× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Tak- og membrantekkerfaget

favoritt ikon

Vidaregåande

Du får kompetanse innen taktekking av nybygg, rehabilitering, service og reparasjon av takbelegg og membraner.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er taktekker.

Varighet

To år på skole og to år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i tak- og membrantekkerfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Tak- og membrantekkerfaget har lange tradisjoner innen vedlikehold og tekking av tak og legging av membran. Faget skal tilfredsstille samfunnets krav til taktekking som beskytter bygninger og tunnelrom mot brann fuktighet, varmetap og andre klimapåkjenninger. Faget skal også ivareta estetisk utforming og tilpassing av tekking til takets arkitektoniske form og uttrykk.

Opplæringen skal bidra til å dekke behovet for kompetanse innen taktekking av nybygg, rehabilitering, service og reparasjon av takbelegg og membraner. Videre skal opplæringen bidra til å fremme gode arbeidsvaner og evne til kommunikasjon med kollegaer og andre samarbeidspartnere.

Opplæringen i faget skal vektlegge helse og miljø og fremme egen og andres sikkerhet i forbindelse med arbeid på tak.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er taktekker.

Velg sted

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.