× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Storurmakerfag

favoritt ikon

Vidaregåande

Du lærer å restaurere og vedlikeholde store tårn- og fasadeur, samt gulvur og stueur.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er storurmaker.

Varighet

To år på skole og to år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i vidaregåande opplæring vil bli endra til skuleåret 2020-2021. Alle endringane er ikkje avgjort endå, men Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sidene sine. Du kan òg sjå ein førebels versjon av det nye utdanningsløpet hos Vilbli.no.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i vidaregåande opplæring vil bli endra til skuleåret 2020-2021. Alle endringane er ikkje avgjort endå, men Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sidene sine. Du kan òg sjå ein førebels versjon av det nye utdanningsløpet hos Vilbli.no.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i storurmakerfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Storurmakerfaget har lange håndverkstradisjoner og skal bidra til å synliggjøre og videreføre kulturarven. Storurmakerfaget skal bidra til restaurering og vedlikehold av store tårn- og fasadeur på offentlige og private bygg. Storurmakerfaget skal også bidra til vedlikehold og restaurering av gulvur og stueur og medvirke til produksjon av deler til urkasser og urverk.

Opplæringen skal vektlegge praktisk arbeid og bidra til utvikling av håndverksteknikker og motoriske ferdigheter innen storurmakerfaget. Opplæringen skal bidra til kunnskap om oppbygging og virkemåte for ulike urverk. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle håndverksfaglig kompetanse i bruk av materialer, verktøy og utstyr tilpasset arbeidsoppgaver i storurmakerfaget. Opplæringen skal også bidra til å utvikle kompetanse innen tilvirkning av enkeltdeler, gjenskaping av tradisjonelle store urverk, restaurering, reparasjon og vedlikehold av antikke urverk og kompliserte mekaniske og elektroniske produkter. Opplæringen skal også bidra til utvikling av kompetanse innen markedsføring og rådgivning knyttet til restaurering, reparasjon og vedlikehold av store urverk lokalt. Opplæringen skal stimulere til bruk av digitale verktøy i storurmakerfaget.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er storurmaker.

Velg sted

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.