× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Sølvsmedfag

favoritt ikon

Vidaregåande

Du lærer å produsere, vedlikeholde og reparere sølvsmedprodukter.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er sølvsmed.

Varighet

To år på skole og to år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i vidaregåande opplæring vil bli endra til skuleåret 2020-2021. Alle endringane er ikkje avgjort endå, men Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sidene sine. Du kan òg sjå ein førebels versjon av det nye utdanningsløpet hos Vilbli.no.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i vidaregåande opplæring vil bli endra til skuleåret 2020-2021. Alle endringane er ikkje avgjort endå, men Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sidene sine. Du kan òg sjå ein førebels versjon av det nye utdanningsløpet hos Vilbli.no.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i sølvsmedfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Sølvsmeden produserer, vedlikeholder og reparerer sølvsmedprodukter. Sølvsmedfaget skal ivareta grunnleggende håndverksteknikker i arbeid med design, produktutvikling og produksjon av sølvsmedarbeider. Sølvsmedfaget skal bidra til å videreføre tradisjoner i norsk og samisk kultur samt utvikle nye produkter i tråd med moter og trender.

Opplæringen skal bidra til å utvikle ferdigheter og teknikker i praktisk arbeid med materialer og verktøy i sølvsmedfaget. Den skal stimulere til å utvikle ferdigheter innen tegning, form, farge og komposisjon. Opplæringen skal videre bidra til forståelse for forhold mellom produksjon, marked og kundebehandling. Opplæringen skal stimulere til bevissthet om sølvgjenstanders affeksjonsverdi og utfordringer knyttet til etikk.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er sølvsmed.

Velg sted

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.