× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Slakterfag

favoritt ikon

Vidaregåande

Du får grunnlag for yrkesutøving innen driving, oppstalling, bedøving og avliving av dyr og klargjøring av skrottene for videre bearbeiding.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er slakter.

Varighet

To år på skole og to år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i slakterfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Slakterfaget er et håndverksfag og skal legge grunnlag for yrkesutøving innen driving, oppstalling, bedøving og avliving av dyr og klargjøring av skrottene for videre bearbeiding. Kompetanse på slakteteknikker knyttet til ulike tradisjoner og religioner er en del av faget. Opplæringen skal bidra til at faget videreføres som håndverksfag, og samtidig utvikle fagarbeidere med kompetanse til å ta i bruk ny teknologi.

Opplæringen skal legge vekt på etikk og respekt for dyr som grunnlag for behandling av slaktedyr og avliving. Opplæringen skal bidra til å fremme godt håndlag og kompetanse på dyrevelferd, slakteteknikk og hygiene. All matproduksjon skal ha et kvalitetsstyringssystem basert på fareanalyse og kritiske kontrollpunkter. Opplæringen skal legge vekt på etisk refleksjon og på å hindre forurensning. Opplæringen skal bidra til å gi lærlingene et bevisst og profesjonelt forhold til service, samarbeid, kommunikasjon og likestilling.

Opplæringen skal legge til rette for varierte arbeidsoppgaver. Opplæringen skal legge vekt på utvikling i slakterfaget og endringsarbeid knyttet til bedriftens rutiner.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er slakter.

Velg sted

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.