× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Sivilingeniør

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Utdanningen tilsvarer en femårig master i teknologi. Tittelen sivilingeniør kan du derfor få innenfor ulike fagfelt.

Varighet

Ulik varighet. Mastergrad tar 5 år.

Opptakskrav

Ulike opptakskrav, men ofte generell studiekompetanse og realfagskombinasjon. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Biologiske fag, andre › Sivilingeniørutdanning, biologi (751908)
 • ... › Miljø- og forurensningsstudier › Sivilingeniørutdanning, industriell miljøteknologi (751404)
 • ... › Bygg og anlegg › Sivilingeniørutdanning, bygge- og miljøteknikk (757105)
 • ... › Bygg og anlegg › Sivilingeniørutdanning, bygningsteknologi (757104)
 • ... › Bygg og anlegg › Sivilingeniørutdanning, karttekniske fag (757103)
 • ... › Gruvedrift og utvinning › Sivilingeniørutdanning, gruvelinje (758401)
 • ... › Kjemiske fag › Sivilingeniørutdanning, kjemi (752210)
 • ... › Geofysikk › Sivilingeniørutdanning, geofag og petroleumsteknologi (756205)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Sivilingeniørutdanning, data og elektroteknikk (754107)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Sivilingeniørutdanning, datateknikk (754106)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Sivilingeniørutdanning, informasjons- og kommunikasjonsteknologi (754109)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Sivilingeniørutdanning, informasjonsteknologi (754108)
 • ... › Matematikk › Sivilingeniørutdanning, industriell matematikk (753108)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre › Master, teknologi, maskin, prosess og produktutvikling, femårig (759918)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre › Sivilingeniørutdanning, fysikk og matematikk (759908)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre › Sivilingeniørutdanning, industriell økonomi og teknologiledelse (759909)
 • ... › Elektro › Sivilingeniørutdanning, elektronikk (755102)
 • ... › Elektro › Sivilingeniørutdanning, elkraftteknikk (755103)
 • ... › Elektro › Sivilingeniørutdanning, energi og miljø (755104)
 • ... › Mekaniske fag › Sivilingeniørutdanning, ingeniørdesign og produksjonsteknologi (755210)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Anvendt robotikk Master, 5 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 47.6
 • 49.8
Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 53.2
 • 55.3
Energi og miljø - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Energi og miljø - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 54.4
 • 54.4
Fysikk og matematikk - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 60.2
 • 59.6
Industriell kjemi og bioteknologi - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell kjemi og bioteknologi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 54.4
 • 54.0
Industriell økonomi og teknologiledelse, 5-årig masterprogram Master, 5 år Universitetet i Agder
 • 46.0
 • 52.0
Industriell økonomi og teknologiledelse, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Kjemi og bioteknologi Master, 5 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 51.9
 • 51.5
Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 56.4
 • 58.9
Kunstig intelligens, 5-årig masterprogram Master, 5 år Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Maskin, prosess og produktutvikling Master, 5 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 43.5
 • 49.6
Masterstudium i bygg- og konstruksjonsteknikk - sivilingeniør Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Anvendt robotikk Master, 5 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 47.6
 • 49.8
Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 53.2
 • 55.3
Energi og miljø - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Energi og miljø - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 54.4
 • 54.4
Fysikk og matematikk - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 60.2
 • 59.6
Industriell kjemi og bioteknologi - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell kjemi og bioteknologi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 54.4
 • 54.0
Industriell økonomi og teknologiledelse, 5-årig masterprogram Master, 5 år Universitetet i Agder
 • 46.0
 • 52.0
Industriell økonomi og teknologiledelse, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Kjemi og bioteknologi Master, 5 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 51.9
 • 51.5
Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 56.4
 • 58.9
Kunstig intelligens, 5-årig masterprogram Master, 5 år Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Maskin, prosess og produktutvikling Master, 5 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 43.5
 • 49.6
Masterstudium i bygg- og konstruksjonsteknikk - sivilingeniør Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak