× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Samfunnsgeografi

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Utdanningen gir innsikt i hvordan mennesker påvirkes av for eksempel sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske fenomen, og legger vekt på geografisk nivå.

Det er mulig å spesialisere seg innenfor ulike samfunnsgeografiske områder, eksempler på dette er bygdegeografi, utviklingsgeografi, politisk geografi, økonomisk geografi, miljø m.fl. Med denne utdanningen kan du jobbe i offentlig forvaltning, med samfunnsplanlegging, i organisasjoner eller innenfor undervisning eller forskning.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad 3 år og mastergrad 5 år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Kan være andre krav eller lokalt opptak, se den enkelte utdanning for mer informasjon.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Samfunnsgeografiske fag › Samfunnsgeografi (8331)
 • ... › Samfunnsgeografiske fag › Samfunnsgeografi (7331)
 • ... › Miljø- og forurensningsstudier › Miljøfag, lavere nivå (651408)
 • ... › Samfunnsgeografiske fag › Samfunnsgeografi (6331)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i geografi Årsstudium Universitetet i Bergen
 • Alle
 • 42.4
Bachelor i geografi Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Trukket
 • Trukket
Bachelorprogram i geografi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 38.0
 • 42.7
Bachelorstudium i nyskaping Bachelor, 3 år Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling Lokalt opptak Lokalt opptak
Geografi - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • 47.5
Geografi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 33.3
 • 32.8
Geografi - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Globale miljøstudier - studiested Ghana Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Human Geography Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i geografi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Natur og miljø Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Nordic Urban Planning - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsgeografi Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 45.4
 • 51.1
Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 37.5
 • 42.0
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i geografi Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Trukket
 • Trukket
Bachelorprogram i geografi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 38.0
 • 42.7
Bachelorstudium i nyskaping Bachelor, 3 år Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling Lokalt opptak Lokalt opptak
Geografi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 33.3
 • 32.8
Samfunnsgeografi Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 45.4
 • 51.1
Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 37.5
 • 42.0
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Geografi - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Human Geography Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i geografi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordic Urban Planning - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i geografi Årsstudium Universitetet i Bergen
 • Alle
 • 42.4
Geografi - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • 47.5
Globale miljøstudier - studiested Ghana Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Natur og miljø Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle