× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Radiografi

favoritt ikon

Universitet og høgskole

I radiografutdanningen lærer du å framskaffe digitale bilder av menneskekroppens indre. Radiografstudiet inneholder både tekniske og humanistiske fag.

Du får kompetanse i radiograffaglig bildeframstilling og behandling, samt ulike emner innen samfunnsvitenskap og naturvitenskap. Aktuelle fag i utdanningen kan være anatomi, sykdomslære, strålefysikk, pasientomsorg, apparatlære og psykologi.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år.

Opptakskrav

Kravet for opptak er generell studiekompetanse. Lokalt opptak på enkelte utdanninger.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Master, RAB-fag (radiografi, audiografi, bioingeniør), toårig (769925)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Bachelor, radiografi, treårig (669938)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i radiografi Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i radiografi Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk radiografi Høyere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i medisinsk bildeteknologi Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Radiografi Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 42.3
 • 48.6
Radiografi - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • 43.3
 • 52.2
Radiografi - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 44.0
 • 52.1
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i radiografi Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i radiografi Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Radiografi Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 42.3
 • 48.6
Radiografi - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 44.0
 • 52.1
Radiografi - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • 43.3
 • 52.2
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Klinisk radiografi Høyere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i medisinsk bildeteknologi Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak