× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Psykososialt arbeid

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Videreutdanningen skal bidra til å utvikle kunnskap og kompetanse om barn og unges psykiske vansker og lidelser, hvordan man kan få til samarbeid og koordinering av tjenestene og øke den tverrfaglige kompetansen.

Utdanningen inngår som et tiltak i regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse. Studiet er relevant for alle som arbeider med barn, ungdom og familier.

Psykosialt arbeid kan tas som årsstudium eller erfaringsbasert master.

Opptakskrav

Bachelorgrad i barnevern, førskolelærer, helse- og sosialfag, medisin, pedagogikk, politiarbeid eller psykologi, og minst to års relevant yrkespraksis fra direkte arbeid med barn og/eller ungdom etter fullført utdanning. Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdannings- og praksisnivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student.

Varighet

Årsstudium, deltid, tar 2 år.
Erfaringsbasert master, deltid, tar 3 - 4 år.

Opptakskrav

Lokalt opptak med krav som for eksempel relevant bachelorgrad eller relevant yrkespraksis.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

  • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Master, psykososialt arbeid – helse- og sosialfaglig praksis, toårig (769938)
  • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Master, psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer, toårig (769935)
  • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, psykososialt arbeid med barn og unge (669956)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Masterstudium i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning, deltid Årsstudium Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfagleg vidareutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Lavere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (Elverum) Årsstudium Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (Lillehammer) Årsstudium Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Årsstudium VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Høyere nivå Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Masterstudium i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Høyere nivå Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning, deltid Årsstudium Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfagleg vidareutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Lavere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (Elverum) Årsstudium Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (Lillehammer) Årsstudium Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Årsstudium VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak