× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Modistfag

favoritt ikon

Vidaregåande

Du lærer å designe, utvikle og lage hatter, hodeplagg og tilbehør tilpasset enkeltkunders ønsker og behov.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er modist.

Varighet

To år på skole og to år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i vidaregåande opplæring vil bli endra til skuleåret 2020-2021. Alle endringane er ikkje avgjort endå, men Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sidene sine. Du kan òg sjå ein førebels versjon av det nye utdanningsløpet hos Vilbli.no.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i vidaregåande opplæring vil bli endra til skuleåret 2020-2021. Alle endringane er ikkje avgjort endå, men Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sidene sine. Du kan òg sjå ein førebels versjon av det nye utdanningsløpet hos Vilbli.no.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i modistfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Modisten designer, utvikler og lager hatter, hodeplagg og tilbehør tilpasset enkeltkunders ønsker og behov.

Modistfaget er forankret i gamle håndverkstradisjoner og er en del av den internasjonale kles- og tekstilbransjen. Modistfaget skal dekke samfunnets behov for håndverksproduserte hatter og hodeplagg tilpasset moter, trender og ulike bruksområder.

Opplæringen skal legge vekt på praktisk arbeid med hatter og andre hodeplagg. Opplæringen skal bidra til å utvikle ferdigheter i bruk av verktøy, teknikker og maskiner samt å opprettholde og videreføre håndverkstradisjoner i modistfaget. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle tekstilfaglig kompetanse i arbeid med forskjellige materialer. Opplæringen skal stimulere evnen til å se sammenhenger mellom form, farge, design, kvalitet og funksjon. Opplæringen skal også bidra til forståelse for nasjonale og internasjonale markedsmekanismer, trender og moter.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er modist.

Velg sted

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.