× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Mekaniske fag

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Du lærer å utvikle produkter og produksjonsutstyr, og å styre produksjonsprosesser.

I løpet av studiet lærer du om de grunnleggende maskinfagene. Emner som mekanikk, maskindeler, teknisk varmelære, konstruksjonsteknikk og oljehydraulikk er vanlig. I tillegg kombineres dette med fag som data, kjemi, fysikk, matematikk og statistikk.

Det tilbys flere ulike studieretninger innen mekaniske fag og du kan velge å fordype deg for eksempel innen maskinteknikk, produkt- og industriell design, produksjons- eller prosessteknologi.

Ingeniørutdanninger innen mekaniske fag krever treårig bachelor i ingeniørfag.

Se også: bygg og anlegginformasjons- og datateknologielektrofagkjemi og bioteknologibioingeniør

Varighet

Bachelorgrad 3 år, mastergrad 5 år, doktorgrad tar normalt 3 år etter mastergrad.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og spesielle krav som for eksempel realfagskombinasjon, ingeniør forkurs eller teknisk fagskole. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Utdanninger i elektrofag, mekaniske fag og maskinfag › Mekaniske fag (8552)
 • ... › Utdanninger i elektrofag, mekaniske fag og maskinfag › Mekaniske fag (7552)
 • ... › Utdanninger i elektrofag, mekaniske fag og maskinfag › Mekaniske fag (6552)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Allmenn maskinteknikk Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Arctic Technology Universitet og høgskole UNIS - Universitetssenteret på Svalbard Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i teknologidesign og ledelse Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • 39.3
Bachelor i ingeniørfag - Skipsdesign Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i ingeniørfag, maskin Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i ingeniørfag, maskin Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ingeniør, maskin, ÅlesundHINGAlleAlle
Ingeniør, maskin, TrondheimHING48.951.3
Ingeniør, maskin, GjøvikHINGAlleAlle
Ingeniør, maskin, fleksibel HINGAlle46.4
Bachelor i teknologidesign og ledelse Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 30.9
 • 40.2
Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design, TRESS Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, TRESS Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, Y-veien Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Energiteknologi Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Engineering Design - Master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Fluidmekanikk Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Hydropower Development (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Industrial Asset Management - Master's Degree Programme Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Industrial Design (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Industrial Engineering - Master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell design - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 55.2
 • 59.8
Ingeniørfag - Mekatronikk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig Master, 5 år Universitetet i Stavanger
 • Alle
 • Alle
Lederutdanning i Forsvaret Universitet og høgskole Forsvaret Lokalt opptak Lokalt opptak
Marin teknikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Marin teknikk - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 53.6
 • 54.3
Marine Technology (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Marinteknikk Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Marinteknisk drift – maskinist Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 38.5
Marinteknisk drift – maskinist (y-vei) Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Maritime Engineering (Nordic Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Maskin, ingeniør - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
Ingeniør, maskin, Mo i RanaHINGAlleAlle
Ingeniør, maskin, Alta/Narvik HINGAlleAlle
Maskin, ingeniør - bachelor (3-semester) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Maskin, ingeniør - bachelor (nettbasert) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Maskin, ingeniør - bachelor (y-vei) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Maskin, ingeniør - bachelor (y-vei) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Maskiningeniør - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • Alle
 • Alle
Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • Alle
 • Alle
Maskiningeniør, y-vei, bachelorstudiuim i ingeniørfag Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Produkt og systemdesign Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Skipsdesign Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i teknologi/sivilingeniør - Marin- og offshoreteknologi - 5 årig Master, 5 år Universitetet i Stavanger
 • Alle
 • Alle
Master in Marine and Maritime Intelligent Robotics (MIR) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Materials Science and Engineering (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Materialteknologi - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Materialteknologi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 56.5
 • 56.4
Mekatronikk, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Petroleum Engineering (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Polymer Technology (Nordic Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Produksjonsteknikk Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Produktutvikling og produksjon - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Produktutvikling og produksjon - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 52.6
 • 53.4
Prosessteknologi, ingeniør - bachelor (nettbasert) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosessteknologi, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei, 3-semester) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
Ingeniør, prosessteknologi, TromsøHINGAlleAlle
Ingeniør, prosessteknologi, NarvikHINGAlleAlle
Ingeniør, prosessteknologi, Alta/Narvik HINGAlleAlle
Technology Management - Master Programme Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Undervassteknologi Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Allmenn maskinteknikk Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i ingeniørfag - Skipsdesign Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i ingeniørfag, maskin Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ingeniør, maskin, GjøvikHINGAlleAlle
Ingeniør, maskin, fleksibelHINGAlle46.4
Ingeniør, maskin, ÅlesundHINGAlleAlle
Ingeniør, maskin, Trondheim HING48.951.3
Bachelor i ingeniørfag, maskin Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i teknologidesign og ledelse Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 30.9
 • 40.2
Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design, TRESS Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, TRESS Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, Y-veien Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Energiteknologi Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Ingeniørfag - Mekatronikk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Marinteknikk Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Marinteknisk drift – maskinist Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 38.5
Marinteknisk drift – maskinist (y-vei) Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Maskin, ingeniør - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
Ingeniør, maskin, Alta/NarvikHINGAlleAlle
Ingeniør, maskin, Mo i Rana HINGAlleAlle
Maskin, ingeniør - bachelor (3-semester) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Maskin, ingeniør - bachelor (nettbasert) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Maskin, ingeniør - bachelor (y-vei) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Maskin, ingeniør - bachelor (y-vei) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Maskiningeniør - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • Alle
 • Alle
Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • Alle
 • Alle
Maskiningeniør, y-vei, bachelorstudiuim i ingeniørfag Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Produksjonsteknikk Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Prosessteknologi, ingeniør - bachelor (nettbasert) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosessteknologi, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei, 3-semester) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
Ingeniør, prosessteknologi, Alta/NarvikHINGAlleAlle
Ingeniør, prosessteknologi, TromsøHINGAlleAlle
Ingeniør, prosessteknologi, Narvik HINGAlleAlle
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Engineering Design - Master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Fluidmekanikk Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Hydropower Development (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Industrial Asset Management - Master's Degree Programme Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Industrial Design (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Industrial Engineering - Master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell design - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 55.2
 • 59.8
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig Master, 5 år Universitetet i Stavanger
 • Alle
 • Alle
Marin teknikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Marin teknikk - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 53.6
 • 54.3
Marine Technology (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Maritime Engineering (Nordic Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Produkt og systemdesign Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Skipsdesign Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i teknologi/sivilingeniør - Marin- og offshoreteknologi - 5 årig Master, 5 år Universitetet i Stavanger
 • Alle
 • Alle
Master in Marine and Maritime Intelligent Robotics (MIR) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Materials Science and Engineering (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Materialteknologi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 56.5
 • 56.4
Mekatronikk, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Petroleum Engineering (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Polymer Technology (Nordic Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Produktutvikling og produksjon - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Produktutvikling og produksjon - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 52.6
 • 53.4
Technology Management - Master Programme Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Undervassteknologi Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Materialteknologi - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i teknologidesign og ledelse Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • 39.3