× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Matematikk

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studier i matematikk gir deg god teoretisk innsikt, og evne til å bruke teorien til å løse problemer.

Du kan fordype deg i for eksempel statistikk, datasikkerhet, algebra, kryptografi, tallteori eller komplekse analyser. Du kan også studere samspillet mellom matematikk og andre fag som fysikk, økonomi eller medisin. Alt fra oljeindustri og data til finans og forsikring, trenger folk med god innsikt i matematikk.

Varighet

Bachelorgrad tar normalt 3 år, mastergrad normalt 5 år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og realfagskombinasjon. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Matematikk og statistikk › Matematikk (8531)
 • ... › Matematikk og statistikk › Matematikk (7531)
 • ... › Matematikk og statistikk › Matematikk og statistikk, andre (7539)
 • ... › Matematikk og statistikk › Matematikk (6531)
 • ... › Matematikk og statistikk › Matematikk og statistikk, andre (6539)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre › Bachelor, realfag, treårig (659929)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelorprogram i matematikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i matematikk for industri og teknologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i matematiske fag Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Energi- og miljøfysikk Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 49.9
 • 52.0
Engelsk 1 for 1.–7. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2 (5-10), vidareutdanning for lærarar Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2 for 5.–10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Integrert masterprogram i aktuarfag Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Matematikk Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk - årsstudium Årsstudium Universitetet i Stavanger
 • 34.8
 • 35.4
Matematikk - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Matematikk 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 1.–7. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 1.–7. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 5.–10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 5.–10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2 for 5.–10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2 for 5.–10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk med informatikk Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 32.7
 • 52.9
Matematikk og fysikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • Alle
 • Alle
Matematikk og statistikk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Matematikk og økonomi Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • Alle
 • Alle
Matematikk, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • Alle
Matematikk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Matematikk, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematiske fag - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Matematiske fag - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Mathematical Sciences (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Mathematics - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelorprogram i matematikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i matematikk for industri og teknologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i matematiske fag Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Energi- og miljøfysikk Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 49.9
 • 52.0
Matematikk med informatikk Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 32.7
 • 52.9
Matematikk og fysikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • Alle
 • Alle
Matematikk og statistikk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Matematikk og økonomi Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • Alle
 • Alle
Matematikk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Matematiske fag - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Integrert masterprogram i aktuarfag Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Matematikk Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Mathematical Sciences (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Mathematics - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Engelsk 1 for 1.–7. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2 (5-10), vidareutdanning for lærarar Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2 for 5.–10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Matematikk - årsstudium Årsstudium Universitetet i Stavanger
 • 34.8
 • 35.4
Matematikk 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 1.–7. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 1.–7. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 5.–10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 5.–10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2 for 5.–10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2 for 5.–10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • Alle
Matematiske fag - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle