× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Lektorutdanning

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Lektorutdanningen er en femårig lærerutdanning som gir mastergrad og undervisningskompetanse i to fag.

Masterprogrammene utdanner lærere til videregående- og ungdomsskole. Utdanningene tilbys for ulike studieretninger.

Varighet

5 år

Opptakskrav

Spesielle krav eller lokalt opptak. Se den enkelte utdanning for mer informasjon.
Dersom utdanningen du vil ta har karakterkrav i matematikk, kan du få tilbud om å ta et matematikkurs for å dekke karakterkravet. Kurset har søknadsfrist 1. februar 2020: https://utdanning.no/tema/matematikkurs_kommende_laerere.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Historieutdanninger › Master, historiedidaktikk, toårig (713109)
 • ... › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre › Master, lektorutdanning for trinn 8-13, uspesifisert, femårig (723902)
 • ... › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre › Master, lektorutdanning, uspesifisert, femårig (723901)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanninger › Master, lektorutdanning, kroppsøving og idrettsfag, femårig (723502)
 • ... › Humaniora og estetikk, lærerutdanninger › Master, lektorutdanning for trinn 8-13, språkfag, femårig (723109)
 • ... › Humaniora og estetikk, lærerutdanninger › Master, lektorutdanning, Det teologiske Menighetsfakultet, femårig (723105)
 • ... › Humaniora og estetikk, lærerutdanninger › Master, lektorutdanning, kultur-, språk- og samfunnsfag, femårig (723102)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanninger › Master, lektorutdanning for trinn 8-13, realfag, femårig (723405)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanninger › Master, lektorutdanning, realfag, femårig (723402)
 • ... › Samfunnsfag og juridiske fag, lærerutdanninger › Master, lektorutdanning for trinn 8-13, kultur- og samfunnsfag, femårig (723202)
 • ... › Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, andre › Master, lektorutdanning, med rådgiving, femårig (729905)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre › Master, realfagsdidaktikk, toårig (759919)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Master i realfagenes didaktikk Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie og historiedidaktikk - masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Lektorutdanning i realfag og teknologi Master, 5 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning i realfag - LUR Master, 5 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning i realfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 51.3
 • 53.3
Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterutdanning Master, 5 år Universitetet i Agder
Lektor, 8-13 trinn, m/naturfag i første studieårLÆREAL40.248.0
Lektor, 8-13 trinn, m/matematikk i første studieårLÆREAL41.144.2
Lektor, 8.-13. trinn, m/engelsk i første studieårLÆRMA449.051.9
Lektor, 8.-13. trinn, m/norsk i første studieårLÆRMA450.850.6
Lektor, 8-13, m/samf. kunnsk. i første studieårLÆRMA451.553.1
Lektor, 8.-13. trinn, m/idrett i første studieårLÆRMA452.353.8
Lektor, 8.-13. trinn, m/historie i første studieårLÆRMA451.553.3
Lektor, 8-13 trinn,m/fremmedspr. i første studieårLÆRMA443.541.4
Lektor, 8.-13. trinn, m/religion i første studieår LÆRMA449.651.8
Lektorutdanning med master i nordisk Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning med master i framandspråk (engelsk, fransk, spansk eller tysk) Master, 5 år Universitetet i Bergen
Lektor, 8.-13. trinn, franskLÆRMA4AlleAlle
Lektor, 8.-13. trinn, tyskLÆRMA4AlleAlle
Lektor, 8.-13. trinn, spanskLÆRMA4AlleAlle
Lektor, 8.-13. trinn, engelsk LÆRMA449.353.1
Lektorprogrammet Master, 5 år Universitetet i Oslo
Lektor, 8.-13. trinn, engelskLÆRMA446.551.0
Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfagLÆRMA449.654.3
Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråkLÆRMA446.849.0
Lektor, 8.-13. trinn, nordiskLÆRMA443.348.0
Lektor, 8.-13. trinn, realfag LÆREA2AlleAlle
Lektorutdanning i historie - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 50.8
 • 55.6
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning i språkfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Lektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinnLÆRMA449.251.1
Lektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinnLÆRMA4AlleAlle
Lektor i språkfag/nordisk, 8.-13. trinnLÆRMA449.149.5
Lektor i språkfag/tysk, 8.-13. trinn LÆRMA4AlleAlle
Lektorutdanning i historie Master, 5 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning i samfunnsfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 52.1
 • 55.7
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag Master, 5 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning i norsk Master, 5 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag Master, 5 år MF vitenskapelig høyskole
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning for trinn 8-13 Master, 5 år Universitetet i Stavanger
Lektor, 8.-13. trinn, humanistiske fagLÆRMA441.741.8
Lektor, 8.-13. trinn, realfag LÆREA2AlleAlle
Lektorutdanning i geografi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 48.8
 • 51.6
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 50.8
 • 55.9
Lektorutdanning i samfunnsfag Master, 5 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning i språkfag Master, 5 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Lektor i realfag trinn 8-13 - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Master i realfagenes didaktikk Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie og historiedidaktikk - masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Lektorutdanning i realfag og teknologi Master, 5 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning i realfag - LUR Master, 5 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning i realfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 51.3
 • 53.3
Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterutdanning Master, 5 år Universitetet i Agder
Lektor, 8-13 trinn, m/naturfag i første studieårLÆREAL40.248.0
Lektor, 8-13 trinn, m/matematikk i første studieårLÆREAL41.144.2
Lektor, 8.-13. trinn, m/engelsk i første studieårLÆRMA449.051.9
Lektor, 8-13, m/samf. kunnsk. i første studieårLÆRMA451.553.1
Lektor, 8.-13. trinn, m/idrett i første studieårLÆRMA452.353.8
Lektor, 8-13 trinn,m/fremmedspr. i første studieårLÆRMA443.541.4
Lektor, 8.-13. trinn, m/historie i første studieårLÆRMA451.553.3
Lektor, 8.-13. trinn, m/religion i første studieårLÆRMA449.651.8
Lektor, 8.-13. trinn, m/norsk i første studieår LÆRMA450.850.6
Lektorutdanning i historie Master, 5 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning i språkfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Lektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinnLÆRMA449.251.1
Lektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinnLÆRMA4AlleAlle
Lektor i språkfag/nordisk, 8.-13. trinnLÆRMA449.149.5
Lektor i språkfag/tysk, 8.-13. trinn LÆRMA4AlleAlle
Lektorutdanning med master i framandspråk (engelsk, fransk, spansk eller tysk) Master, 5 år Universitetet i Bergen
Lektor, 8.-13. trinn, tyskLÆRMA4AlleAlle
Lektor, 8.-13. trinn, spanskLÆRMA4AlleAlle
Lektor, 8.-13. trinn, engelskLÆRMA449.353.1
Lektor, 8.-13. trinn, fransk LÆRMA4AlleAlle
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag Master, 5 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning i samfunnsfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 52.1
 • 55.7
Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag Master, 5 år MF vitenskapelig høyskole
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning i norsk Master, 5 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning for trinn 8-13 Master, 5 år Universitetet i Stavanger
Lektor, 8.-13. trinn, humanistiske fagLÆRMA441.741.8
Lektor, 8.-13. trinn, realfag LÆREA2AlleAlle
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 50.8
 • 55.9
Lektorutdanning i geografi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 48.8
 • 51.6
Lektorprogrammet Master, 5 år Universitetet i Oslo
Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråkLÆRMA446.849.0
Lektor, 8.-13. trinn, nordiskLÆRMA443.348.0
Lektor, 8.-13. trinn, engelskLÆRMA446.551.0
Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfagLÆRMA449.654.3
Lektor, 8.-13. trinn, realfag LÆREA2AlleAlle
Lektorutdanning i samfunnsfag Master, 5 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning i språkfag Master, 5 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning med master i nordisk Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning i historie - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 50.8
 • 55.6
Lektor i realfag trinn 8-13 - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle