× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Lektorutdanning

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Lektorutdanningen er en femårig lærerutdanning som gir mastergrad og undervisningskompetanse i to fag.

Masterprogrammene utdanner lærere til videregående- og ungdomsskole. Utdanningene tilbys for ulike studieretninger.

Varighet

5 år

Opptakskrav

Spesielle krav eller lokalt opptak. Se den enkelte utdanning for mer informasjon.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Historieutdanninger › Master, historiedidaktikk, toårig (713109)
 • ... › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre › Master, lektorutdanning for trinn 8-13, uspesifisert, femårig (723902)
 • ... › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre › Master, lektorutdanning, uspesifisert, femårig (723901)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanninger › Master, lektorutdanning, kroppsøving og idrettsfag, femårig (723502)
 • ... › Humaniora og estetikk, lærerutdanninger › Master, lektorutdanning for trinn 8-13, språkfag, femårig (723109)
 • ... › Humaniora og estetikk, lærerutdanninger › Master, lektorutdanning, Det teologiske Menighetsfakultet, femårig (723105)
 • ... › Humaniora og estetikk, lærerutdanninger › Master, lektorutdanning, kultur-, språk- og samfunnsfag, femårig (723102)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanninger › Master, lektorutdanning for trinn 8-13, realfag, femårig (723405)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanninger › Master, lektorutdanning, realfag, femårig (723402)
 • ... › Samfunnsfag og juridiske fag, lærerutdanninger › Master, lektorutdanning for trinn 8-13, kultur- og samfunnsfag, femårig (723202)
 • ... › Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, andre › Master, lektorutdanning, med rådgiving, femårig (729905)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre › Master, realfagsdidaktikk, toårig (759919)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Historiedidaktikk - masterstudium - deltid Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i realfagenes didaktikk Høyere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Historiedidaktikk - masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Lektorutdanning i realfag - LUR Master, 5 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterutdanning Master, 5 år Universitetet i Agder
Lektor, 8-13 trinn, m/naturfag i første studieårLÆREAL
Lektor, 8-13 trinn, m/matematikk i første studieårLÆREAL41.144.2
Lektor, 8-13 trinn,m/fremmedspr. i første studieårLÆRMA443.541.4
Lektor, 8.-13. trinn, m/historie i første studieårLÆRMA451.553.3
Lektor, 8.-13. trinn, m/religion i første studieårLÆRMA449.651.8
Lektor, 8.-13. trinn, m/norsk i første studieårLÆRMA450.850.6
Lektor, 8-13, m/samf. kunnsk. i første studieårLÆRMA451.553.1
Lektor, 8.-13. trinn, m/engelsk i første studieårLÆRMA449.051.9
Lektor, 8.-13. trinn, m/idrett i første studieår LÆRMA452.353.8
Lektorutdanning i realfag Master, 5 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning i realfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 51.3
 • 53.3
Lektorutdanning for trinn 8-13 Master, 5 år Universitetet i Stavanger
Lektor, 8.-13. trinn, humanistiske fagLÆRMA441.741.8
Lektor, 8.-13. trinn, realfag LÆREA2AlleAlle
Lektorutdanning i norsk Master, 5 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning med master i framandspråk (engelsk, fransk, spansk eller tysk) Master, 5 år Universitetet i Bergen
Lektor, 8.-13. trinn, tyskLÆRMA4AlleAlle
Lektor, 8.-13. trinn, spanskLÆRMA4
Lektor, 8.-13. trinn, engelskLÆRMA449.353.1
Lektor, 8.-13. trinn, fransk LÆRMA4AlleAlle
Lektorutdanning i samfunnsfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 52.1
 • 55.7
Lektorutdanning i språkfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Lektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinnLÆRMA449.251.1
Lektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinnLÆRMA4AlleAlle
Lektor i språkfag/nordisk, 8.-13. trinnLÆRMA449.149.5
Lektor i språkfag/tysk, 8.-13. trinn LÆRMA4AlleAlle
Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag Master, 5 år MF vitenskapelig høyskole
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning for trinn 8-13 - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet
Lektor, 8.-13. trinn, språk og samfunnsfagLÆRMA4AlleAlle
Lektor, 8.-13. trinn, realfag, TromsøLÆREA2AlleAlle
Lektor, 8.-13. trinn, realfag, Narvik LÆREA2
Lektorutdanning i geografi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 48.8
 • 51.6
Lektorprogrammet (master - 5 år) Master, 5 år Universitetet i Oslo
Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråkLÆRMA446.849.0
Lektor, 8.-13. trinn, nordiskLÆRMA443.348.0
Lektor, 8.-13. trinn, engelskLÆRMA446.551.0
Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfagLÆRMA449.654.3
Lektor, 8.-13. trinn, realfag LÆREA2AlleAlle
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag Master, 5 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning i samfunnsfag Master, 5 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning i språkfag Master, 5 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning med master i nordisk Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 50.8
 • 55.9
Lektorutdanning i historie - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 50.8
 • 55.6
Lektorutdanning i historie Master, 5 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Historiedidaktikk - masterstudium - deltid Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i realfagenes didaktikk Høyere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Historiedidaktikk - masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterutdanning Master, 5 år Universitetet i Agder
Lektor, 8-13 trinn, m/naturfag i første studieårLÆREAL
Lektor, 8-13 trinn, m/matematikk i første studieårLÆREAL41.144.2
Lektor, 8.-13. trinn, m/religion i første studieårLÆRMA449.651.8
Lektor, 8.-13. trinn, m/norsk i første studieårLÆRMA450.850.6
Lektor, 8.-13. trinn, m/engelsk i første studieårLÆRMA449.051.9
Lektor, 8-13, m/samf. kunnsk. i første studieårLÆRMA451.553.1
Lektor, 8.-13. trinn, m/idrett i første studieårLÆRMA452.353.8
Lektor, 8-13 trinn,m/fremmedspr. i første studieårLÆRMA443.541.4
Lektor, 8.-13. trinn, m/historie i første studieår LÆRMA451.553.3
Lektorutdanning i realfag - LUR Master, 5 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning i realfag Master, 5 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning i realfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 51.3
 • 53.3
Lektorutdanning for trinn 8-13 Master, 5 år Universitetet i Stavanger
Lektor, 8.-13. trinn, humanistiske fagLÆRMA441.741.8
Lektor, 8.-13. trinn, realfag LÆREA2AlleAlle
Lektorutdanning i norsk Master, 5 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning med master i framandspråk (engelsk, fransk, spansk eller tysk) Master, 5 år Universitetet i Bergen
Lektor, 8.-13. trinn, tyskLÆRMA4AlleAlle
Lektor, 8.-13. trinn, spanskLÆRMA4
Lektor, 8.-13. trinn, engelskLÆRMA449.353.1
Lektor, 8.-13. trinn, fransk LÆRMA4AlleAlle
Lektorutdanning i samfunnsfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 52.1
 • 55.7
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 50.8
 • 55.9
Lektorutdanning i språkfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Lektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinnLÆRMA449.251.1
Lektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinnLÆRMA4AlleAlle
Lektor i språkfag/nordisk, 8.-13. trinnLÆRMA449.149.5
Lektor i språkfag/tysk, 8.-13. trinn LÆRMA4AlleAlle
Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag Master, 5 år MF vitenskapelig høyskole
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning for trinn 8-13 - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet
Lektor, 8.-13. trinn, språk og samfunnsfagLÆRMA4AlleAlle
Lektor, 8.-13. trinn, realfag, TromsøLÆREA2AlleAlle
Lektor, 8.-13. trinn, realfag, Narvik LÆREA2
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag Master, 5 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Lektorprogrammet (master - 5 år) Master, 5 år Universitetet i Oslo
Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråkLÆRMA446.849.0
Lektor, 8.-13. trinn, nordiskLÆRMA443.348.0
Lektor, 8.-13. trinn, engelskLÆRMA446.551.0
Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfagLÆRMA449.654.3
Lektor, 8.-13. trinn, realfag LÆREA2AlleAlle
Lektorutdanning i geografi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 48.8
 • 51.6
Lektorutdanning i samfunnsfag Master, 5 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning i språkfag Master, 5 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning med master i nordisk Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning i historie - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 50.8
 • 55.6
Lektorutdanning i historie Master, 5 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle