× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Kristendom og religion

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Utdanningen gir innsikt i ulike religioners forhold til temaer som etikk, samfunn og livssyn. Du kan for eksempel studere kristendom, islam, religionshistorie eller religion og samfunn.

Ved å studere religion vil du få innsikt i hvilken påvirkning de ulike religionene har hatt på politikk, kultur, samfunn og sosialt liv. Du kan også studere hvordan de ulike religionene har påvirket hverandre, og du kan studere religioner som ikke finnes i dag.

Varighet

Årsstudium 1 år, bachelorgrad 3 år, mastergrad 5 år

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Lokalt opptak for noen utdanninger, les mer på den enkelte utdanning.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Religionsutdanninger › Kristendom og andre religionsutdanninger (8142)
 • ... › Religionsutdanninger › Kristendom og andre religionsutdanninger (7142)
 • ... › Religionsutdanninger › Religionsutdanninger, andre (7149)
 • ... › Religionsutdanninger › Kristendom og andre religionsutdanninger (6142)
 • ... › Religionsutdanninger › Religionsutdanninger, andre (6149)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudie i kristendom med RLE Årsstudium Ansgar Teologiske Høgskole
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk, KRLE Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i kristendom/KRLE Årsstudium MF vitenskapelig høyskole
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i Kristendomskunnskap Årsstudium Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Kristendomskunnskap, deltid, nettbasertGenerell studiekompetanseAlleAlle
KristendomskunnskapGenerell studiekompetanseAlleAlle
Kristendomskunnskap, nettbasert Generell studiekompetanseAlleAlle
Årsstudium i kristendomskunnskap, religion, livssyn og etikk Årsstudium VID vitenskapelige høgskole
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i KRLE Årsstudium Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), nettbasertGenerell studiekompetanseAlleAlle
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), deltid, nettbasertGenerell studiekompetanseAlleAlle
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) Generell studiekompetanseAlleAlle
Årsstudium i praktisk teologi og ledelse Årsstudium NLA Høgskolen
Kristendom, religion, livssyn og etikk, KRLE, OsloGenerell studiekompetanseAlleAlle
Praktisk teologi og ledelse, Oslo, årsstudiumGenerell studiekompetanseAlleAlle
Praktisk teologi og ledelse, Bergen, årsstudium Generell studiekompetanseAlleAlle
Årsstudium i religionsvitskap Årsstudium Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i trosopplæring Årsstudium VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i interkulturell forståelse Bachelor, 3 år NLA Høgskolen
Interkulturell forståelse med utenlandsopphold, bachelorGenerell studiekompetanseAlleAlle
Interkulturell forståelse det flerkulturelle Norge, bachelorGenerell studiekompetanse
Interkulturell forståelse Generell studiekompetanseAlleAlle
Bachelor i interkulturelle studier Bachelor, 3 år Ansgar Teologiske Høgskole
 • Alle
 • Alle
Bachelor i Praktisk teologi Bachelor, 3 år Ansgar Teologiske Høgskole
 • Alle
 • Alle
Bachelor i religion og livssyn Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Alle
 • Alle
Bachelor i religion og samfunn Bachelor, 3 år MF vitenskapelig høyskole
Religion, kultur og samfunnGenerell studiekompetanseAlleAlle
(snavn) Generell studiekompetanse
Bachelor i religion og samfunn Bachelor, 3 år Høyskolen for ledelse og teologi Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i teologi Bachelor, 3 år MF vitenskapelig høyskole
 • Alle
 • Alle
Bachelor i Teologi Bachelor, 3 år Ansgar Teologiske Høgskole
 • Alle
 • Alle
Bachelor i teologi Bachelor, 3 år VID vitenskapelige høgskole
 • Alle
 • Alle
Bachelor i teologi og ledelse Bachelor, 3 år Høyskolen for ledelse og teologi Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor in Theology, Religion and Society Bachelor, 3 år MF vitenskapelig høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor og master i teologi Master, 5 år NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Bachelorgrad i teologi og misjon Bachelor, 3 år Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i religionsvitskap Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Deltidsstudier i KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk) Lavere nivå MF vitenskapelig høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Doktorgradsprogram Forskerutdanning/PhD MF vitenskapelig høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Enkeltemner/Deltidsstudier Lavere nivå MF vitenskapelig høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning Høyere nivå MF vitenskapelig høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk Høyere nivå MF vitenskapelig høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i praktisk teologi Høyere nivå MF vitenskapelig høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnstudium i kristendom/KRLE Årsstudium Høyskolen for ledelse og teologi Lokalt opptak Lokalt opptak
Kristendom og islam Årsstudium Universitetet i Oslo
 • Alle
 • 48.2
Master i interkulturelt arbeid Erfaringsbasert master VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i ledelse og menighetsutvikling Master, 2 år Ansgar Teologiske Høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in History of Religions Master, 2 år MF vitenskapelig høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Religion in Contemporary Society Master, 2 år MF vitenskapelig høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Theology and Ministry Master, 2 år NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Theology Master, 2 år MF vitenskapelig høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Theology and Religious Studies Master, 2 år VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergrad i teologi og misjon Master, 2 år Fjellhaug Internasjonale Høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i religionsvitskap Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Metodistisk presteutdanning Profesjonsstudium MF vitenskapelig høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d. ved Det teologiske fakultet Forskerutdanning/PhD Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Philosophiae doctor (PhD) - Teologi og religion Forskerutdanning/PhD VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk teologi Erfaringsbasert master Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-teologisk utdanning Høyere nivå MF vitenskapelig høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsstudiet i teologi Profesjonsstudium Universitetet i Oslo
 • Alle
 • Alle
Profesjonsstudium i teologi Profesjonsstudium VID vitenskapelige høgskole
 • Alle
 • Alle
Profesjonsstudium teologi Profesjonsstudium MF vitenskapelig høyskole
 • Alle
 • Alle
Religion and Diversity: Conflict and Coexistence Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion og samfunn Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • Alle
 • 42.6
Religion og samfunn Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, etikk og samfunn, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Religion, etikk og samfunn, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Religion, filosofi og samfunn, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, kultur og samfunn, master Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk 30 stp. Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk opne emne Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • Trukket
 • Trukket
Religion, livssyn og etikk, årsstudium Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Alle
 • Alle
Religion, livssyn og etikk, fordjupingsstudium Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk, fordjupningsstudium, nettstudium Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religionsstudier - årsstudium Årsstudium Universitetet i Stavanger
 • Alle
 • Alle
Religionsstudier - fordypning Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Religionsvitenskap Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • Alle
 • Alle
Religionsvitenskap Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Religionsvitenskap Årsstudium Universitetet i Oslo
 • 42.0
 • 54.4
Religionsvitenskap - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Religionsvitenskap - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Religionsvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Religionsvitenskap - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Religionsvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Religious Roots of Europe Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Sommersemester i Israel og Palestina Universitet og høgskole NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Teologi Årsstudium Universitetet i Oslo
Teologi - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Trosopplæring for Den norske kirke Lavere nivå MF vitenskapelig høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i interkulturell forståelse Bachelor, 3 år NLA Høgskolen
Interkulturell forståelse det flerkulturelle Norge, bachelorGenerell studiekompetanse
Interkulturell forståelseGenerell studiekompetanseAlleAlle
Interkulturell forståelse med utenlandsopphold, bachelor Generell studiekompetanseAlleAlle
Bachelor i interkulturelle studier Bachelor, 3 år Ansgar Teologiske Høgskole
 • Alle
 • Alle
Bachelor i Praktisk teologi Bachelor, 3 år Ansgar Teologiske Høgskole
 • Alle
 • Alle
Bachelor i religion og livssyn Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Alle
 • Alle
Bachelor i religion og samfunn Bachelor, 3 år MF vitenskapelig høyskole
Religion, kultur og samfunnGenerell studiekompetanseAlleAlle
(snavn) Generell studiekompetanse
Bachelor i religion og samfunn Bachelor, 3 år Høyskolen for ledelse og teologi Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i Teologi Bachelor, 3 år Ansgar Teologiske Høgskole
 • Alle
 • Alle
Bachelor i teologi Bachelor, 3 år VID vitenskapelige høgskole
 • Alle
 • Alle
Bachelor i teologi Bachelor, 3 år MF vitenskapelig høyskole
 • Alle
 • Alle
Bachelor i teologi og ledelse Bachelor, 3 år Høyskolen for ledelse og teologi Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor in Theology, Religion and Society Bachelor, 3 år MF vitenskapelig høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorgrad i teologi og misjon Bachelor, 3 år Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i religionsvitskap Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Religion og samfunn Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • Alle
 • 42.6
Religion, etikk og samfunn, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Religionsvitenskap Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • Alle
 • Alle
Religionsvitenskap - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Religionsvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor og master i teologi Master, 5 år NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning Høyere nivå MF vitenskapelig høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk Høyere nivå MF vitenskapelig høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i praktisk teologi Høyere nivå MF vitenskapelig høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i interkulturelt arbeid Erfaringsbasert master VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i ledelse og menighetsutvikling Master, 2 år Ansgar Teologiske Høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in History of Religions Master, 2 år MF vitenskapelig høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Religion in Contemporary Society Master, 2 år MF vitenskapelig høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Theology and Ministry Master, 2 år NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Theology Master, 2 år MF vitenskapelig høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Theology and Religious Studies Master, 2 år VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergrad i teologi og misjon Master, 2 år Fjellhaug Internasjonale Høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i religionsvitskap Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Metodistisk presteutdanning Profesjonsstudium MF vitenskapelig høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk teologi Erfaringsbasert master Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-teologisk utdanning Høyere nivå MF vitenskapelig høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsstudiet i teologi Profesjonsstudium Universitetet i Oslo
 • Alle
 • Alle
Profesjonsstudium i teologi Profesjonsstudium VID vitenskapelige høgskole
 • Alle
 • Alle
Profesjonsstudium teologi Profesjonsstudium MF vitenskapelig høyskole
 • Alle
 • Alle
Religion and Diversity: Conflict and Coexistence Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion og samfunn Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, filosofi og samfunn, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, kultur og samfunn, master Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Religionsvitenskap Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Religionsvitenskap - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Religionsvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Religious Roots of Europe Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Teologi - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Doktorgradsprogram Forskerutdanning/PhD MF vitenskapelig høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d. ved Det teologiske fakultet Forskerutdanning/PhD Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Philosophiae doctor (PhD) - Teologi og religion Forskerutdanning/PhD VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudie i kristendom med RLE Årsstudium Ansgar Teologiske Høgskole
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk, KRLE Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i kristendom/KRLE Årsstudium MF vitenskapelig høyskole
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i Kristendomskunnskap Årsstudium Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Kristendomskunnskap, nettbasertGenerell studiekompetanseAlleAlle
Kristendomskunnskap, deltid, nettbasertGenerell studiekompetanseAlleAlle
Kristendomskunnskap Generell studiekompetanseAlleAlle
Årsstudium i kristendomskunnskap, religion, livssyn og etikk Årsstudium VID vitenskapelige høgskole
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i KRLE Årsstudium Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), deltid, nettbasertGenerell studiekompetanseAlleAlle
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)Generell studiekompetanseAlleAlle
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), nettbasert Generell studiekompetanseAlleAlle
Årsstudium i praktisk teologi og ledelse Årsstudium NLA Høgskolen
Praktisk teologi og ledelse, Oslo, årsstudiumGenerell studiekompetanseAlleAlle
Praktisk teologi og ledelse, Bergen, årsstudiumGenerell studiekompetanseAlleAlle
Kristendom, religion, livssyn og etikk, KRLE, Oslo Generell studiekompetanseAlleAlle
Årsstudium i religionsvitskap Årsstudium Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i trosopplæring Årsstudium VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Deltidsstudier i KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk) Lavere nivå MF vitenskapelig høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Enkeltemner/Deltidsstudier Lavere nivå MF vitenskapelig høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnstudium i kristendom/KRLE Årsstudium Høyskolen for ledelse og teologi Lokalt opptak Lokalt opptak
Kristendom og islam Årsstudium Universitetet i Oslo
 • Alle
 • 48.2
Religion, etikk og samfunn, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Religion, livssyn og etikk 30 stp. Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk opne emne Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk, årsstudium Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Alle
 • Alle
Religion, livssyn og etikk, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • Trukket
 • Trukket
Religion, livssyn og etikk, fordjupingsstudium Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk, fordjupningsstudium, nettstudium Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religionsstudier - årsstudium Årsstudium Universitetet i Stavanger
 • Alle
 • Alle
Religionsstudier - fordypning Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Religionsvitenskap Årsstudium Universitetet i Oslo
 • 42.0
 • 54.4
Religionsvitenskap - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Teologi Årsstudium Universitetet i Oslo
Trosopplæring for Den norske kirke Lavere nivå MF vitenskapelig høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak