× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Kjole- og draktsyerfag

favoritt ikon

Vidaregåande

Du lærer å framstille klær tilpasset den enkelte, samt lage klær til mindre kolleksjoner.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er kjole- og draktsyer.

Varighet

To år på skole og to år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i kjole- og draktsyerfaget Vg3 / opplæring i bedrift

I kjole- og draktsyerfaget framstilles klær tilpasset enkeltkunder samt klær til mindre kolleksjoner. Behov og etterspørsel endres i tråd med moter og trender. Kjole- og draktsyerfaget skal dekke samfunnets behov for målsydde og håndverksproduserte klær der form, farge og materialer er tilpasset den enkelte.

Opplæringen skal bidra til å utvikle ferdigheter i praktisk arbeid med ulike materialer og bruk av maskiner og verktøy i kjole- og draktsyerfaget. Opplæringen skal også bidra til utvikling av ferdigheter knyttet til arbeid med form, farge og ulike sømteknikker. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle ferdigheter i mønsterkonstruksjon og innprøving av plagg. Opplæringen skal stimulere til kreativitet og estetisk bevissthet.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er kjole- og draktsyer.

Velg sted

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.