× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Informasjons- og datateknologi

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Du lærer hvordan en datamaskin fungerer, og hvordan denne kan brukes som problemløser. Utdanningen gir deg teknisk innsikt, og hjelper deg å utvikle din forståelse og kreativitet.

Utdanningen har både teoretiske emner og praktiske øvelser. Studiet inneholder en god del matematikk, i tillegg til praktiske øvinger med moderne datautstyr.

Se også: bygg og anleggelektrofagkjemi og bioteknologimekanikkbioingeniør

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Ulike opptakskrav, men ofte generell studiekompetanse og realfagskombinasjon. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Informasjons- og datateknologi › Informasjons- og datateknologi (8541)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Informasjons- og datateknologi, andre (8549)
 • ... › Humanistiske og estetiske fag, andre › Master, digital kultur, toårig (719906)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Informasjons- og datateknologi (7541)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Informasjons- og datateknologi, andre (7549)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Informasjonsmodellering (7542)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre › Master, teknologi, fysikk, informatikk og matematikk, femårig (759914)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre › Master, teknologi, ingeniørvitenskap og IKT, femårig (759917)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre › Master, teknologi, kybernetikk og industriell IT, toårig (759926)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre › Master, teknologi, mikrosystemteknologi, toårig (759922)
 • ... › Elektro › Master, elektronikk, informatikk og teknologi, toårig (755105)
 • ... › Elektro › Master, teknologi, teknisk kybernetikk, femårig (755112)
 • ... › Elektro › Master, teknologi, teknisk kybernetikk, toårig (755111)
 • ... › Elektro › Sivilingeniørutdanning, teknisk kybernetikk (755101)
 • ... › Sikkerhet, andre › Master, informasjonssikkerhet, toårig (782902)
 • ... › Media og kommunikasjon › Master, informasjonsvitenskap, toårig (735115)
 • ... › Humanistiske og estetiske fag, andre › Bachelor, digital kultur, treårig (619907)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Informasjons- og datateknologi (6541)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Informasjons- og datateknologi, andre (6549)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Informasjonsmodellering (6542)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre › Bachelor, ingeniørfag, droneteknologi, treårig (659934)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre › Høgskolekandidat, informatikk og økonomi, toårig (659904)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Teknisk kybernetikk - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Security and Cloud Computing (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Satellitteknologi, ingeniør - bachelor (y-vei) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Satellitteknologi, ingeniør - bachelor (3-semester) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Satellitteknologi, ingeniør - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Project Management of Complex Systems Lavere nivå Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Programmering i skulen Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsfagleg digital kompetanse og læringsnettverk Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
PhD Programme of Study in Computer Science: Software Engineering, Sensor Networks and Engineering Computing Forskerutdanning/PhD Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Multimedieteknologi og -design, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 32.5
 • 40.4
Multimedia and Educational Technology, Master's Programme Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
MOOC: Pedagogisk bruk av IKT (15 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (15 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Mikro- og nanosystemteknologi Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag Master, 5 år Universitetet i Stavanger
Masterprogram i informatikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i informasjonsvitskap Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i digital kultur Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i Digital samhandling Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science – Micro and Nano System Technology (industrimaster), deltid Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science – Industrial IT and Automation (samlings- og nettbasert), deltid Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science – Industrial IT and Automation (industrimaster), deltid Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science – Industrial IT and Automation Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Informatics Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Computer Science (industrimaster), deltid Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Computer Science Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Information Systems: Management & Innovation Master, 2 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Information Systems: Digital Business Systems Master, 2 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Applied Computer Science with Specialization in Software Integration Master, 2 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Information Security Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Applied Computer Science, part-time (120 ECTS) Master, 2 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Applied Computer Science (120 ECTS) Master, 2 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Applied Computer Science Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i simulering og visualisering Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Information Systems - Business Analytics Universitet og høgskole Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Management Information Systems Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Master, 5 år Universitetet i Stavanger
 • 45.6
 • 46.4
Kybernetikk og robotikk - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 59.4
 • 61.7
Kybernetikk og robotikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunstig intelligens, 5-årig masterprogram Master, 5 år Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 56.4
 • 58.9
Knowledge Management Lavere nivå Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
IT og ledelse Erfaringsbasert master Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
IT og informasjonssystemer, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 38.3
 • 48.5
IT og informasjonssystemer, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 36.0
 • 53.4
IT og informasjonssystemer Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 43.1
IT og informasjonssystemer Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 42.4
IT og informasjonssystemer Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 36.1
 • 48.0
Innføring i morgendagens digitale organisasjoner Lavere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ingeniørvitenskap og IKT - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 55.3
 • 57.3
Ingeniørfag, dataingeniør – Cybersikkerhet Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Ingeniørfag, dataingeniør – Cyber physical systems Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Ingeniørfag, data - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 44.0
 • 52.8
Ingeniørfag - data, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Informatikk: språkteknologi Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: språkteknologi Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 41.3
 • 55.8
Informatikk: robotikk og intelligente systemer Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: robotikk og intelligente systemer Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 48.2
 • 55.1
Informatikk: programmering og systemarkitektur Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 46.0
 • 57.8
Informatikk: programmering og systemarkitektur Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: digital økonomi og ledelse Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 53.5
 • 61.7
Informatikk: design, bruk, interaksjon Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 43.6
 • 56.5
Informatikk: design, bruk, interaksjon Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk, sivilingeniør - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet
Informatikk, datamaskinsystemerSIVING46.556.0
Informatikk, helseteknologiSIVINGAlleAlle
Informatikk, cybersikkerhet SIVING
Informatikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 50.4
 • 54.9
Informatikk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • 46.6
Informatikk Årsstudium Universitetet i Oslo
 • 43.4
 • 63.9
Informasjonsteknologi, Førde Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Informasjonsteknologi, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • 41.6
Informasjonsteknologi - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 42.2
 • 55.2
Informasjonsteknologi Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 39.3
 • 48.7
Informasjonssystemer, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonsbehandling, deltid Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 54.6
Informasjonsbehandling Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 54.6
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell kybernetikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
IKT i pedagogisk virksomhet 1 Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
IKT for lærere (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
IKT årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • Alle
 • 46.7
Helseinformatikk - master Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Helse- og sosialinformatikk, masterprogram Erfaringsbasert master Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnleggende innføring i IKT-sikkerhet Annen utdanning UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Felles masterprogram i programutvikling Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Felles masterprogram i programutvikling Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Embedded Computing Systems (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Elektronikk, informatikk og teknologi Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Droneteknologi, ingeniør - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Datavitenskap Master, 5 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Datavitenskap Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 47.4
 • 46.9
Datateknologi og informatikk - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknologi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 58.3
 • 60.7
Datateknologi - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknologi - Master program - deltid Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknologi - Master program Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Master, 5 år Universitetet i Stavanger
 • 45.7
 • 50.0
Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • Alle
 • 47.7
Datateknikk, ingeniør - bachelor (y-vei) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknikk, ingeniør - bachelor (nettbasert) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • 51.6
Datateknikk, ingeniør - bachelor (3-semester) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknikk, ingeniør - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
Ingeniør, datateknikkHINGAlleAlle
Ingeniør, datateknikk, Bodø HINGAlleAlle
Datateknikk - videreutdanning Høyere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Data Science - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Master, 5 år Universitetet i Stavanger
 • Alle
 • 41.7
Data Science Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Data Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • 44.3
Cybersikkerhet, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Computer Science - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Computational Science Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Computational Engineering, master Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Communication Technology (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Colour in Science and Industry (COSI) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bygningsinformasjonsmodellering-BIM -årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Oppgis ikke
 • 47.3
Big Data and Analytics (15 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, TRESS Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - data Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • 39.5
 • 37.3
Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • 34.0
 • 41.2
Bachelorstudium i informasjonssystemer Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • 40.8
Bachelorprogram i informatikk: datateknologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i informatikk: datasikkerheit Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i informatikk: data science (datavitenskap) Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • 43.3
Bachelorprogram i informatikk: bioinformatikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 37.7
 • 44.6
Bachelorprogram i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 42.8
 • 53.5
Bachelorprogram i digital kultur Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelor i økonomi, digitalisering og forretningsutvikling Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Alle
 • 37.3
Bachelor i webutvikling Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 33.5
 • 42.6
Bachelor i spilldesign Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i programmering Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 44.0
 • 48.4
Bachelor i IT og digitalisering Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Alle
 • 38.6
Bachelor i ingeniørfag, data Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ingeniør, data, ÅlesundHING37.142.7
Ingeniør, data, GjøvikHING45.446.6
Ingeniør, data, Trondheim HING54.057.0
Bachelor i informasjonsteknologi - spillprogrammering Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i informasjonsteknologi - programmering Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i informasjonsteknologi - intelligente systemer Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i informasjonsteknologi - Frontend- og mobilutvikling Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i informasjonsteknologi - E-business Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i informasjonsteknologi - Data Science Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i informasjonsbehandling Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • 58.1
Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Digital infrastruktur og cybersikkerhet, TrondheimMATRS52.656.3
Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Gjøvik MATRS44.848.9
Bachelor i digital forretningsutvikling Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 48.3
 • 53.8
Bachelor i digital etterforskning (Digital Forensics) Bachelor, 3 år Noroff - School of technology and digital media
Digital Forensics / Digital etterforskningLokalt opptak
Digital Forensics / Digital Etterforskning Lokalt opptak
Bachelor i Cyber Security Bachelor, 3 år Noroff - School of technology and digital media Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i Applied Data Science Bachelor, 3 år Noroff - School of technology and digital media
Applied Data Science, nettbasert
Applied Data Science
Årsstudium i IT Årsstudium Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
IT, nettbasertGenerell studiekompetanseAlle49.3
IT Generell studiekompetanseAlleAlle
Årsstudium i informatikk Årsstudium Universitetet i Bergen
Applied Data Science, master, deltid over fire år Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Applied Computer Science - Master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Anvendt robotikk Master, 5 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 47.6
 • 49.8
Anvendt datateknologi - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 42.3
 • 54.1
Anvendt data- og informasjonsteknologi (ACIT) Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Anvendt Data Science, master Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Add-On programme in Virtual Reality and Augmented Reality Årsstudium Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Satellitteknologi, ingeniør - bachelor (y-vei) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Satellitteknologi, ingeniør - bachelor (3-semester) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Satellitteknologi, ingeniør - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Multimedieteknologi og -design, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 32.5
 • 40.4
IT og informasjonssystemer, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 38.3
 • 48.5
IT og informasjonssystemer Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 43.1
IT og informasjonssystemer Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 42.4
IT og informasjonssystemer Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 36.1
 • 48.0
Ingeniørfag, dataingeniør – Cybersikkerhet Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Ingeniørfag, dataingeniør – Cyber physical systems Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Ingeniørfag, data - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 44.0
 • 52.8
Ingeniørfag - data, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Informatikk: språkteknologi Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 41.3
 • 55.8
Informatikk: robotikk og intelligente systemer Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 48.2
 • 55.1
Informatikk: programmering og systemarkitektur Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 46.0
 • 57.8
Informatikk: digital økonomi og ledelse Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 53.5
 • 61.7
Informatikk: design, bruk, interaksjon Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 43.6
 • 56.5
Informatikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 50.4
 • 54.9
Informatikk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • 46.6
Informasjonsteknologi, Førde Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Informasjonsteknologi - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 42.2
 • 55.2
Informasjonsteknologi Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 39.3
 • 48.7
Droneteknologi, ingeniør - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • Alle
 • 47.7
Datateknikk, ingeniør - bachelor (y-vei) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknikk, ingeniør - bachelor (nettbasert) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • 51.6
Datateknikk, ingeniør - bachelor (3-semester) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknikk, ingeniør - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
Ingeniør, datateknikk, BodøHINGAlleAlle
Ingeniør, datateknikk HINGAlleAlle
Data Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • 44.3
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, TRESS Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - data Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • 39.5
 • 37.3
Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • 34.0
 • 41.2
Bachelorstudium i informasjonssystemer Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • 40.8
Bachelorprogram i informatikk: datateknologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i informatikk: datasikkerheit Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i informatikk: data science (datavitenskap) Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • 43.3
Bachelorprogram i informatikk: bioinformatikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 37.7
 • 44.6
Bachelorprogram i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 42.8
 • 53.5
Bachelorprogram i digital kultur Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelor i økonomi, digitalisering og forretningsutvikling Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Alle
 • 37.3
Bachelor i webutvikling Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 33.5
 • 42.6
Bachelor i spilldesign Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i programmering Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 44.0
 • 48.4
Bachelor i IT og digitalisering Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Alle
 • 38.6
Bachelor i ingeniørfag, data Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ingeniør, data, GjøvikHING45.446.6
Ingeniør, data, TrondheimHING54.057.0
Ingeniør, data, Ålesund HING37.142.7
Bachelor i informasjonsteknologi - spillprogrammering Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i informasjonsteknologi - programmering Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i informasjonsteknologi - intelligente systemer Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i informasjonsteknologi - Frontend- og mobilutvikling Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i informasjonsteknologi - E-business Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i informasjonsteknologi - Data Science Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i informasjonsbehandling Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • 58.1
Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Digital infrastruktur og cybersikkerhet, GjøvikMATRS44.848.9
Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Trondheim MATRS52.656.3
Bachelor i digital forretningsutvikling Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 48.3
 • 53.8
Bachelor i digital etterforskning (Digital Forensics) Bachelor, 3 år Noroff - School of technology and digital media
Digital Forensics / Digital etterforskningLokalt opptak
Digital Forensics / Digital Etterforskning Lokalt opptak
Bachelor i Cyber Security Bachelor, 3 år Noroff - School of technology and digital media Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i Applied Data Science Bachelor, 3 år Noroff - School of technology and digital media
Applied Data Science, nettbasert
Applied Data Science
Anvendt datateknologi - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 42.3
 • 54.1
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Security and Cloud Computing (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Multimedia and Educational Technology, Master's Programme Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Mikro- og nanosystemteknologi Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag Master, 5 år Universitetet i Stavanger
Masterprogram i informatikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i informasjonsvitskap Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i digital kultur Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i Digital samhandling Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science – Micro and Nano System Technology (industrimaster), deltid Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science – Industrial IT and Automation (samlings- og nettbasert), deltid Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science – Industrial IT and Automation (industrimaster), deltid Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science – Industrial IT and Automation Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Informatics Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Computer Science (industrimaster), deltid Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Computer Science Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Information Systems: Management & Innovation Master, 2 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Information Systems: Digital Business Systems Master, 2 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Applied Computer Science with Specialization in Software Integration Master, 2 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Information Security Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Applied Computer Science, part-time (120 ECTS) Master, 2 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Applied Computer Science (120 ECTS) Master, 2 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Applied Computer Science Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i simulering og visualisering Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Management Information Systems Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Master, 5 år Universitetet i Stavanger
 • 45.6
 • 46.4
Kybernetikk og robotikk - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 59.4
 • 61.7
Kybernetikk og robotikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunstig intelligens, 5-årig masterprogram Master, 5 år Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 56.4
 • 58.9
IT og ledelse Erfaringsbasert master Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Ingeniørvitenskap og IKT - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 55.3
 • 57.3
Informatikk: språkteknologi Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: robotikk og intelligente systemer Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: programmering og systemarkitektur Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: design, bruk, interaksjon Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk, sivilingeniør - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet
Informatikk, cybersikkerhetSIVING
Informatikk, datamaskinsystemerSIVING46.556.0
Informatikk, helseteknologi SIVINGAlleAlle
Informasjonssystemer, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell kybernetikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Helseinformatikk - master Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Helse- og sosialinformatikk, masterprogram Erfaringsbasert master Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Felles masterprogram i programutvikling Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Felles masterprogram i programutvikling Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Embedded Computing Systems (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Elektronikk, informatikk og teknologi Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Datavitenskap Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 47.4
 • 46.9
Datavitenskap Master, 5 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknologi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 58.3
 • 60.7
Datateknologi - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknologi - Master program - deltid Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknologi - Master program Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Master, 5 år Universitetet i Stavanger
 • 45.7
 • 50.0
Datateknikk - videreutdanning Høyere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Data Science - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Master, 5 år Universitetet i Stavanger
 • Alle
 • 41.7
Data Science Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Cybersikkerhet, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Computer Science - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Computational Science Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Computational Engineering, master Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Communication Technology (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Colour in Science and Industry (COSI) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Applied Data Science, master, deltid over fire år Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Applied Computer Science - Master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Anvendt robotikk Master, 5 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 47.6
 • 49.8
Anvendt data- og informasjonsteknologi (ACIT) Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Anvendt Data Science, master Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Teknisk kybernetikk - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
PhD Programme of Study in Computer Science: Software Engineering, Sensor Networks and Engineering Computing Forskerutdanning/PhD Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknologi og informatikk - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Project Management of Complex Systems Lavere nivå Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Programmering i skulen Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsfagleg digital kompetanse og læringsnettverk Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
MOOC: Pedagogisk bruk av IKT (15 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (15 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Knowledge Management Lavere nivå Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
IT og informasjonssystemer, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 36.0
 • 53.4
Innføring i morgendagens digitale organisasjoner Lavere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk Årsstudium Universitetet i Oslo
 • 43.4
 • 63.9
Informasjonsteknologi, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • 41.6
Informasjonsbehandling, deltid Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 54.6
Informasjonsbehandling Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 54.6
IKT i pedagogisk virksomhet 1 Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
IKT for lærere (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
IKT årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • Alle
 • 46.7
Bygningsinformasjonsmodellering-BIM -årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Oppgis ikke
 • 47.3
Big Data and Analytics (15 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i IT Årsstudium Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
IT, nettbasertGenerell studiekompetanseAlle49.3
IT Generell studiekompetanseAlleAlle
Årsstudium i informatikk Årsstudium Universitetet i Bergen
Add-On programme in Virtual Reality and Augmented Reality Årsstudium Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak