× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Informasjons- og datateknologi

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Du lærer hvordan en datamaskin fungerer, og hvordan denne kan brukes som problemløser. Utdanningen gir deg teknisk innsikt, og hjelper deg å utvikle din forståelse og kreativitet.

Utdanningen har både teoretiske emner og praktiske øvelser. Studiet inneholder en god del matematikk, i tillegg til praktiske øvinger med moderne datautstyr.

Se også: bygg og anleggelektrofagkjemi og bioteknologimekanikkbioingeniør

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Ulike opptakskrav, men ofte generell studiekompetanse og realfagskombinasjon. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Informasjons- og datateknologi › Informasjons- og datateknologi (8541)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Informasjons- og datateknologi, andre (8549)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Informasjons- og datateknologi (7541)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Informasjons- og datateknologi, andre (7549)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Informasjonsmodellering (7542)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre › Master, teknologi, ingeniørvitenskap og IKT, femårig (759917)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre › Master, teknologi, kybernetikk og industriell IT, toårig (759926)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre › Master, teknologi, mikrosystemteknologi, toårig (759922)
 • ... › Elektro › Master, elektronikk, informatikk og teknologi, toårig (755105)
 • ... › Elektro › Master, teknologi, teknisk kybernetikk, femårig (755112)
 • ... › Elektro › Master, teknologi, teknisk kybernetikk, toårig (755111)
 • ... › Elektro › Sivilingeniørutdanning, teknisk kybernetikk (755101)
 • ... › Sikkerhet, andre › Master, informasjonssikkerhet, toårig (782902)
 • ... › Media og kommunikasjon › Master, informasjonsvitenskap, toårig (735115)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Informasjons- og datateknologi (6541)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Informasjons- og datateknologi, andre (6549)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Informasjonsmodellering (6542)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre › Høgskolekandidat, informatikk og økonomi, toårig (659904)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
IKT og læring 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i digital økonomi og organisasjon Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Alle
 • 37.3
IKT og læring 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i IT Årsstudium Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
ITGenerell studiekompetanseAlleAlle
IT, nettbasert Generell studiekompetanseAlle49.3
Bachelor i IT og digitalisering Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Profesjonsfagleg digital kompetanse for yrkesfaglærarar Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Ingeniørfag, data - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 44.0
 • 52.8
Informasjonsteknologi - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 42.2
 • 55.2
Anvendt datateknologi - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 42.3
 • 54.1
Bachelorstudium i ingeniørfag - data Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • 39.5
 • 37.3
Bachelorstudium i informasjonssystemer Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • 40.8
Master in Applied Computer Science, part-time (120 ECTS) Master, 2 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
IKT for lærere (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitale medier og design (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk- design og utvikling av IT-systemer (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • 34.0
 • 41.2
MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (15 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonssystemer (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, TRESS Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Big Data and Analytics (15 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
MOOC: Pedagogisk bruk av IKT (15 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Applied Computer Science (120 ECTS) Master, 2 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonsteknologi, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • 41.6
Informatikk: programmering og systemarkitektur (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 46.0
 • 57.8
Informatikk: design, bruk, interaksjon (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Elektronikk, informatikk og teknologi (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: digital økonomi og ledelse (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: digital økonomi og ledelse (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 53.5
 • 61.7
Informatikk: språkteknologi (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: design, bruk, interaksjon (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 43.6
 • 56.5
Informatikk: informasjonssikkerhet (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: programmering og systemarkitektur (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Computational Science (master - to år) Universitet og høgskole Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: språkteknologi (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 41.3
 • 55.8
Informatikk: robotikk og intelligente systemer (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 48.2
 • 55.1
Data Science (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
IT og ledelse (master - erfaringsbasert) Erfaringsbasert master Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Forskerlinjen informatikk (halvårsenhet) Årsenhet og kortere Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: robotikk og intelligente systemer (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i informatikk: datavitskap Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • 43.3
Masterprogram i informasjonsvitskap Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i informatikk: datateknologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Felles masterprogram i programutvikling Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i informatikk: bioinformatikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Masterprogram i informatikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 37.7
 • 44.6
Bachelorprogram i informatikk: datatryggleik Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Elektronikk, ingeniør - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Satellitteknologi, ingeniør - bachelor (y-vei) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Applied Computer Science - Master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknikk, ingeniør - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
Ingeniør, datateknikkHINGAlleAlle
Ingeniør, datateknikk, Bodø HINGAlleAlle
Informatikk, sivilingeniør - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet
Informatikk, datamaskinsystemerSIVING46.556.0
Informatikk, helseteknologi SIVINGAlleAlle
Elektronikk, ingeniør - bachelor (3-semester) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Elektronikk, ingeniør - bachelor (y-vei) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Computer Science - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknikk - videreutdanning Høyere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Satellitteknologi, ingeniør - bachelor (3-semester) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknikk, ingeniør - bachelor (y-vei) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • 46.6
Datateknikk, ingeniør - bachelor (3-semester) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Satellitteknologi, ingeniør - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Datateknikk, ingeniør - bachelor (nettbasert) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • 51.6
Communication Technology (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i programmering Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 44.0
 • 48.4
Master in Applied Computer Science Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Information Security Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Security and Cloud Computing (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i simulering og visualisering Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kybernetikk og robotikk - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 59.4
 • 61.7
Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Digital infrastruktur og cybersikkerhet, TrondheimMATRS
Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Gjøvik MATRS
Informatikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 50.4
 • 54.9
Kommunikasjonsteknologi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 56.4
 • 58.9
Embedded Computing Systems (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bygningsinformasjonsmodellering-BIM -årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Oppgis ikke
 • 47.3
Datateknologi - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell kybernetikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i informatikk Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Bachelor i digital forretningsutvikling Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 48.3
 • 53.8
Bachelor i informasjonsbehandling Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • 58.1
Ingeniørvitenskap og IKT - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 55.3
 • 57.3
Mastergradsstudium i Digital samhandling Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Colour in Science and Industry (COSI) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, data Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kybernetikk og robotikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknologi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 58.3
 • 60.7
Master of Science in Informatics Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Helseinformatikk - master Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Master, 5 år Universitetet i Stavanger
Kybernetikk og robotteknologiSIVING45.646.4
Data ScienceSIVINGAlle41.7
Datateknologi SIVING45.750.0
Applied Data Science, master Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonsteknologi, datateknologi - Master program Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • Alle
 • 47.7
Computational Engineering, master Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Anvendt robotikk Master, 5 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Datavitenskap Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 47.4
 • 46.9
Datavitenskap Master, 5 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
IT og informasjonssystemer, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 38.3
 • 48.5
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell økonomi og teknologiledelse, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
IT og informasjonssystemer, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 36.0
 • 53.4
Ingeniørfag - data, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Helse- og sosialinformatikk, erfaringsbasert masterprogram, deltid Erfaringsbasert master Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonssystemer, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Multimedia and Educational Technology, Master's Programme Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
IKT årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
Teknologi for lærere i grunnutdanningen Årsstudium Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Multimedieteknologi og -design, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 32.5
 • 40.4
Cybersikkerhet, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, 5-årig masterprogram Master, 5 år Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Industriell økonomi og teknologiledelse, 5-årig masterprogram Master, 5 år Universitetet i Agder
 • 46.0
 • 52.0
IKT i pedagogisk virksomhet 1 Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i Applied Data Science Bachelor, 3 år Noroff - School of technology and digital media
Applied Data Science, nettbasert
Applied Data Science
Bachelor i digital etterforskning (Digital Forensics) Bachelor, 3 år Noroff - School of technology and digital media
Digital Forensics / Digital etterforskningLokalt opptak
Digital Forensics / Digital Etterforskning Lokalt opptak
Bachelor i Cyber Security Bachelor, 3 år Noroff - School of technology and digital media Lokalt opptak Lokalt opptak
3D-grafikk Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i E-business Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i programmering Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i intelligente systemer Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Information Systems: Management & Innovation Master, 2 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Applied Computer Science with Specialization in Software Integration Master, 2 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Information Systems: Digital Business Systems Master, 2 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i spillprogrammering Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Spilldesign Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Dataingeniør Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Informasjonsbehandling Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 54.6
Informatikk og automatisering (Y-veien) Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Industrial IT and Automation Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
IT og informasjonssystemer Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 42.4
Mikro- og nanosystemteknologi – Industrimaster Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
IT og informasjonssystemer Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 36.1
 • 48.0
Dataingeniør - sikkerhet og nettverk Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
IT og informasjonssystemer Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 38.9
Management Information Systems Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk og automatisering Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Process Technology Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Mikro- og nanosystemteknologi Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
IT og informasjonssystemer Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 43.1
Industrial IT and Automation Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Industrial IT and Automation – Industrimaster Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonsteknologi Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 39.3
 • 48.7
PhD Programme of Study in Computer Science: Software Engineering, Sensor Networks and Engineering Computing Forskerutdanning/PhD Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Felles masterprogram i programutvikling Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonsteknologi, Førde Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Data Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • 44.3
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i digital økonomi og organisasjon Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Alle
 • 37.3
Bachelor i IT og digitalisering Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Anvendt datateknologi - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 42.3
 • 54.1
Ingeniørfag, data - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 44.0
 • 52.8
Informasjonsteknologi - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 42.2
 • 55.2
Bachelorstudium i ingeniørfag - data Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • 39.5
 • 37.3
Bachelorstudium i informasjonssystemer Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • 40.8
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk- design og utvikling av IT-systemer (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • 34.0
 • 41.2
Informasjonssystemer (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitale medier og design (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, TRESS Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: programmering og systemarkitektur (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 46.0
 • 57.8
Informatikk: digital økonomi og ledelse (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 53.5
 • 61.7
Informatikk: design, bruk, interaksjon (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 43.6
 • 56.5
Informatikk: språkteknologi (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 41.3
 • 55.8
Informatikk: robotikk og intelligente systemer (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 48.2
 • 55.1
Bachelorprogram i informatikk: datatryggleik Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i informatikk: datavitskap Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • 43.3
Bachelorprogram i informatikk: datateknologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 37.7
 • 44.6
Bachelorprogram i informatikk: bioinformatikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Elektronikk, ingeniør - bachelor (3-semester) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknikk, ingeniør - bachelor (nettbasert) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • 51.6
Datateknikk, ingeniør - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
Ingeniør, datateknikk, BodøHINGAlleAlle
Ingeniør, datateknikk HINGAlleAlle
Satellitteknologi, ingeniør - bachelor (y-vei) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Satellitteknologi, ingeniør - bachelor (3-semester) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknikk, ingeniør - bachelor (3-semester) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Elektronikk, ingeniør - bachelor (y-vei) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Elektronikk, ingeniør - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknikk, ingeniør - bachelor (y-vei) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • 46.6
Satellitteknologi, ingeniør - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i ingeniørfag, data Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Digital infrastruktur og cybersikkerhet, TrondheimMATRS
Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Gjøvik MATRS
Bachelor i programmering Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 44.0
 • 48.4
Informatikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 50.4
 • 54.9
Bachelor i informasjonsbehandling Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • 58.1
Bachelor i digital forretningsutvikling Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 48.3
 • 53.8
Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • Alle
 • 47.7
IT og informasjonssystemer, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 38.3
 • 48.5
Ingeniørfag - data, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Multimedieteknologi og -design, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 32.5
 • 40.4
Bachelor i Applied Data Science Bachelor, 3 år Noroff - School of technology and digital media
Applied Data Science, nettbasert
Applied Data Science
Bachelor i digital etterforskning (Digital Forensics) Bachelor, 3 år Noroff - School of technology and digital media
Digital Forensics / Digital etterforskningLokalt opptak
Digital Forensics / Digital Etterforskning Lokalt opptak
Bachelor i Cyber Security Bachelor, 3 år Noroff - School of technology and digital media Lokalt opptak Lokalt opptak
3D-grafikk Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Spilldesign Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i spillprogrammering Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i intelligente systemer Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i programmering Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i E-business Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk og automatisering Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Dataingeniør Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
IT og informasjonssystemer Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 42.4
IT og informasjonssystemer Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 36.1
 • 48.0
Dataingeniør - sikkerhet og nettverk Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
IT og informasjonssystemer Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 43.1
Informatikk og automatisering (Y-veien) Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonsteknologi, Førde Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Informasjonsteknologi Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 39.3
 • 48.7
Data Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • 44.3
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Master in Applied Computer Science, part-time (120 ECTS) Master, 2 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Applied Computer Science (120 ECTS) Master, 2 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: robotikk og intelligente systemer (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: digital økonomi og ledelse (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: informasjonssikkerhet (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: språkteknologi (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: programmering og systemarkitektur (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Elektronikk, informatikk og teknologi (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
IT og ledelse (master - erfaringsbasert) Erfaringsbasert master Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Data Science (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: design, bruk, interaksjon (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Felles masterprogram i programutvikling Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i informasjonsvitskap Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i informatikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknikk - videreutdanning Høyere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Applied Computer Science - Master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk, sivilingeniør - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet
Informatikk, datamaskinsystemerSIVING46.556.0
Informatikk, helseteknologi SIVINGAlleAlle
Computer Science - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i simulering og visualisering Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kybernetikk og robotikk - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 59.4
 • 61.7
Kybernetikk og robotikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Embedded Computing Systems (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kommunikasjonsteknologi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 56.4
 • 58.9
Datateknologi - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ingeniørvitenskap og IKT - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 55.3
 • 57.3
Master in Information Security Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Colour in Science and Industry (COSI) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i Digital samhandling Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknologi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 58.3
 • 60.7
Helseinformatikk - master Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Informatics Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Communication Technology (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Applied Computer Science Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell kybernetikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Security and Cloud Computing (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonsteknologi, datateknologi - Master program Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Applied Data Science, master Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Master, 5 år Universitetet i Stavanger
Data ScienceSIVINGAlle41.7
DatateknologiSIVING45.750.0
Kybernetikk og robotteknologi SIVING45.646.4
Computational Engineering, master Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Anvendt robotikk Master, 5 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Datavitenskap Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 47.4
 • 46.9
Datavitenskap Master, 5 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell økonomi og teknologiledelse, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Helse- og sosialinformatikk, erfaringsbasert masterprogram, deltid Erfaringsbasert master Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Multimedia and Educational Technology, Master's Programme Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonssystemer, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Cybersikkerhet, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, 5-årig masterprogram Master, 5 år Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Industriell økonomi og teknologiledelse, 5-årig masterprogram Master, 5 år Universitetet i Agder
 • 46.0
 • 52.0
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Information Systems: Management & Innovation Master, 2 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Applied Computer Science with Specialization in Software Integration Master, 2 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Information Systems: Digital Business Systems Master, 2 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Mikro- og nanosystemteknologi Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Industrial IT and Automation Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Industrial IT and Automation – Industrimaster Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Management Information Systems Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Industrial IT and Automation Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Mikro- og nanosystemteknologi – Industrimaster Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Process Technology Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Felles masterprogram i programutvikling Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
PhD Programme of Study in Computer Science: Software Engineering, Sensor Networks and Engineering Computing Forskerutdanning/PhD Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
IKT og læring 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
IKT og læring 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i IT Årsstudium Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
IT, nettbasertGenerell studiekompetanseAlle49.3
IT Generell studiekompetanseAlleAlle
Profesjonsfagleg digital kompetanse for yrkesfaglærarar Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonsteknologi, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • 41.6
IKT for lærere (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (15 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Big Data and Analytics (15 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
MOOC: Pedagogisk bruk av IKT (15 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Forskerlinjen informatikk (halvårsenhet) Årsenhet og kortere Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bygningsinformasjonsmodellering-BIM -årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Oppgis ikke
 • 47.3
Årsstudium i informatikk Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Teknologi for lærere i grunnutdanningen Årsstudium Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
IT og informasjonssystemer, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 36.0
 • 53.4
IKT årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
IKT i pedagogisk virksomhet 1 Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonsbehandling Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 54.6
IT og informasjonssystemer Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 38.9