× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Informasjons- og datateknologi

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Du lærer hvordan en datamaskin fungerer, og hvordan denne kan brukes som problemløser. Utdanningen gir deg teknisk innsikt, og hjelper deg å utvikle din forståelse og kreativitet.

Utdanningen har både teoretiske emner og praktiske øvelser. Studiet inneholder en god del matematikk, i tillegg til praktiske øvinger med moderne datautstyr.

Se også: bygg og anleggelektrofagkjemi og bioteknologimekanikkbioingeniør

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Ulike opptakskrav, men ofte generell studiekompetanse og realfagskombinasjon. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Informasjons- og datateknologi › Informasjons- og datateknologi (8541)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Informasjons- og datateknologi, andre (8549)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Informasjons- og datateknologi (7541)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Informasjons- og datateknologi, andre (7549)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Informasjonsmodellering (7542)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre › Master, teknologi, ingeniørvitenskap og IKT, femårig (759917)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre › Master, teknologi, kybernetikk og industriell IT, toårig (759926)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre › Master, teknologi, mikrosystemteknologi, toårig (759922)
 • ... › Elektro › Master, elektronikk, informatikk og teknologi, toårig (755105)
 • ... › Elektro › Master, teknologi, teknisk kybernetikk, femårig (755112)
 • ... › Elektro › Master, teknologi, teknisk kybernetikk, toårig (755111)
 • ... › Elektro › Sivilingeniørutdanning, teknisk kybernetikk (755101)
 • ... › Sikkerhet, andre › Master, informasjonssikkerhet, toårig (782902)
 • ... › Media og kommunikasjon › Master, informasjonsvitenskap, toårig (735115)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Informasjons- og datateknologi (6541)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Informasjons- og datateknologi, andre (6549)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Informasjonsmodellering (6542)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre › Høgskolekandidat, informatikk og økonomi, toårig (659904)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
3D-grafikk Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Data Science (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Elektronikk, ingeniør - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Elektronikk, informatikk og teknologi (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Applied Computer Science - Master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Teknologi for lærere i grunnutdanningen Årsstudium Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Digital infrastruktur og cybersikkerhet, GjøvikMATRS
Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Trondheim MATRS
Master i simulering og visualisering Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Embedded Computing Systems (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Anvendt robotikk Master, 5 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
MOOC: Pedagogisk bruk av IKT (15 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonssystemer, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Applied Computer Science Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Information Security Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Applied Computer Science, part-time (120 ECTS) Master, 2 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Helse- og sosialinformatikk, erfaringsbasert masterprogram, deltid Erfaringsbasert master Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknikk - videreutdanning Høyere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
IKT i pedagogisk virksomhet 1 Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: robotikk og intelligente systemer (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk og automatisering (Y-veien) Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Industrial IT and Automation Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Felles masterprogram i programutvikling Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, TRESS Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Information Systems: Digital Business Systems Master, 2 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i programmering Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Big Data and Analytics (15 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i intelligente systemer Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Applied Data Science, master Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Elektronikk, ingeniør - bachelor (3-semester) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Mikro- og nanosystemteknologi – Industrimaster Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Management Information Systems Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i IT og digitalisering Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Datavitenskap Master, 5 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i Applied Data Science Bachelor, 3 år Noroff - School of technology and digital media
Applied Data Science, nettbasert
Applied Data Science
Industriell kybernetikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Applied Computer Science with Specialization in Software Integration Master, 2 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknikk, ingeniør - bachelor (y-vei) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Multimedia and Educational Technology, Master's Programme Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonsteknologi, datateknologi - Master program Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonssystemer (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
IKT og læring 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
IT og ledelse (master - erfaringsbasert) Erfaringsbasert master Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
IKT for lærere (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
PhD Programme of Study in Computer Science: Software Engineering, Sensor Networks and Engineering Computing Forskerutdanning/PhD Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Computer Science - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i spillprogrammering Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: språkteknologi (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Process Technology Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i informatikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Communication Technology (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i informasjonsvitskap Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsfagleg digital kompetanse for yrkesfaglærarar Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i Cyber Security Bachelor, 3 år Noroff - School of technology and digital media Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: programmering og systemarkitektur (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Satellitteknologi, ingeniør - bachelor (3-semester) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Mikro- og nanosystemteknologi Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Cybersikkerhet, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: digital økonomi og ledelse (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknikk, ingeniør - bachelor (3-semester) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kybernetikk og robotikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Informatics Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Computational Engineering, master Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Helseinformatikk - master Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk- design og utvikling av IT-systemer (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknologi - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
IKT og læring 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i Digital samhandling Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Colour in Science and Industry (COSI) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Security and Cloud Computing (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell økonomi og teknologiledelse, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, data Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (15 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i E-business Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
IKT årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
Industrial IT and Automation Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Applied Computer Science (120 ECTS) Master, 2 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: informasjonssikkerhet (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Computational Science (master - to år) Universitet og høgskole Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitale medier og design (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Forskerlinjen informatikk (halvårsenhet) Årsenhet og kortere Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Felles masterprogram i programutvikling Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Industrial IT and Automation – Industrimaster Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: design, bruk, interaksjon (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Information Systems: Management & Innovation Master, 2 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Spilldesign Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknikk, ingeniør - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
Ingeniør, datateknikkHINGAlleAlle
Ingeniør, datateknikk, Bodø HINGAlleAlle
Årsstudium i IT Årsstudium Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
ITGenerell studiekompetanseAlleAlle
IT, nettbasert Generell studiekompetanseAlle49.3
Elektronikk, ingeniør - bachelor (y-vei) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i informatikk: datatryggleik Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Dataingeniør Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Bachelor i digital etterforskning (Digital Forensics) Bachelor, 3 år Noroff - School of technology and digital media
Digital Forensics / Digital etterforskningLokalt opptak
Digital Forensics / Digital Etterforskning Lokalt opptak
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, 5-årig masterprogram Master, 5 år Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Satellitteknologi, ingeniør - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i informatikk: datateknologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Dataingeniør - sikkerhet og nettverk Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Informatikk og automatisering Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Informasjonsteknologi, Førde Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Satellitteknologi, ingeniør - bachelor (y-vei) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i informatikk: bioinformatikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Informatikk, sivilingeniør - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet
Informatikk, helseteknologiSIVINGAlleAlle
Informatikk, datamaskinsystemer SIVING46.556.0
Ingeniørfag - data, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Bachelor i digital økonomi og organisasjon Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Alle
 • 37.3
Bachelorstudium i ingeniørfag - data Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • 39.5
 • 37.3
IT og informasjonssystemer Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 38.9
Multimedieteknologi og -design, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 32.5
 • 40.4
Bachelorstudium i informasjonssystemer Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • 40.8
Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • 34.0
 • 41.2
Informasjonsteknologi, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • 41.6
Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Master, 5 år Universitetet i Stavanger
Data ScienceSIVINGAlle41.7
Kybernetikk og robotteknologiSIVING45.646.4
Datateknologi SIVING45.750.0
IT og informasjonssystemer Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 42.4
IT og informasjonssystemer Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 43.1
Bachelorprogram i informatikk: datavitskap Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • 43.3
Data Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • 44.3
Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 37.7
 • 44.6
Informatikk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • 46.6
Datavitenskap Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 47.4
 • 46.9
Bygningsinformasjonsmodellering-BIM -årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Oppgis ikke
 • 47.3
Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • Alle
 • 47.7
IT og informasjonssystemer Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 36.1
 • 48.0
Bachelor i programmering Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 44.0
 • 48.4
IT og informasjonssystemer, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 38.3
 • 48.5
Informasjonsteknologi Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 39.3
 • 48.7
Datateknikk, ingeniør - bachelor (nettbasert) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • 51.6
Industriell økonomi og teknologiledelse, 5-årig masterprogram Master, 5 år Universitetet i Agder
 • 46.0
 • 52.0
Ingeniørfag, data - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 44.0
 • 52.8
IT og informasjonssystemer, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 36.0
 • 53.4
Årsstudium i informatikk Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Bachelor i digital forretningsutvikling Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 48.3
 • 53.8
Anvendt datateknologi - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 42.3
 • 54.1
Informasjonsbehandling Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 54.6
Informatikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 50.4
 • 54.9
Informatikk: robotikk og intelligente systemer (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 48.2
 • 55.1
Informasjonsteknologi - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 42.2
 • 55.2
Informatikk: språkteknologi (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 41.3
 • 55.8
Informatikk: design, bruk, interaksjon (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 43.6
 • 56.5
Ingeniørvitenskap og IKT - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 55.3
 • 57.3
Informatikk: programmering og systemarkitektur (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 46.0
 • 57.8
Bachelor i informasjonsbehandling Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • 58.1
Kommunikasjonsteknologi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 56.4
 • 58.9
Datateknologi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 58.3
 • 60.7
Kybernetikk og robotikk - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 59.4
 • 61.7
Informatikk: digital økonomi og ledelse (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 53.5
 • 61.7
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
3D-grafikk Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i IT og digitalisering Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Datateknikk, ingeniør - bachelor (y-vei) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk og automatisering (Y-veien) Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonssystemer (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Elektronikk, ingeniør - bachelor (3-semester) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i spillprogrammering Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i intelligente systemer Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, data Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk- design og utvikling av IT-systemer (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Satellitteknologi, ingeniør - bachelor (3-semester) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Digital infrastruktur og cybersikkerhet, GjøvikMATRS
Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Trondheim MATRS
Bachelor i E-business Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i Applied Data Science Bachelor, 3 år Noroff - School of technology and digital media
Applied Data Science, nettbasert
Applied Data Science
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknikk, ingeniør - bachelor (3-semester) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Spilldesign Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i Cyber Security Bachelor, 3 år Noroff - School of technology and digital media Lokalt opptak Lokalt opptak
Elektronikk, ingeniør - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i programmering Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitale medier og design (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, TRESS Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Dataingeniør - sikkerhet og nettverk Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i informatikk: datateknologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Satellitteknologi, ingeniør - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i digital etterforskning (Digital Forensics) Bachelor, 3 år Noroff - School of technology and digital media
Digital Forensics / Digital EtterforskningLokalt opptak
Digital Forensics / Digital etterforskning Lokalt opptak
Datateknikk, ingeniør - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
Ingeniør, datateknikk, BodøHINGAlleAlle
Ingeniør, datateknikk HINGAlleAlle
Informatikk og automatisering Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Informasjonsteknologi, Førde Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Satellitteknologi, ingeniør - bachelor (y-vei) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i informatikk: bioinformatikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Ingeniørfag - data, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Dataingeniør Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Elektronikk, ingeniør - bachelor (y-vei) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i informatikk: datatryggleik Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - data Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • 39.5
 • 37.3
Bachelor i digital økonomi og organisasjon Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Alle
 • 37.3
Multimedieteknologi og -design, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 32.5
 • 40.4
Bachelorstudium i informasjonssystemer Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • 40.8
Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • 34.0
 • 41.2
IT og informasjonssystemer Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 42.4
IT og informasjonssystemer Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 43.1
Bachelorprogram i informatikk: datavitskap Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • 43.3
Data Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • 44.3
Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 37.7
 • 44.6
Informatikk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • 46.6
Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • Alle
 • 47.7
IT og informasjonssystemer Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 36.1
 • 48.0
Bachelor i programmering Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 44.0
 • 48.4
IT og informasjonssystemer, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 38.3
 • 48.5
Informasjonsteknologi Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 39.3
 • 48.7
Datateknikk, ingeniør - bachelor (nettbasert) Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • 51.6
Ingeniørfag, data - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 44.0
 • 52.8
Bachelor i digital forretningsutvikling Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 48.3
 • 53.8
Anvendt datateknologi - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 42.3
 • 54.1
Informatikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 50.4
 • 54.9
Informatikk: robotikk og intelligente systemer (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 48.2
 • 55.1
Informasjonsteknologi - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 42.2
 • 55.2
Informatikk: språkteknologi (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 41.3
 • 55.8
Informatikk: design, bruk, interaksjon (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 43.6
 • 56.5
Informatikk: programmering og systemarkitektur (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 46.0
 • 57.8
Bachelor i informasjonsbehandling Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • 58.1
Informatikk: digital økonomi og ledelse (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 53.5
 • 61.7
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Datateknikk - videreutdanning Høyere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: digital økonomi og ledelse (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i informatikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i Digital samhandling Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Cybersikkerhet, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Helseinformatikk - master Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Process Technology Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknologi - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Informatics Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Mikro- og nanosystemteknologi Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Security and Cloud Computing (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Colour in Science and Industry (COSI) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell økonomi og teknologiledelse, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Felles masterprogram i programutvikling Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: informasjonssikkerhet (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Kybernetikk og robotikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Applied Computer Science (120 ECTS) Master, 2 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i informasjonsvitskap Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Data Science (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Information Systems: Management & Innovation Master, 2 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i simulering og visualisering Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: design, bruk, interaksjon (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Industrial IT and Automation Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Applied Computer Science - Master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Embedded Computing Systems (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Industrial IT and Automation – Industrimaster Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Applied Computer Science Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Anvendt robotikk Master, 5 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: robotikk og intelligente systemer (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Helse- og sosialinformatikk, erfaringsbasert masterprogram, deltid Erfaringsbasert master Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Elektronikk, informatikk og teknologi (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Applied Computer Science, part-time (120 ECTS) Master, 2 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonssystemer, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Applied Data Science, master Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Information Systems: Digital Business Systems Master, 2 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Computational Engineering, master Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Datavitenskap Master, 5 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Felles masterprogram i programutvikling Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Information Security Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Management Information Systems Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Multimedia and Educational Technology, Master's Programme Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Industrial IT and Automation Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonsteknologi, datateknologi - Master program Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Applied Computer Science with Specialization in Software Integration Master, 2 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Mikro- og nanosystemteknologi – Industrimaster Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: språkteknologi (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
IT og ledelse (master - erfaringsbasert) Erfaringsbasert master Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Computer Science - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: programmering og systemarkitektur (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Communication Technology (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell kybernetikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk, sivilingeniør - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet
Informatikk, helseteknologiSIVINGAlleAlle
Informatikk, datamaskinsystemer SIVING46.556.0
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, 5-årig masterprogram Master, 5 år Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Master, 5 år Universitetet i Stavanger
Data ScienceSIVINGAlle41.7
Kybernetikk og robotteknologiSIVING45.646.4
Datateknologi SIVING45.750.0
Datavitenskap Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 47.4
 • 46.9
Industriell økonomi og teknologiledelse, 5-årig masterprogram Master, 5 år Universitetet i Agder
 • 46.0
 • 52.0
Ingeniørvitenskap og IKT - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 55.3
 • 57.3
Kommunikasjonsteknologi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 56.4
 • 58.9
Datateknologi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 58.3
 • 60.7
Kybernetikk og robotikk - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 59.4
 • 61.7
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
PhD Programme of Study in Computer Science: Software Engineering, Sensor Networks and Engineering Computing Forskerutdanning/PhD Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Forskerlinjen informatikk (halvårsenhet) Årsenhet og kortere Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Teknologi for lærere i grunnutdanningen Årsstudium Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
MOOC: Pedagogisk bruk av IKT (15 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
IKT i pedagogisk virksomhet 1 Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Big Data and Analytics (15 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
IKT og læring 1 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
IKT for lærere (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsfagleg digital kompetanse for yrkesfaglærarar Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
IKT og læring 2 Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (15 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
IKT årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
Årsstudium i IT Årsstudium Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
ITGenerell studiekompetanseAlleAlle
IT, nettbasert Generell studiekompetanseAlle49.3
IT og informasjonssystemer Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 38.9
Informasjonsteknologi, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • 41.6
Bygningsinformasjonsmodellering-BIM -årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Oppgis ikke
 • 47.3
IT og informasjonssystemer, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 36.0
 • 53.4
Årsstudium i informatikk Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Informasjonsbehandling Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 54.6