× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Industriell overflatebehandling

favoritt ikon

Vidaregåande

Du får grunnlag for yrkesutøvelse innen klargjøring, forbehandling, sprøytebelegging, kvalitetskontroll og emballering for transport av komponenter og produkter.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er industriell overflatebehandler.

Varighet

To år på skole og to år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i vidaregåande opplæring vil bli endra til skuleåret 2020-2021. Alle endringane er ikkje avgjort endå, men Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sidene sine. Du kan òg sjå ein førebels versjon av det nye utdanningsløpet hos Vilbli.no.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i vidaregåande opplæring vil bli endra til skuleåret 2020-2021. Alle endringane er ikkje avgjort endå, men Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sidene sine. Du kan òg sjå ein førebels versjon av det nye utdanningsløpet hos Vilbli.no.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i industriell overflatebehandling Vg3 / opplæring i bedrift

Industriell overflatebehandling skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen klargjøring, forbehandling, sprøytebelegging, kvalitetskontroll og emballering for transport av komponenter og produkter. Faget skal bidra til funksjonsforbedring, økt levetid og miljøtilpasning av produkter. Faget skal gjøre lærlingen skikket til å håndtere kjemikalier forsvarlig, også med henblikk på reduksjon av utslipp til avløp og luft.

Opplæringen skal bidra til å utvikle lærlingens ferdigheter i beleggsprosesser med pulver- og våtlakkering, med behandling i kjemiske og elektrolyttiske bad og metallsmelte og med sprøyting av metall og keramer. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle lærlingens evne til å styre og overvåke forbehandlings- og renseprosesser. Opplæringen i faget skal fremme lærlingens evne til å arbeide kvalitets- og miljøbevisst etter tegninger, spesifikasjoner, standarder og prosedyrer. Tverrfaglig tenking og samarbeid med andre faggrupper skal inngå i opplæringen.

Opplæringen skal legge til rette for variert trening i ulike metoder for overflatebehandling på stasjonære anlegg. Prosess- og produktkontroll ved hjelp av målinger og analyser inngår i opplæringen. Helse, miljø og sikkerhet skal stå sentralt. Utvikling av lojale og stolte fagarbeidere med respekt for mennesker, råvarer og utstyr er også viktig i opplæringen.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er industriell overflatebehandler.

Velg sted

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.