× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Idrettsfag

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Idrettsfag består av mye praksis og praktiske øvelser, men også teori. Utdanningen gir deg kunnskap, erfaring og innsikt slik at du kan tilpasse idrett og friluftsopplegg for mennesker med ulike forutsetninger.

Med utdanning innen idrett kan du jobbe som trener, underviser eller ta andre jobber med idrett og aktiviteter. Idrettsstudier gir forståelse av virkningene av ulike bevegelsesløsninger og av trening, samt samfunnsmessige forhold knyttet til idrett og annen fysisk aktivitet.
Vanlige emner er anatomi, treningslære, fysiologi, pedagogikk og psykologi.

Varighet

Det tilbys årsenheter. Bachelor tar normalt 3 år. Master tar normalt 5 år.

Opptakskrav

Kravet for opptak er generell studiekompetanse. Kan være andre krav eller lokalt opptak, se den enkelte utdanning for mer informasjon.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Idrettsfag › Idrettsfag (8681)
 • ... › Idrettsfag › Idrettsfag (7681)
 • ... › Idrettsfag › Master, idrett/kroppsøving, toårig (768105)
 • ... › Idrettsfag › Master, idretts-/bevegelsesvitenskap, toårig (768106)
 • ... › Idrettsfag › Idrettsfag (6681)
 • ... › Idrettsfag › Bachelor, idretts- og bevegelsesvitenskap, treårig (668106)
 • ... › Idrettsfag › Master, idrett/kroppsøving, ettårig (668107)
 • ... › Idrettsfag › Idrettsfag, andre (6689)
 • ... › Humaniora og estetikk, lærerutdanninger › Bachelor, faglærerutdanning, kroppsøving og idrettsfag, treårig (623124)
 • ... › Humaniora og estetikk, lærerutdanninger › Faglærerutdanning, kroppsøving, toårig (623122)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Arctic Nature Guide - one year programme Årsstudium UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Arktisk friluftsliv - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Arktisk friluftsliv og naturguiding - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i friluftsliv Årsstudium Nord universitet
Friluftsliv, BodøGenerell studiekompetanseAlleAlle
Friluftsliv, Nesna Generell studiekompetanseTrukketTrukket
Årsstudium i friluftsliv Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i idrett Årsstudium Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i idrett Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i idrett - Elverum Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i idrett og Adventure Årsstudium Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i Idrett og samfunn Årsstudium Norges idrettshøgskole
 • 43.9
 • 50.4
Årsstudium personlig trener Årsstudium Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium Personlig Trener - Norge Årsstudium Active Education Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i friluftsliv Bachelor, 3 år Norges idrettshøgskole
 • 35.8
 • 48.0
Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i idrettsvitenskap Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i kroppsøving og idrettsfag Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 44.6
 • 49.6
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse) Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Alle
 • Alle
Bachelor i sport management/idrett og samfunn Bachelor, 3 år Norges idrettshøgskole
 • 47.8
 • 52.4
Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi Bachelor, 3 år Norges idrettshøgskole
 • 48.8
 • 53.0
Bachelor i trening Bachelor, 3 år Nord universitet
Bachelor i trening, helse og prestasjon Bachelor, 3 år Norges idrettshøgskole
 • 47.0
 • 52.5
Bevegelsesvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 40.4
 • 44.2
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett, Meråker Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Friluftsliv Årsstudium Høgskulen i Volda
 • 48.9
 • 56.6
Friluftsliv og naturguide Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • 36.2
 • 43.1
Friluftsliv, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 38.8
 • 44.6
Friluftsliv, kultur- og naturveiledning Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Friluftsliv, kultur- og naturveiledning I Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Fysisk aktivitet og funksjonshemning (FAF) Årsstudium Norges idrettshøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrett Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Idrett Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrett - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet
 • 40.8
 • 41.7
Idrett - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Idrett - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Idrett - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • 36.5
 • 41.4
Idrett - bachelorfordypning, Meråker Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrett årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen
 • 46.4
 • 47.8
Idrett og kroppsøving Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • 31.7
 • 34.6
Idrett og kroppsøving Årsstudium Høgskulen i Volda
 • 40.3
 • 41.5
Idrett og kroppsøving, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 34.6
 • 34.1
Idrett, 1. år bachelor (Idrett årsstudium) Årsstudium Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Idrett, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 46.1
 • 49.3
Idrett, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 43.2
 • 47.1
Idrett, ernæring og helse Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 37.9
 • 43.7
Idrett, fysisk aktivitet og helse, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Idrett, kultur og utviklingssamarbeid (IKU) Lavere nivå Norges idrettshøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrett/kroppsøving - årsstudium Årsstudium Universitetet i Stavanger
 • 41.8
 • 46.4
Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • 39.6
 • 43.9
Idrettsvitenskap Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Idrettsvitenskap - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrettsvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrettsvitenskap, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving 3 Høyere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving og idrett, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • 38.8
 • 45.3
Kroppsøving, idrett og friluftsliv Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i idrettsfysioterapi Master, 2 år Norges idrettshøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i idrettsvitenskap Master, 2 år Norges idrettshøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i idrettsvitenskap, Sogndal Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i kroppsøvings- og idrettsvitenskap Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Natur, miljø og friluftsliv Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Naturguide - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet
Personlig trener BASIS Lavere nivå Active Education Lokalt opptak Lokalt opptak
Personlig trener FLORIDA Lavere nivå Active Education Lokalt opptak Lokalt opptak
Personlig Trener, årsstudium Årsstudium Høgskulen på Vestlandet
 • 37.9
 • 41.5
Samfunns- og idrettsvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 42.9
 • 46.3
Tindevegleder Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Arktisk friluftsliv og naturguiding - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Bachelor - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i friluftsliv Bachelor, 3 år Norges idrettshøgskole
 • 35.8
 • 48.0
Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i idrettsvitenskap Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i kroppsøving og idrettsfag Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 44.6
 • 49.6
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse) Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Alle
 • Alle
Bachelor i sport management/idrett og samfunn Bachelor, 3 år Norges idrettshøgskole
 • 47.8
 • 52.4
Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi Bachelor, 3 år Norges idrettshøgskole
 • 48.8
 • 53.0
Bachelor i trening Bachelor, 3 år Nord universitet
Bachelor i trening, helse og prestasjon Bachelor, 3 år Norges idrettshøgskole
 • 47.0
 • 52.5
Bevegelsesvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 40.4
 • 44.2
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Friluftsliv og naturguide Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • 36.2
 • 43.1
Friluftsliv, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 38.8
 • 44.6
Friluftsliv, kultur- og naturveiledning Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Idrett - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • 36.5
 • 41.4
Idrett - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Idrett og kroppsøving Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • 31.7
 • 34.6
Idrett og kroppsøving, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 34.6
 • 34.1
Idrett, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 43.2
 • 47.1
Idrett, ernæring og helse Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 37.9
 • 43.7
Idrett, fysisk aktivitet og helse, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • 39.6
 • 43.9
Idrettsvitenskap Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Natur, miljø og friluftsliv Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Samfunns- og idrettsvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 42.9
 • 46.3
Tindevegleder Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Idrettsvitenskap - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrettsvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrettsvitenskap, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving 3 Høyere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving, idrett og friluftsliv Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i idrettsfysioterapi Master, 2 år Norges idrettshøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i idrettsvitenskap Master, 2 år Norges idrettshøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i idrettsvitenskap, Sogndal Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i kroppsøvings- og idrettsvitenskap Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Arctic Nature Guide - one year programme Årsstudium UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Arktisk friluftsliv - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i friluftsliv Årsstudium Nord universitet
Friluftsliv, BodøGenerell studiekompetanseAlleAlle
Friluftsliv, Nesna Generell studiekompetanseTrukketTrukket
Årsstudium i friluftsliv Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i idrett Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i idrett Årsstudium Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i idrett - Elverum Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i idrett og Adventure Årsstudium Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i Idrett og samfunn Årsstudium Norges idrettshøgskole
 • 43.9
 • 50.4
Årsstudium personlig trener Årsstudium Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium Personlig Trener - Norge Årsstudium Active Education Lokalt opptak Lokalt opptak
Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett, Meråker Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Friluftsliv Årsstudium Høgskulen i Volda
 • 48.9
 • 56.6
Friluftsliv, kultur- og naturveiledning I Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Fysisk aktivitet og funksjonshemning (FAF) Årsstudium Norges idrettshøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrett Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Idrett Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrett - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet
 • 40.8
 • 41.7
Idrett - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Idrett - bachelorfordypning, Meråker Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrett årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen
 • 46.4
 • 47.8
Idrett og kroppsøving Årsstudium Høgskulen i Volda
 • 40.3
 • 41.5
Idrett, 1. år bachelor (Idrett årsstudium) Årsstudium Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Idrett, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 46.1
 • 49.3
Idrett, kultur og utviklingssamarbeid (IKU) Lavere nivå Norges idrettshøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrett/kroppsøving - årsstudium Årsstudium Universitetet i Stavanger
 • 41.8
 • 46.4
Kroppsøving og idrett, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • 38.8
 • 45.3
Naturguide - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet
Personlig trener BASIS Lavere nivå Active Education Lokalt opptak Lokalt opptak
Personlig trener FLORIDA Lavere nivå Active Education Lokalt opptak Lokalt opptak
Personlig Trener, årsstudium Årsstudium Høgskulen på Vestlandet
 • 37.9
 • 41.5