× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Herreskredderfag

favoritt ikon

Vidaregåande

Du lærer å designe og sy klær og velge snitt, materiale, farge og design i samråd med kunden.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er herreskredder.

Varighet

To år på skole og to år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i vidaregåande opplæring vil bli endra til skuleåret 2020-2021. Alle endringane er ikkje avgjort endå, men Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sidene sine. Du kan òg sjå ein førebels versjon av det nye utdanningsløpet hos Vilbli.no.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i vidaregåande opplæring vil bli endra til skuleåret 2020-2021. Alle endringane er ikkje avgjort endå, men Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sidene sine. Du kan òg sjå ein førebels versjon av det nye utdanningsløpet hos Vilbli.no.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i herreskredderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Herreskredderen designer og syr klær der snitt, materiale, farge og design velges i samråd med kunden. Herreskredderen lager plagg fra egne konstruerte mønstre og ut fra kolleksjoner som tilpasses den enkelte. Herreskredderfaget skal dekke samfunnets behov for utdannede håndverkere som kan lage nye og tradisjonelle målsydde klær.

Opplæringen skal bidra til utvikling av skredderferdigheter og materialkunnskap samt stimulere til bevissthet om form og farger, klær og moter. Opplæringen skal legge vekt på praktisk arbeid med ulike stoffer og andre materialer samt bruk av ulike teknikker, maskiner, verktøy og teknologi i herreskredderfaget. Opplæringen skal videre stimulere til forståelse for forhold mellom marked, produksjon, design og økonomi.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er herreskredder.

Velg sted

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.