× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Håndveverfag

favoritt ikon

Vidaregåande

Du lærer å utvikle og veve interiørtekstiler og stoffer til klær, dekorasjoner og utsmykninger.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er håndvever.

Varighet

To år på skole og to år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i vidaregåande opplæring vil bli endra til skuleåret 2020-2021. Alle endringane er ikkje avgjort endå, men Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sidene sine. Du kan òg sjå ein førebels versjon av det nye utdanningsløpet hos Vilbli.no.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i vidaregåande opplæring vil bli endra til skuleåret 2020-2021. Alle endringane er ikkje avgjort endå, men Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sidene sine. Du kan òg sjå ein førebels versjon av det nye utdanningsløpet hos Vilbli.no.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i håndveverfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Håndveverfaget skal bidra til å ivareta og videreføre håndvevertradisjoner. Håndveveren utvikler og vever interiørtekstiler og stoffer til klær, dekorasjoner og utsmykninger. Håndveverfaget skal dekke samfunnets behov for produksjon av vevde tekstiler og utvikling av nye veveprodukter.

Opplæringen skal legge vekt på praktisk arbeid med klær, interiør, rekonstruksjon og utsmykning. Opplæringen skal bidra til å utvikle veveferdigheter og stimulere til estetisk bevissthet og kritisk refleksjon. Opplæringen skal bidra til erfaring med bruk av ulike materialer, teknikker, verktøy og maskiner i håndveverfaget. Opplæringen skal videre bidra til å utvikle forståelse for forhold mellom design, marked og produksjon av håndvevde produkter og tjenester. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle evne og ferdighet innen kommunikasjon og formidling samt bidra til bruk av informasjonsteknologi.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er håndvever.

Velg sted

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.