× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Garverifag

favoritt ikon

Vidaregåande

Du får kompetanse innen industriell garving av huder, skinn og pelsberedning.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er garverioperatør.  

Varighet

Ett år på skole og tre år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

Læreplan

Læreplan i garverifaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift

Garverifaget skal bidra til å utvikle kompetanse innen industriell garving av huder, skinn og pelsberedning. Faget skal legge grunnlag for fremstilling av lær- og pelsprodukter av høy kvalitet. Videre skal faget bidra til å videreføre tradisjonsrike kunnskaper og håndverksferdigheter, og legge grunnlag for å bruke dem i kombinasjon med avanserte spesialmaskiner og kjemiske prosesser.

Opplæringen skal legge grunnlag for lærlingens kompetanse for å håndtere spesialmaskiner, automatisert prosesstyring og digital teknikk. Opplæringen skal også utvikle den enkeltes vurderingsevne i utføringen av kontrolloppgaver på kostbare råmaterialer og ferdige produkter. Garverifaget består av oppgaver knyttet til store maskiner og kjemiske prosesser, og kunnskap om helse, miljø og sikkerhet skal stå sentralt i opplæringen. Videre skal opplæringen fremme lærlingens forståelse av kravene til effektivitet, kvalitet og lønnsomhet i produksjonen.

I opplæringen skal det legges vekt på kreativitet og nøyaktighet i arbeidet. Opplæringen skal også legge til rette for utvikling av selvstendighet og samarbeidsevner.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er garverioperatør.

Velg sted

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.