× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Flystrukturmekanikerfag

favoritt ikon

Vidaregåande

Du lærer å vedlikeholde luftfartøy.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er flystrukturmekaniker.

Varighet

Tre år på skole og to år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i vidaregåande opplæring vil bli endra til skuleåret 2020-2021. Alle endringane er ikkje avgjort endå, men Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sidene sine. Du kan òg sjå ein førebels versjon av det nye utdanningsløpet hos Vilbli.no.

1. År

Vg1

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

4. År

Vg4 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i flystrukturmekanikerfaget opplæring i bedrift

Flystrukturmekanikerfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen vedlikehold av luftfartøyer. Dagens samfunn er avhengig av driftssikre og velfungerende luftfartøy som sikrer god kommunikasjon over hele verden. Luftfartøyene bidrar til effektiv utbygging av infrastruktur og redningstjenester og til å opprettholde norske territorialgrenser.

Opplæringen i flystrukturmekanikerfaget skal utvikle den enkeltes evne til helhetstenkning, kvalitetsvurdering og system- og sikkerhetsforståelse. Videre skal opplæringen fremme evne til å se sammenheng fra idé til produkt, slik at entreprenørskap og nyskaping kan bidra til å trygge vår felles framtid. Opplæringen skal øke bevisstheten om miljøutfordringer knyttet til ressursutnyttelse og bærekraftig utvikling.

Opplæringen i flystrukturmekanikerfaget skal legge vekt på opplevelse, refleksjon, innsikt, gode holdninger og bevisste valg knyttet til vedlikehold av luftfartøy. Flystrukturmekanikerfaget fremmer forståelse for luftfartøyenes og komponentenes strukturelle oppbygging og sammenføying ved bruk av ulike metoder og materialer. Sikkerhetsforståelse og grunnleggende forståelse for gjeldende regelverk skal være sentrale elementer i opplæringen. Opplæringen skal fremme selvstendighet og samarbeid med andre i og utenfor eget fagområde. Videre skal serviceinnstilling og evne til å kommunisere med kollegaer og bransjepersonell ivaretas. Nøyaktighet, kreativitet og løsningsorientering i utførelsen av arbeidet skal også være sentrale faktorer.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er flystrukturmekaniker.

Velg sted

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.