× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Filigranssølvsmedfag

favoritt ikon

Vidaregåande

Du lærer å lage store og små smykker og utsmykkinger som settes sammen av metalltråder og små kuler i forskjellige dimensjoner. Du lærer også å tilvirke draktsølv til bunader og folkedrakter.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er filigranssølvsmed.

Varighet

To år på skole og to år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i filigranssølvsmedfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Filigranssølvsmedfaget er knyttet til gullsmedfaget og bidrar til å ivareta og videreføre deler av kulturarven. Filigranssølvsmeden lager store og små smykker og utsmykkinger som settes sammen av metalltråder og små kuler i forskjellige dimensjoner, og tilvirker draktsølv til bunader og folkedrakter. Filigranssølvsmedfaget skal dekke samfunnets behov for produkter framstilt i filigransteknikk.

Opplæringen skal bidra til å utvikle håndverksferdigheter og gi erfaring med ulike materialer, teknikker, maskiner og verktøy som brukes i filigranssølvsmedfaget. I opplæringen skal det legges vekt på produksjon av søljer og smykker, samt reparasjon og rekonstruksjon av filigransprodukter. Opplæringen skal bidra til å utvikle ferdigheter i å lage skisser og arbeidstegninger samt ferdigheter i enkel gravering og overflatebehandling. Opplæringen skal videre stimulere til etisk og estetisk bevissthet og til forståelse for tradisjoner, særpreg og fornying i filigranssølvsmedfaget.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er filigranssølvsmed.

Velg sted

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.