× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Fag- og yrkesfaglærerutdanning

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Utdanningen til fag- og yrkesfaglærer kvalifiserer deg til undervisning i enkeltfag i grunnskole, videregående opplæring, voksenopplæring og annet kulturelt arbeid med barn og unge.

Se også lektorutdanning som er femårig lærerutdanning på universitet.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og karakterkrav i matematikk og norsk. Kan også være andre krav eller lokalt opptak, se den enkelte utdanning for informasjon.
Dersom utdanningen du vil ta har karakterkrav i matematikk, kan du få tilbud om å ta et matematikkurs for å dekke karakterkravet. Kurset har søknadsfrist 1. februar 2020: https://utdanning.no/tema/matematikkurs_kommende_laerere.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre (7239)
 • ... › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre (6239)
 • ... › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger › Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanninger (6235)
 • ... › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger › Humaniora og estetikk, lærerutdanninger (6231)
 • ... › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanninger (6234)
 • ... › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger › Primærnæringer, lærerutdanninger (6236)
 • ... › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger › Samferdsel, tjenesteyting og sikkerhet, lærerutdanninger (6237)
 • ... › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger › Samfunnsfag og juridiske fag, lærerutdanninger (6232)
 • ... › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger › Økonomi og administrasjon, lærerutdanninger (6233)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor - 3-årig faglærarutdanning i musikk Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
Faglærer i musikk, StordLÆMUSSAlleAlle
Faglærer i musikk, Bergen LÆMUSS
Bachelor - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Bachelor - musikkpedagog og formidler i kulturskolen Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Bachelor i musikk, faglærerutdanning Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Bachelor yrkesfaglærer Bachelor, 3 år Nord universitet
Yrkesfaglærer, bygg- og annleggsteknikkYLBYGA
Yrkesfaglærer, naturbrukYLNAT
Yrkesfaglærer, restaurant- og matfagYLREMA
Yrkesfaglærer, elektrofagYLEL
Yrkesfaglærer, service og samferdselYLSERV
Yrkesfaglærer, teknikk og industriell produksjon YLTEKP
Faglærer i design, kunst og håndverk Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Faglærer i design, kunst og håndverk - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • Alle
 • Alle
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 42.9
 • 48.1
Faglærerutdanning i musikk Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Faglærerutdanning i musikk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Trukket
 • Trukket
Faglærerutdanning i rytmisk musikk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving - årsstudium Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Lektorprogrammet Master, 5 år Universitetet i Oslo
Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfagLÆRMA449.654.3
Lektor, 8.-13. trinn, realfagLÆREA2AlleAlle
Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråkLÆRMA446.849.0
Lektor, 8.-13. trinn, nordiskLÆRMA443.348.0
Lektor, 8.-13. trinn, engelsk LÆRMA446.551.0
Lektorutdanning for trinn 8-13 Master, 5 år Universitetet i Stavanger
Lektor, 8.-13. trinn, humanistiske fagLÆRMA441.741.8
Lektor, 8.-13. trinn, realfag LÆREA2AlleAlle
Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterutdanning Master, 5 år Universitetet i Agder
Lektor, 8-13 trinn, m/matematikk i første studieårLÆREAL41.144.2
Lektor, 8.-13. trinn, m/religion i første studieårLÆRMA449.651.8
Lektor, 8.-13. trinn, m/norsk i første studieårLÆRMA450.850.6
Lektor, 8.-13. trinn, m/engelsk i første studieårLÆRMA449.051.9
Lektor, 8.-13. trinn, m/idrett i første studieårLÆRMA452.353.8
Lektor, 8-13, m/samf. kunnsk. i første studieårLÆRMA451.553.1
Lektor, 8-13 trinn,m/fremmedspr. i første studieårLÆRMA443.541.4
Lektor, 8-13 trinn, m/naturfag i første studieårLÆREAL
Lektor, 8.-13. trinn, m/historie i første studieår LÆRMA451.553.3
Lærerutdanning, tospråklige lærere - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Alle
 • Alle
Musikk, opne fordjupingsemne Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Trafikklærer Høgskolekandidat, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 52.0
Trafikklærer Høgskolekandidat, 2 år Nord universitet
 • 42.9
Yrkesfaglærer i bygg- og anleggsteknikk - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk, Kjeller, nettbasertYLBYGAAlle
Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk, KristiansandYLBYGA
Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk, Kjeller YLBYGAAlle
Yrkesfaglærer i design og håndverk / medieproduksjon - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • Alle
Yrkesfaglærer i elektrofag - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
Yrkesfaglærer i elektrofag, Kjeller, nettbasertYLELAlle
Yrkesfaglærer i elektrofag, KristiansandYLEL
Yrkesfaglærer i elektrofag, Kjeller YLELAlle
Yrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • Oppgis ikke
Yrkesfaglærer i restaurant- og matfag - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • Alle
Yrkesfaglærer i service og samferdsel - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
Yrkesfaglærer i service og samferdsel, KjellerYLSERVAlle
Yrkesfaglærer i service og samferdsel, KristiansandYLSERV
Yrkesfaglærer i service og samferdsel YLSERVAlle
Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon, Kjeller, nettbasertYLTEKPAlle
Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon, KristiansandYLTEKP
Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon, Kjeller YLTEKPAlle
Yrkesfaglærerutdanning - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Yrkesfaglærer, teknikk og industriell produksjonYLTEKPAlle
Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfagYLHSAlle
Yrkesfaglærer, resturant- og matfagYLREMALokalt opptak
Yrkesfaglærer, elektrofagYLELAlle
Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikk YLBYGAAlle
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor - 3-årig faglærarutdanning i musikk Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
Faglærer i musikk, StordLÆMUSSAlleAlle
Faglærer i musikk, Bergen LÆMUSS
Bachelor - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Bachelor - musikkpedagog og formidler i kulturskolen Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Bachelor i musikk, faglærerutdanning Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Bachelor yrkesfaglærer Bachelor, 3 år Nord universitet
Yrkesfaglærer, bygg- og annleggsteknikkYLBYGA
Yrkesfaglærer, naturbrukYLNAT
Yrkesfaglærer, restaurant- og matfagYLREMA
Yrkesfaglærer, elektrofagYLEL
Yrkesfaglærer, service og samferdselYLSERV
Yrkesfaglærer, teknikk og industriell produksjon YLTEKP
Faglærer i design, kunst og håndverk Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Faglærer i design, kunst og håndverk - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • Alle
 • Alle
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 42.9
 • 48.1
Faglærerutdanning i musikk Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Faglærerutdanning i musikk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Trukket
 • Trukket
Faglærerutdanning i rytmisk musikk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Lærerutdanning, tospråklige lærere - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Trafikklærer Høgskolekandidat, 2 år Nord universitet
 • 42.9
Trafikklærer Høgskolekandidat, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 52.0
Yrkesfaglærer i bygg- og anleggsteknikk - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk, KristiansandYLBYGA
Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk, KjellerYLBYGAAlle
Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk, Kjeller, nettbasert YLBYGAAlle
Yrkesfaglærer i design og håndverk / medieproduksjon - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • Alle
Yrkesfaglærer i elektrofag - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
Yrkesfaglærer i elektrofag, KristiansandYLEL
Yrkesfaglærer i elektrofag, KjellerYLELAlle
Yrkesfaglærer i elektrofag, Kjeller, nettbasert YLELAlle
Yrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • Oppgis ikke
Yrkesfaglærer i restaurant- og matfag - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • Alle
Yrkesfaglærer i service og samferdsel - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
Yrkesfaglærer i service og samferdsel, KristiansandYLSERV
Yrkesfaglærer i service og samferdsel YLSERVAlle
Yrkesfaglærer i service og samferdsel, Kjeller YLSERVAlle
Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon, KjellerYLTEKPAlle
Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon, Kjeller, nettbasertYLTEKPAlle
Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon, Kristiansand YLTEKP
Yrkesfaglærerutdanning - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Yrkesfaglærer, teknikk og industriell produksjonYLTEKPAlle
Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfagYLHSAlle
Yrkesfaglærer, resturant- og matfagYLREMALokalt opptak
Yrkesfaglærer, elektrofagYLELAlle
Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikk YLBYGAAlle
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Lektorprogrammet Master, 5 år Universitetet i Oslo
Lektor, 8.-13. trinn, engelskLÆRMA446.551.0
Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfagLÆRMA449.654.3
Lektor, 8.-13. trinn, realfagLÆREA2AlleAlle
Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråkLÆRMA446.849.0
Lektor, 8.-13. trinn, nordisk LÆRMA443.348.0
Lektorutdanning for trinn 8-13 Master, 5 år Universitetet i Stavanger
Lektor, 8.-13. trinn, humanistiske fagLÆRMA441.741.8
Lektor, 8.-13. trinn, realfag LÆREA2AlleAlle
Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterutdanning Master, 5 år Universitetet i Agder
Lektor, 8-13 trinn,m/fremmedspr. i første studieårLÆRMA443.541.4
Lektor, 8-13 trinn, m/naturfag i første studieårLÆREAL
Lektor, 8.-13. trinn, m/historie i første studieårLÆRMA451.553.3
Lektor, 8-13 trinn, m/matematikk i første studieårLÆREAL41.144.2
Lektor, 8.-13. trinn, m/religion i første studieårLÆRMA449.651.8
Lektor, 8.-13. trinn, m/norsk i første studieårLÆRMA450.850.6
Lektor, 8.-13. trinn, m/engelsk i første studieårLÆRMA449.051.9
Lektor, 8.-13. trinn, m/idrett i første studieårLÆRMA452.353.8
Lektor, 8-13, m/samf. kunnsk. i første studieår LÆRMA451.553.1
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving - årsstudium Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Alle
 • Alle
Musikk, opne fordjupingsemne Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak