× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Fag- og yrkesfaglærerutdanning

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Utdanningen til fag- og yrkesfaglærer kvalifiserer deg til undervisning i enkeltfag i grunnskole, videregående opplæring, voksenopplæring og annet kulturelt arbeid med barn og unge.

Se også lektorutdanning som er femårig lærerutdanning på universitet.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og karakterkrav i matematikk og norsk. Kan også være andre krav eller lokalt opptak, se den enkelte utdanning for informasjon.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre (7239)
 • ... › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre (6239)
 • ... › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger › Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanninger (6235)
 • ... › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger › Humaniora og estetikk, lærerutdanninger (6231)
 • ... › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanninger (6234)
 • ... › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger › Primærnæringer, lærerutdanninger (6236)
 • ... › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger › Samferdsel, tjenesteyting og sikkerhet, lærerutdanninger (6237)
 • ... › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger › Samfunnsfag og juridiske fag, lærerutdanninger (6232)
 • ... › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger › Økonomi og administrasjon, lærerutdanninger (6233)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor - 3-årig faglærarutdanning i musikk Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
Faglærer i musikk, StordLÆMUSSAlleAlle
Faglærer i musikk, Bergen LÆMUSS
Bachelor - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Bachelor - Faglærerutdanning i musikk Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Bachelor - musikkpedagog og formidler i kulturskolen Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Bachelor i musikk, faglærerutdanning Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Bachelor yrkesfaglærer Bachelor, 3 år Nord universitet
Yrkesfaglærer, service og samferdselYLSERV
Yrkesfaglærer, teknikk og industriell produksjonYLTEKP
Yrkesfaglærer, bygg- og annleggsteknikkYLBYGA
Yrkesfaglærer, naturbrukYLNAT
Yrkesfaglærer, restaurant- og matfagYLREMA
Yrkesfaglærer, elektrofag YLEL
Fagdidaktikk for lærere - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Faglærer i design, kunst og håndverk Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Faglærer i design, kunst og håndverk - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • Alle
 • Alle
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag Bachelor, 3 år Norges idrettshøgskole
 • 47.0
 • 51.7
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 42.9
 • 48.1
Faglærerutdanning for tospråklige, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
Faglærerutdanning i musikk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Trukket
 • Trukket
Faglærerutdanning i musikk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving - årsstudium Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Lektorprogrammet (master - 5 år) Master, 5 år Universitetet i Oslo
Lektor, 8.-13. trinn, nordiskLÆRMA443.348.0
Lektor, 8.-13. trinn, engelskLÆRMA446.551.0
Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfagLÆRMA449.654.3
Lektor, 8.-13. trinn, realfagLÆREA2AlleAlle
Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk LÆRMA446.849.0
Lektorutdanning for trinn 8-13 Master, 5 år Universitetet i Stavanger
Lektor, 8.-13. trinn, humanistiske fagLÆRMA441.741.8
Lektor, 8.-13. trinn, realfag LÆREA2AlleAlle
Lektorutdanning for trinn 8-13 - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet
Lektor, 8.-13. trinn, realfag, NarvikLÆREA2
Lektor, 8.-13. trinn, realfag, TromsøLÆREA2AlleAlle
Lektor, 8.-13. trinn, språk og samfunnsfag LÆRMA4AlleAlle
Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterutdanning Master, 5 år Universitetet i Agder
Lektor, 8-13 trinn, m/naturfag i første studieårLÆREAL
Lektor, 8.-13. trinn, m/historie i første studieårLÆRMA451.553.3
Lektor, 8-13 trinn, m/matematikk i første studieårLÆREAL41.144.2
Lektor, 8.-13. trinn, m/religion i første studieårLÆRMA449.651.8
Lektor, 8.-13. trinn, m/norsk i første studieårLÆRMA450.850.6
Lektor, 8.-13. trinn, m/engelsk i første studieårLÆRMA449.051.9
Lektor, 8.-13. trinn, m/idrett i første studieårLÆRMA452.353.8
Lektor, 8-13, m/samf. kunnsk. i første studieårLÆRMA451.553.1
Lektor, 8-13 trinn,m/fremmedspr. i første studieår LÆRMA443.541.4
Lærerutdanning, tospråklige lærere - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Alle
 • Alle
Musikk, opne fordjupingsemne Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Trafikklærer Høgskolekandidat, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 52.0
Trafikklærer Høgskolekandidat, 2 år Nord universitet
 • 42.9
Yrkesfaglærer i bygg- og anleggsteknikk - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk, KjellerYLBYGAAlle
Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk, Kjeller, nettbasertYLBYGAAlle
Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk, Kristiansand YLBYGA
Yrkesfaglærer i design og håndverk / medieproduksjon - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • Alle
Yrkesfaglærer i elektrofag - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
Yrkesfaglærer i elektrofag, KjellerYLELAlle
Yrkesfaglærer i elektrofag, Kjeller, nettbasertYLELAlle
Yrkesfaglærer i elektrofag, Kristiansand YLEL
Yrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • Oppgis ikke
Yrkesfaglærer i restaurant- og matfag - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • Alle
Yrkesfaglærer i service og samferdsel - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
Yrkesfaglærer i service og samferdsel YLSERVAlle
Yrkesfaglærer i service og samferdsel, KjellerYLSERVAlle
Yrkesfaglærer i service og samferdsel, Kristiansand YLSERV
Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon, KjellerYLTEKPAlle
Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon, Kjeller, nettbasertYLTEKPAlle
Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon, Kristiansand YLTEKP
Yrkesfaglærerutdanning - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikkYLBYGAAlle
Yrkesfaglærer, teknikk og industriell produksjonYLTEKPAlle
Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfagYLHSAlle
Yrkesfaglærer, resturant- og matfagYLREMALokalt opptak
Yrkesfaglærer, elektrofag YLELAlle
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor - 3-årig faglærarutdanning i musikk Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
Faglærer i musikk, StordLÆMUSSAlleAlle
Faglærer i musikk, Bergen LÆMUSS
Bachelor - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Bachelor - Faglærerutdanning i musikk Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Bachelor - musikkpedagog og formidler i kulturskolen Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Bachelor i musikk, faglærerutdanning Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Bachelor yrkesfaglærer Bachelor, 3 år Nord universitet
Yrkesfaglærer, elektrofagYLEL
Yrkesfaglærer, service og samferdselYLSERV
Yrkesfaglærer, teknikk og industriell produksjonYLTEKP
Yrkesfaglærer, bygg- og annleggsteknikkYLBYGA
Yrkesfaglærer, naturbrukYLNAT
Yrkesfaglærer, restaurant- og matfag YLREMA
Faglærer i design, kunst og håndverk Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Faglærer i design, kunst og håndverk - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • Alle
 • Alle
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag Bachelor, 3 år Norges idrettshøgskole
 • 47.0
 • 51.7
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 42.9
 • 48.1
Faglærerutdanning for tospråklige, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
Faglærerutdanning i musikk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Trukket
 • Trukket
Faglærerutdanning i musikk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Lærerutdanning, tospråklige lærere - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Trafikklærer Høgskolekandidat, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 52.0
Trafikklærer Høgskolekandidat, 2 år Nord universitet
 • 42.9
Yrkesfaglærer i bygg- og anleggsteknikk - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk, Kjeller, nettbasertYLBYGAAlle
Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk, KristiansandYLBYGA
Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk, Kjeller YLBYGAAlle
Yrkesfaglærer i design og håndverk / medieproduksjon - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • Alle
Yrkesfaglærer i elektrofag - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
Yrkesfaglærer i elektrofag, KristiansandYLEL
Yrkesfaglærer i elektrofag, KjellerYLELAlle
Yrkesfaglærer i elektrofag, Kjeller, nettbasert YLELAlle
Yrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • Oppgis ikke
Yrkesfaglærer i restaurant- og matfag - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • Alle
Yrkesfaglærer i service og samferdsel - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
Yrkesfaglærer i service og samferdsel, KjellerYLSERVAlle
Yrkesfaglærer i service og samferdsel, KristiansandYLSERV
Yrkesfaglærer i service og samferdsel YLSERVAlle
Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon, KristiansandYLTEKP
Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon, KjellerYLTEKPAlle
Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon, Kjeller, nettbasert YLTEKPAlle
Yrkesfaglærerutdanning - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Yrkesfaglærer, resturant- og matfag
Yrkesfaglærer, elektrofag
Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikk
Yrkesfaglærer, teknikk og industriell produksjon
Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfag
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Fagdidaktikk for lærere - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Lektorprogrammet (master - 5 år) Master, 5 år Universitetet i Oslo
Lektor, 8.-13. trinn, engelskLÆRMA446.551.0
Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfagLÆRMA449.654.3
Lektor, 8.-13. trinn, realfagLÆREA2AlleAlle
Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråkLÆRMA446.849.0
Lektor, 8.-13. trinn, nordisk LÆRMA443.348.0
Lektorutdanning for trinn 8-13 Master, 5 år Universitetet i Stavanger
Lektor, 8.-13. trinn, humanistiske fagLÆRMA441.741.8
Lektor, 8.-13. trinn, realfag LÆREA2AlleAlle
Lektorutdanning for trinn 8-13 - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet
Lektor, 8.-13. trinn, realfag, TromsøLÆREA2AlleAlle
Lektor, 8.-13. trinn, språk og samfunnsfagLÆRMA4AlleAlle
Lektor, 8.-13. trinn, realfag, Narvik LÆREA2
Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterutdanning Master, 5 år Universitetet i Agder
Lektor, 8-13 trinn, m/matematikk i første studieårLÆREAL41.144.2
Lektor, 8.-13. trinn, m/religion i første studieårLÆRMA449.651.8
Lektor, 8.-13. trinn, m/norsk i første studieårLÆRMA450.850.6
Lektor, 8.-13. trinn, m/engelsk i første studieårLÆRMA449.051.9
Lektor, 8.-13. trinn, m/idrett i første studieårLÆRMA452.353.8
Lektor, 8-13, m/samf. kunnsk. i første studieårLÆRMA451.553.1
Lektor, 8-13 trinn,m/fremmedspr. i første studieårLÆRMA443.541.4
Lektor, 8-13 trinn, m/naturfag i første studieårLÆREAL
Lektor, 8.-13. trinn, m/historie i første studieår LÆRMA451.553.3
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving - årsstudium Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Alle
 • Alle
Musikk, opne fordjupingsemne Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak