× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Fag- og yrkesfaglærerutdanning

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Utdanningen til faglærer eller yrkesfaglærer kvalifiserer deg til undervisning i enkeltfag i grunnskole, videregående opplæring, voksenopplæring og annet kulturelt arbeid med barn og unge.

Se også lektorutdanning som er femårig lærerutdanning på universitet.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og karakterkrav i matematikk og norsk. Kan også være andre krav eller lokalt opptak, se den enkelte utdanning for informasjon.
Dersom utdanningen du vil ta har karakterkrav i matematikk, kan du få tilbud om å ta et matematikkurs for å dekke karakterkravet. Kurset har søknadsfrist 1. februar 2020: https://utdanning.no/tema/matematikkurs_kommende_laerere.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre (7239)
 • ... › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre (6239)
 • ... › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger › Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanninger (6235)
 • ... › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger › Humaniora og estetikk, lærerutdanninger (6231)
 • ... › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanninger (6234)
 • ... › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger › Primærnæringer, lærerutdanninger (6236)
 • ... › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger › Samferdsel, tjenesteyting og sikkerhet, lærerutdanninger (6237)
 • ... › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger › Samfunnsfag og juridiske fag, lærerutdanninger (6232)
 • ... › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger › Økonomi og administrasjon, lærerutdanninger (6233)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor - 3-årig faglærarutdanning i musikk Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
Faglærer i musikk, StordLÆMUSSAlleAlle
Faglærer i musikk, Bergen LÆMUSSAlle46.1
Bachelor - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Bachelor - musikkpedagog og formidler i kulturskolen Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Bachelor i kroppsøving og idrettsfag Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 44.6
 • 49.6
Bachelor i musikk, faglærerutdanning Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Bachelor i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet Bachelor, 3 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor yrkesfaglærer Bachelor, 3 år Nord universitet
Yrkesfaglærer, teknikk og industriell produksjonYLTEKPAlle
Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikkYLBYGAAlle
Yrkesfaglærer, naturbrukYLNATAlle
Yrkesfaglærer, restaurant- og matfagYLREMAAlle
Yrkesfaglærer, elektrofagYLELAlle
Yrkesfaglærer, service og samferdsel YLSERVAlle
Basis- og styrketrening (fleksibelt) Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Faglig leder av trafikkskole, 30 studiepoeng Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Faglærer i design, kunst og håndverk Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Faglærer i design, kunst og håndverk - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • Alle
 • Alle
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag Bachelor, 3 år Norges idrettshøgskole
 • 47.0
 • 51.7
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 42.9
 • 48.1
Faglærerutdanning i musikk Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Faglærerutdanning i musikk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Trukket
 • Trukket
Faglærerutdanning i rytmisk musikk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnutdanning for førerprøvesensorer Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Instruktør klasse S, snøscooter-spesialutdanning 10 stp Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving - årsstudium Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Lektorprogrammet Master, 5 år Universitetet i Oslo
Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråkLÆRMA446.849.0
Lektor, 8.-13. trinn, nordiskLÆRMA443.348.0
Lektor, 8.-13. trinn, engelskLÆRMA446.551.0
Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfagLÆRMA449.654.3
Lektor, 8.-13. trinn, realfag LÆREA2AlleAlle
Lektorutdanning for trinn 8-13 Master, 5 år Universitetet i Stavanger
Lektor, 8.-13. trinn, realfagLÆREA2AlleAlle
Lektor, 8.-13. trinn, humanistiske fag LÆRMA441.741.8
Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterutdanning Master, 5 år Universitetet i Agder
Lektor, 8.-13. trinn, m/norsk i første studieårLÆRMA450.850.6
Lektor, 8.-13. trinn, m/engelsk i første studieårLÆRMA449.051.9
Lektor, 8-13, m/samf. kunnsk. i første studieårLÆRMA451.553.1
Lektor, 8.-13. trinn, m/idrett i første studieårLÆRMA452.353.8
Lektor, 8-13 trinn,m/fremmedspr. i første studieårLÆRMA443.541.4
Lektor, 8-13 trinn, m/naturfag i første studieårLÆREAL40.248.0
Lektor, 8.-13. trinn, m/historie i første studieårLÆRMA451.553.3
Lektor, 8-13 trinn, m/matematikk i første studieårLÆREAL41.144.2
Lektor, 8.-13. trinn, m/religion i første studieår LÆRMA449.651.8
Lærerutdanning, tospråklige lærere - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i fagdidaktikk Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Alle
 • Alle
Nettbaserte læringsformer - Dybdelæring i praksis Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk 1, 1. - 10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialutdanning for klasse T (Traktor) Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialutdanning for trafikklærer motorsykkel, 15 studiepoeng Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Trafikklærer Høgskolekandidat, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 52.0
Trafikklærer Høgskolekandidat, 2 år Nord universitet
 • 42.9
Trafikklærer tunge kjøretøy, 30 studiepoeng Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ulykkesundersøkelser Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Yrkesfaglærer i bygg- og anleggsteknikk - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikkYLBYGAAlle
Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk, nettbasert YLBYGAAlle
Yrkesfaglærer i elektrofag - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
Yrkesfaglærer i elektrofagYLELAlle
Yrkesfaglærer i elektrofag, nettbasert YLELAlle
Yrkesfaglærer i håndverk, design og produktutvikling - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
Yrkesfaglærer i informasjonstekn. og medieprod.YLIM
Yrkesfaglærer i informasjonstekn. og medieprod., nettbasertYLIM
Yrkesfaglærer i design- og tradisjonshåndverk YLDTAlle
Yrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 38.0
Yrkesfaglærer i restaurant- og matfag - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • Alle
Yrkesfaglærer i salg, service og reiseliv - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
Yrkesfaglærer i salg, service og reiselivYLSERVAlle
Yrkesfaglærer i salg, service og reiseliv, nettbasert YLSERVAlle
Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjonYLTEKPAlle
Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon, nettbasert YLTEKPAlle
Yrkesfaglærerutdanning - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikkYLBYGAAlle
Yrkesfaglærer, teknikk og industriell produksjonYLTEKPAlle
Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfagYLHSAlle
Yrkesfaglærer, resturant- og matfagYLREMALokalt opptak
Yrkesfaglærer, elektrofag YLELAlle
Yrkesfaglærerutdanning i frisør, blomster og interiør- og eksponeringsdesign - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor - 3-årig faglærarutdanning i musikk Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
Faglærer i musikk, StordLÆMUSSAlleAlle
Faglærer i musikk, Bergen LÆMUSSAlle46.1
Bachelor - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Bachelor - musikkpedagog og formidler i kulturskolen Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Bachelor i kroppsøving og idrettsfag Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 44.6
 • 49.6
Bachelor i musikk, faglærerutdanning Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Bachelor i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet Bachelor, 3 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor yrkesfaglærer Bachelor, 3 år Nord universitet
Yrkesfaglærer, service og samferdselYLSERVAlle
Yrkesfaglærer, teknikk og industriell produksjonYLTEKPAlle
Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikkYLBYGAAlle
Yrkesfaglærer, naturbrukYLNATAlle
Yrkesfaglærer, restaurant- og matfagYLREMAAlle
Yrkesfaglærer, elektrofag YLELAlle
Faglærer i design, kunst og håndverk Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Faglærer i design, kunst og håndverk - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • Alle
 • Alle
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag Bachelor, 3 år Norges idrettshøgskole
 • 47.0
 • 51.7
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 42.9
 • 48.1
Faglærerutdanning i musikk Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Faglærerutdanning i musikk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Trukket
 • Trukket
Faglærerutdanning i rytmisk musikk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Lærerutdanning, tospråklige lærere - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Trafikklærer Høgskolekandidat, 2 år Nord universitet
 • 42.9
Trafikklærer Høgskolekandidat, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 52.0
Yrkesfaglærer i bygg- og anleggsteknikk - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk, nettbasertYLBYGAAlle
Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk YLBYGAAlle
Yrkesfaglærer i elektrofag - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
Yrkesfaglærer i elektrofagYLELAlle
Yrkesfaglærer i elektrofag, nettbasert YLELAlle
Yrkesfaglærer i håndverk, design og produktutvikling - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
Yrkesfaglærer i informasjonstekn. og medieprod.YLIM
Yrkesfaglærer i informasjonstekn. og medieprod., nettbasertYLIM
Yrkesfaglærer i design- og tradisjonshåndverk YLDTAlle
Yrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 38.0
Yrkesfaglærer i restaurant- og matfag - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • Alle
Yrkesfaglærer i salg, service og reiseliv - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
Yrkesfaglærer i salg, service og reiselivYLSERVAlle
Yrkesfaglærer i salg, service og reiseliv, nettbasert YLSERVAlle
Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjonYLTEKPAlle
Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon, nettbasert YLTEKPAlle
Yrkesfaglærerutdanning - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikkYLBYGAAlle
Yrkesfaglærer, teknikk og industriell produksjonYLTEKPAlle
Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfagYLHSAlle
Yrkesfaglærer, resturant- og matfagYLREMALokalt opptak
Yrkesfaglærer, elektrofag YLELAlle
Yrkesfaglærerutdanning i frisør, blomster og interiør- og eksponeringsdesign - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Lektorprogrammet Master, 5 år Universitetet i Oslo
Lektor, 8.-13. trinn, engelskLÆRMA446.551.0
Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfagLÆRMA449.654.3
Lektor, 8.-13. trinn, realfagLÆREA2AlleAlle
Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråkLÆRMA446.849.0
Lektor, 8.-13. trinn, nordisk LÆRMA443.348.0
Lektorutdanning for trinn 8-13 Master, 5 år Universitetet i Stavanger
Lektor, 8.-13. trinn, humanistiske fagLÆRMA441.741.8
Lektor, 8.-13. trinn, realfag LÆREA2AlleAlle
Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterutdanning Master, 5 år Universitetet i Agder
Lektor, 8-13 trinn,m/fremmedspr. i første studieårLÆRMA443.541.4
Lektor, 8-13 trinn, m/naturfag i første studieårLÆREAL40.248.0
Lektor, 8.-13. trinn, m/historie i første studieårLÆRMA451.553.3
Lektor, 8-13 trinn, m/matematikk i første studieårLÆREAL41.144.2
Lektor, 8.-13. trinn, m/religion i første studieårLÆRMA449.651.8
Lektor, 8.-13. trinn, m/norsk i første studieårLÆRMA450.850.6
Lektor, 8.-13. trinn, m/engelsk i første studieårLÆRMA449.051.9
Lektor, 8.-13. trinn, m/idrett i første studieårLÆRMA452.353.8
Lektor, 8-13, m/samf. kunnsk. i første studieår LÆRMA451.553.1
Master i fagdidaktikk Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Basis- og styrketrening (fleksibelt) Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Faglig leder av trafikkskole, 30 studiepoeng Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnutdanning for førerprøvesensorer Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Instruktør klasse S, snøscooter-spesialutdanning 10 stp Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving - årsstudium Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Alle
 • Alle
Nettbaserte læringsformer - Dybdelæring i praksis Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk 1, 1. - 10. årssteg Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialutdanning for klasse T (Traktor) Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialutdanning for trafikklærer motorsykkel, 15 studiepoeng Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Trafikklærer tunge kjøretøy, 30 studiepoeng Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ulykkesundersøkelser Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak