× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Entreprenørskap

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Entreprenørskap er å etablere og utvikle en virksomhet. Temaer som innovasjon, finans, forretningsdrift og markedsføring er viktige.

Varighet

Bachelor tar 3 år, mastergrad tar normalt 2 år.

Opptakskrav

Normalt generell studiekompetanse. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre › Master, teknologi, entreprenørskap, toårig (759923)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre › Master, teknologisk innovasjon og entreprenørskap, toårig (759921)
 • ... › Samfunnsfag og juridiske fag, andre › Master, entreprenørskap og samfunn, toårig (739921)
 • ... › Økonomisk-administrative fag › Master, entreprenørskap og innovasjon, toårig (741136)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre › Bachelor, innovasjon og prosjektledelse, treårig (659928)
 • ... › Statsvitenskapelige fag › Bachelor, samfunnsendring og innovasjon, treårig (631111)
 • ... › Økonomisk-administrative fag › Bachelor, kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling, treårig (641156)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
NTNUs Entreprenørskole - masterstudium i entreprenørskap (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i innovasjon Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Entreprenørskap, innovasjon og samfunn - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Entrepreneurship (master's two years) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i kreativitet, innovasjon & forretningsutvikling Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Entreprenørskap Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Entreprenørskap og innovasjon Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Innovasjon og entreprenørskap Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • 38.5
Bachelor i innovasjon og ledelse Bachelor, 3 år NLA Høgskolen
 • 38.5
 • 42.2
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i kreativitet, innovasjon & forretningsutvikling Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Innovasjon og entreprenørskap Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • 38.5
Bachelor i innovasjon og ledelse Bachelor, 3 år NLA Høgskolen
 • 38.5
 • 42.2
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
NTNUs Entreprenørskole - masterstudium i entreprenørskap (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i innovasjon Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Entreprenørskap, innovasjon og samfunn - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Entrepreneurship (master's two years) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Entreprenørskap Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Entreprenørskap og innovasjon Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak