× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Brønnfaget, sementering

favoritt ikon

Vidaregåande

Du lærer å bruke nedihullsverktøy, pumping av brønnvæsker og lekkasjetesting av overflateutstyr og nedihullsutstyr.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er brønnoperatør, sementering.

Varighet

To år på skole og to år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i vidaregåande opplæring vil bli endra til skuleåret 2020-2021. Alle endringane er ikkje avgjort endå, men Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sidene sine. Du kan òg sjå ein førebels versjon av det nye utdanningsløpet hos Vilbli.no.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i vidaregåande opplæring vil bli endra til skuleåret 2020-2021. Alle endringane er ikkje avgjort endå, men Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sidene sine. Du kan òg sjå ein førebels versjon av det nye utdanningsløpet hos Vilbli.no.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i brønnfaget, sementering Vg3 / opplæring i bedrift

Brønnfaget, sementering skal bidra til å utvikle kompetanse innenfor sementering og fundamentering av brønner og bidra til effektiv og sikker utvinning av olje- og gassfelt. Faget inngår som en vesentlig del av petroleumsvirksomheten til havs og skal legge grunnlag for yrkesutøvelse i oljeindustrien, nasjonalt og internasjonalt. I olje- og gassindustrien brukes sement til forskaling, soneisolering og sikkerhetsbarrierer i brønner. Arbeidet foregår under kritiske og krevende forhold og stiller krav til helse og funksjonsdyktighet. Faget skal bidra til å ivareta industriens høye krav til helse, miljø og sikkerhet.

Opplæringen skal fremme utvikling av lærlingens praktiske ferdigheter og faglige innsikt knyttet til boring og ferdigstilling av brønn. Videre skal opplæringen bidra til utvikling av kompetanse innen bruk av nedihullsverktøy, pumping av brønnvæsker og lekkasjetesting av overflateutstyr og nedihullsutstyr. Opplæringen skal fremme evne til faglig utvikling og til å ta i bruk ny teknologi. Opplæringen skal også bidra til å utvikle den enkeltes kommunikasjonsferdigheter og evne til nøyaktighet og ansvarlighet i arbeidet.

Opplæringen skal legge til rette for variert trening i valg og bruk av utstyr til ulike sementeringsoppdrag. Videre skal opplæringen legge til rette for selvstendig arbeid og samarbeid på tvers av faggrupper i et internasjonalt miljø. Opplæringen skal legge vekt på sikkerhetsforståelse og kjennskap til norske og internasjonale standarder og retningslinjer.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er brønnoperatør, sementering.

Velg sted

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.