× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner

favoritt ikon

Vidaregåande

Du lærer å manøvrere og installere mekanisk utstyr i brønner, inkludert bruk og vedlikehold av utstyr.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er brønnoperatør mekaniske kabeloperasjoner.

Varighet

To år på skole og to år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i vidaregåande opplæring vil bli endra til skuleåret 2020-2021. Alle endringane er ikkje avgjort endå, men Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sidene sine. Du kan òg sjå ein førebels versjon av det nye utdanningsløpet hos Vilbli.no.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i vidaregåande opplæring vil bli endra til skuleåret 2020-2021. Alle endringane er ikkje avgjort endå, men Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sidene sine. Du kan òg sjå ein førebels versjon av det nye utdanningsløpet hos Vilbli.no.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner Vg3 / opplæring i bedrift

Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner skal legge grunnlag for yrkesutøvelse i oljeindustrien nasjonalt og internasjonalt innen manøvrering og installasjon av mekanisk utstyr nedi brønner slik at optimale produksjonsforhold oppnås. Arbeidet foregår under krevende forhold og stiller høye krav til kvalitet, helse, miljø og sikkerhet og den enkeltes funksjonsdyktighet. Faget skal bidra til å redusere risikoen for utslipp.

Opplæringen skal bidra til å utvikle lærlingens evne til å håndtere risikofylte operasjoner. Videre skal opplæringen legge grunnlag for praktiske ferdigheter i kontroll, bruk og vedlikehold av overflateutstyr, trykkontrollutstyr og mekanisk brønnverktøy og bidra til utvikling av ansvarlige, nøyaktige og selvstendige operatører.

Opplæringen skal legge til rette for variert trening i valg av framgangsmåter og bruk av utstyr. Opplæringen skal vektlegge sikkerhet og arbeid etter prosedyrer og stimulere til samarbeid på tvers av faggrupper.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er brønnoperatør mekaniske kabeloperasjoner.

Velg sted

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.