× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Brønnfaget, kveilerøroperasjoner

favoritt ikon

Vidaregåande

Du lærer å bruke og vedlikeholde nedihullsverktøy, overflate- og trykkontrollutstyr til brønnvedlikehold og brønnferdigstilling.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er brønnoperatør, kveilerør.

Varighet

To år på skole og to år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i brønnfaget, kveilerøroperasjoner Vg3 / opplæring i bedrift

Brønnfaget, kveilerøroperasjoner skal legge grunnlag for yrkesutøvelse i oljeindustrien nasjonalt og internasjonalt. Faget skal bidra til å dekke samfunnets behov for effektiv og sikker olje- og gassutvinning. Kveilerør, som ligger på store tromler og kan bli flere tusen meter lange, brukes til vedlikehold og ferdigstillelse av olje- og gassbrønner. Arbeidet foregår under kritiske og krevende forhold og stiller krav til den enkeltes helse og funksjonsdyktighet. Faget skal bidra til å ivareta industriens høye krav til helse, miljø og sikkerhet og kvalitet.

Opplæringen skal legge grunnlag for at lærlingen utvikler faglig innsikt og praktiske ferdigheter i arbeidet med brønnvedlikehold og ferdigstillelse av brønner. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle ansvarlige, nøyaktige og selvstendige fagarbeidere med evne til å videreutvikle seg i takt med ny teknologi. Opplæringen skal også bidra til å utvikle samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter.

Opplæringen skal legge til rette for variert trening i bruk og vedlikehold av overflateutstyr og nedihullsverktøy og i bruk av trykkontrollutstyr. Videre skal opplæringen legge til rette for selvstendig arbeid og samarbeid på tvers av faggrupper i et internasjonalt miljø. Opplæringen skal legge vekt på sikkerhetsforståelse og kjennskap til norske og internasjonale standarder og retningslinjer.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er brønnoperatør, kveilerør.

Velg sted

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.