× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Blomsterdekoratørfag

favoritt ikon

Vidaregåande

Du lærer å utvikle nye produkt, og praktisk arbeid med råvarer, materiale, uttrykk og teknikker.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er blomsterdekoratør.

Varighet

To år på skole og to år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i blomsterdekoratørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Blomsterdekoratørfaget byggjer på ei lang historie og fører vidare gamle teknikkar i nye uttrykk. Blomsterdekoratørfaget skal medverke til å dekkje behov i samfunnet for blomsterprodukt med allsidig design. Faget skal òg medverke til å skape ei verdig, stiltilpassa og personleg ramme for store hendingar i livet. Faget skal medverke til forståing for estetiske og etiske problemstillingar knytte til ulike kulturar og tradisjonar i lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Opplæringa skal leggje vekt på praktisk arbeid med råvarer, materiale, uttrykk og teknikkar i faget. Opplæringa skal medverke til utvikling av handverkskunnskapar og ferdigheiter og stimulere evne til kreativitet, nytenking og kritisk refleksjon. Opplæringa skal vidare medverke til å utvikle kompetanse innan framstilling av ulike produkt og tenester, tilpassa høve, sesong og kundebehov. Opplæringa skal også stimulere til forståing av marknadsmekanismar, ressursforvaltning og helse, miljø og tryggleik.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er blomsterdekoratør.

Velg sted

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.