× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Biologi

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Du lærer om levende organismer i plante- og dyreliv. Faget har fokus på evolusjon og økologi.

Det er vanlig å spesialisere seg innenfor ett eller flere av biologiens fagfelt.
Eksempler på disse er:

 • botanikk - plantevitenskap
 • mikrobiologi - læren om mikroorganismer
 • zoologi - læren om dyr
 • genetikk - læren om arv og gener 
 • økologi - læren om organismers forhold til miljøet 

Innenfor disse retningene kan du spesialisere deg ytterligere. 

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad 3 år, mastergrad 5 år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og realfagskombinasjon. Lokalt opptak for enkelte utdanninger.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Biologiske fag › Biologiske fag, andre (8519)
 • ... › Biologiske fag › Botaniske fag (8512)
 • ... › Biologiske fag › Marin- og ferskvannsbiologi (8515)
 • ... › Biologiske fag › Mikrobiologi og cellebiologi (8513)
 • ... › Biologiske fag › Zoologiske fag (8511)
 • ... › Biologiske fag › Biologiske fag, andre (7519)
 • ... › Biologiske fag › Botaniske fag (7512)
 • ... › Biologiske fag › Marin- og ferskvannsbiologi (7515)
 • ... › Biologiske fag › Mikrobiologi og cellebiologi (7513)
 • ... › Miljø- og forurensningsstudier › Master, anvendt økologi, toårig (751417)
 • ... › Biologiske fag › Zoologiske fag (7511)
 • ... › Biologiske fag › Biologiske fag, andre (6519)
 • ... › Biologiske fag › Botaniske fag (6512)
 • ... › Biologiske fag › Marin- og ferskvannsbiologi (6515)
 • ... › Marin- og ferskvannsbiologi › Høgskolekandidat, akvatisk biologi, treårig (651505)
 • ... › Biologiske fag › Mikrobiologi og cellebiologi (6513)
 • ... › Biologiske fag › Miljø- og forurensningsstudier (6514)
 • ... › Miljø- og forurensningsstudier › Bachelor, økologi og naturforvaltning, treårig (651418)
 • ... › Biologiske fag › Zoologiske fag (6511)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre › Biologi og kjemi, lavere nivå (659901)
 • ... › Fiske og havbruk › Fangstøkologi, lavere nivå (671101)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Aquaculture Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i biologi Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i Biomarin Innovasjon Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 44.9
 • 49.1
Bachelor i biomedisin Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i Bioteknologi Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 49.5
 • 48.7
Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ingeniør, fornybar energi, ÅlesundHINGAlleAlle
Ingeniør, fornybar energi, TrondheimHING53.653.7
Ingeniør, fornybar energi, Gjøvik HINGAlleAlle
Bachelorprogram i biologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i molekylærbiologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Basiskurs i naturoppsyn Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Biodiversity and Systematics Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Biofysikk - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bioinformatikk og anvendt statistikk Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Biologi Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 50.9
 • 53.7
Biologi Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Biologi - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Biologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 50.8
 • 52.2
Biologi - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Biologi og kjemi, realfag - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 54.1
 • 57.4
Biologi, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Biologi, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 44.7
 • 46.7
Biology - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Biomedicine - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Biomedisin - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • 46.7
 • 48.7
Biomedisin - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bioteknologi - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Biovitenskap Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Biovitenskap Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • Alle
 • Alle
BirdID WP Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ett-årig videreutdanning i bioteknologi Årsstudium Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Fornybar energi Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 48.4
 • 51.9
Fornybar energi, bachelor, Sogndal Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • 40.0
Fuglekjennskap - samlingsbasert Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Fuglekjennskap, Norge nettbasert Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Genome Sciences Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Globale miljøstudier - studiested Ghana Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Integrert masterprogram i havbruk og sjømat (sivilingeniør) Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Joint Bachelor Degree in Animal Science Bachelor, 3 år Nord universitet
 • 45.9
 • 48.8
Landskapsplanlegging med landskapsarkitekturfag, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 39.4
 • 45.5
Master i anvendt økologi Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i biovitenskap Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Biology Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i biomedisin Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i molekylærbiologi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Medisinske og biologiske fag - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 48.3
 • 47.9
Miljø og naturressurser Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Alle
 • 40.8
Molecular Biosciences Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Natur og miljø Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Natur- og matvitenskap Forskerutdanning/PhD NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Natur- og miljøforvaltning Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Nordic Master in Aquatic Food Production - Safety and Quality Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ocean Resources (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d. i akvatisk biovitenskap Forskerutdanning/PhD Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d. i anvendt økologi og bioteknologi Forskerutdanning/PhD Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsstudium i fiskehelse Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Radioecology Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning for Nordic ESERO Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Økologi og naturforvaltning Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 41.2
 • 42.7
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i biologi Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i Biomarin Innovasjon Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 44.9
 • 49.1
Bachelor i biomedisin Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i Bioteknologi Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 49.5
 • 48.7
Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ingeniør, fornybar energi, TrondheimHING53.653.7
Ingeniør, fornybar energi, GjøvikHINGAlleAlle
Ingeniør, fornybar energi, Ålesund HINGAlleAlle
Bachelorprogram i biologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i molekylærbiologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Biologi Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 50.9
 • 53.7
Biologi - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Biologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 50.8
 • 52.2
Biologi, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 44.7
 • 46.7
Biomedisin - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • 46.7
 • 48.7
Biovitenskap Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • Alle
 • Alle
Fornybar energi Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 48.4
 • 51.9
Fornybar energi, bachelor, Sogndal Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • 40.0
Joint Bachelor Degree in Animal Science Bachelor, 3 år Nord universitet
 • 45.9
 • 48.8
Landskapsplanlegging med landskapsarkitekturfag, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 39.4
 • 45.5
Miljø og naturressurser Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Alle
 • 40.8
Natur- og miljøforvaltning Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Økologi og naturforvaltning Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 41.2
 • 42.7
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Aquaculture Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Biodiversity and Systematics Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bioinformatikk og anvendt statistikk Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Biologi Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Biology - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Biomedicine - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Biomedisin - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Biovitenskap Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Genome Sciences Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Integrert masterprogram i havbruk og sjømat (sivilingeniør) Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Master i anvendt økologi Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i biovitenskap Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Biology Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i biomedisin Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i molekylærbiologi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordic Master in Aquatic Food Production - Safety and Quality Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ocean Resources (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsstudium i fiskehelse Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Radioecology Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Biofysikk - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Biologi - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bioteknologi - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Natur- og matvitenskap Forskerutdanning/PhD NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d. i akvatisk biovitenskap Forskerutdanning/PhD Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d. i anvendt økologi og bioteknologi Forskerutdanning/PhD Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Basiskurs i naturoppsyn Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Biologi og kjemi, realfag - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 54.1
 • 57.4
Biologi, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
BirdID WP Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ett-årig videreutdanning i bioteknologi Årsstudium Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Fuglekjennskap - samlingsbasert Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Fuglekjennskap, Norge nettbasert Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Globale miljøstudier - studiested Ghana Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Medisinske og biologiske fag - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 48.3
 • 47.9
Molecular Biosciences Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Natur og miljø Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Videreutdanning for Nordic ESERO Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak