× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Arkeologi

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Arkeologi er faget der man studerer tidligere kulturer og samfunn ut ifra de sporene disse har etterlatt. Ved å beskrive, systematisere og analysere disse sporene får man kunnskap om menneskene som levde før oss.

Studiet har vanligvis noe praksis/feltarbeid. Arkeologistudentene kan velge å spesialisere seg tematisk, regionalt eller kronologisk. Det betyr at du kan spesialisere deg på for eksempel bergkunst, nordsamisk arkeologi eller vikingtiden. Arkeologi kan tas som enkeltemner, årsstudium, bachelor-, master- eller doktorgrad.

Varighet

Årsstudium tar normalt 1 år, bachelorgrad 3 år, mastergrad 5 år. Doktorgrad tar normalt 3 år etter fullført mastergrad.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Kan være lokalt opptak.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Historisk-filosofiske utdanninger › Arkeologi (8133)
 • ... › Historisk-filosofiske utdanninger › Arkeologi (7133)
 • ... › Kulturutdanninger › Master, kulturminneforvaltning, toårig (713420)
 • ... › Historisk-filosofiske utdanninger › Arkeologi (6133)
 • ... › Kulturutdanninger › Bachelor, kunst- og kulturvitenskap, treårig (613418)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Arkeologi - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Arkeologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 34.2
 • 39.0
Arkeologi - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Arkeologi - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Arkeologi og konservering Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Arkeologi og konservering Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
ArkeologiGenerell studiekompetanse37.950.0
Kulturarv og bevaringskunnskap Generell studiekompetanseLokalt opptakLokalt opptak
Bachelorprogram i arkeologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Kulturminneforvaltning - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Kulturminneforvaltning - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i arkeologi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Arkeologi - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Arkeologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 34.2
 • 39.0
Arkeologi og konservering Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
ArkeologiGenerell studiekompetanse37.950.0
Kulturarv og bevaringskunnskap Generell studiekompetanseLokalt opptakLokalt opptak
Bachelorprogram i arkeologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Kulturminneforvaltning - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Arkeologi - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Arkeologi - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Arkeologi og konservering Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Kulturminneforvaltning - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i arkeologi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak