×

Warning message

Vi har ikkje registrert noko utdanningstilbod på lærestaden. Det kan bety at utdanningstilbodet finnst på ei anna avdeling, at lærestaden er lagt ned eller samanslått med ein annan.
× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Norges Toppidrettsgymnas Bodø favoritt ikon

Privat
Vidaregåande
32 elever
0 programområder

Her ligger skolen

Fridtjof Nansens vei 5
8003 Bodø

Universitet og høgskoler i nærheten