×

Warning message

Vi har ikkje registrert noko utdanningstilbod på lærestaden. Det kan bety at utdanningstilbodet finnst på ei anna avdeling, at lærestaden er lagt ned eller samanslått med ein annan.
× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Guri Kunna videregående skole Skolested Hitra favoritt ikon

Offentleg
Vidaregåande
180 elever
0 programområder

Her ligger skolen

Fylkets hus, Postboks 2560
7735 Steinkjer

Universitet og høgskoler i nærheten