×

Warning message

Vi har ikkje registrert noko utdanningstilbod på lærestaden. Det kan bety at utdanningstilbodet finnst på ei anna avdeling, at lærestaden er lagt ned eller samanslått med ein annan.
× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Eilert Sundt videregående skole favoritt ikon

Offentleg
Vidaregåande
300 elever
0 programområder

Her ligger skolen

Skoleplassen 1
4550 Farsund