× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Færder videregående skole favoritt ikon

Offentleg
Vidaregåande
750 elever
25 programområder

Her ligger skolen

Banebakken 38
3127 Tønsberg

Utdanningstilbud ved Færder videregående skole

Tittel Studiested
Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Færder videregående skole
Vg1 Bygg- og anleggsteknikk, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig (TAF) Færder videregående skole
Vg1 Elektrofag Færder videregående skole
Vg1 Elektrofag, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig (TAF) Færder videregående skole
Vg1 Kunst, design og arkitektur Færder videregående skole
Vg1 Teknikk og industriell produksjon Færder videregående skole
Vg1 Teknikk og industriell produksjon, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig (TAF) Færder videregående skole
Vg2 Bilskade, lakk og karosseri Færder videregående skole
Vg2 Byggteknikk Færder videregående skole
Vg2 Byggteknikk, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig (TAF) Færder videregående skole
Vg2 Datateknologi og elektronikk Færder videregående skole
Vg2 Datateknologi og elektronikk, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig (TAF) Færder videregående skole
Vg2 Design og tekstil Færder videregående skole
Vg2 Elenergi og ekom Færder videregående skole
Vg2 Industriteknologi Færder videregående skole
Vg2 Industriteknologi, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig (TAF) Færder videregående skole
Vg2 Kjøretøy Færder videregående skole
Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk Færder videregående skole
Vg2 Kunst, design og arkitektur Færder videregående skole
Vg2 Maritime fag Færder videregående skole
Vg3 Kunst, design og arkitektur Færder videregående skole
Vg3 Maritim elektriker Færder videregående skole
Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse Færder videregående skole
Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse Færder videregående skole