× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Setesdal vidaregåande skule Avdeling Hornnes favoritt ikon

Offentleg
Vidaregåande
210 elever
13 programområder

Her ligger skolen

Utdanningstilbud ved Setesdal vidaregåande skule Avdeling Hornnes