Polarsirkelen videregående skole

Telefon: 75199999
www.polarsirkelen.vgs.no

Utdanningstilbud

Filter

Dette lærerstedet tilbyr 41 utdanninger.
Tittel Studiested(er)
Vg1 Bygg- og anleggsteknikk
 • Polarsirkelen videregående skole
Vg2 Byggteknikk
 • Polarsirkelen videregående skole
Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk
 • Polarsirkelen videregående skole
Vg2 Automatisering
 • Polarsirkelen videregående skole
Vg3 Automatiseringsfaget
 • Polarsirkelen videregående skole
Vg1 Elektro og datateknologi
 • Polarsirkelen videregående skole
Vg2 Elenergi og ekom
 • Polarsirkelen videregående skole
Vg1 Innføringsår med grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige
 • Polarsirkelen videregående skole
Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag
 • Polarsirkelen videregående skole
Vg2 Helsearbeiderfag
 • Polarsirkelen videregående skole
Vg2 Helseservicefag
 • Polarsirkelen videregående skole
Vg1 Helse- og oppvekstfag
 • Polarsirkelen videregående skole
Vg2 Idrettsfag
 • Polarsirkelen videregående skole
Vg3 Idrettsfag
 • Polarsirkelen videregående skole
Vg1 Idrettsfag
 • Polarsirkelen videregående skole
Vg2 Kunst, design og arkitektur
 • Polarsirkelen videregående skole
Vg3 Kunst, design og arkitektur
 • Polarsirkelen videregående skole
Vg2 Drama
 • Polarsirkelen videregående skole
Vg3 Drama
 • Polarsirkelen videregående skole
Vg1 Musikk, dans og drama med drama
 • Polarsirkelen videregående skole