× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

NTNU VIDERE favoritt ikon

Universitet
Offentleg
52 studier
Dette er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. NTNU gir deg ny kunnskap om den siste utviklingen innen relevante fagfelt med muligheter for anvendelse i egen jobbsituasjon, med eller uten eksamen - valget er ditt!

NTNUs videreutdanningstilbud er tilpasset deg som har behov for å utvikle din kompetanse samtidig som du er i arbeid. Dette betyr at våre tilbud er fleksibelt utformet og oftest tilbys som enkeltemner/kurs på 7,5 eller 15 studiepoeng.

Kursene gjennomføres gjerne i form av 2-3 dagers samlinger i kombinasjon med nettbaserte tilbud og individuelle studier. Samlingene gjennomføres oftest i Oslo eller Trondheim, men kan også gjennomføres andre steder innen- eller utenlands.

Moduloppbygging - ved NTNU kan du i mange tilfeller ta flere korte kurs som kan settes sammen til en grad. Du kan velge mellom kurs fra en rekke av NTNUs fagområder. Du kan bygge videre på den utdanningen du allerede har, eller du kan utvide ditt kompetanseområde ved å ta helt nye emner.

Ønsker du å se på NTNU's ordinære studietilbud og ikke deres videreutdanningstilbud se hovedorganisasjonen.

Her ligger skolen

Høgskoleveien 12
7491 Trondheim Trondheim

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Akuttmedisin for legevaktpersonell Anna utdanning NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Barn og unges psykiske helse Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy (oppstart 10. sept.) Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Digital strategi og ledelse Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitalisering og digital transformasjon (Teknologiendring og samfunnsutvikling) - nettbasert Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitalisering og digital transformasjon (Teknologiendring og samfunnsutvikling) - Trondheim Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Dramaterapi Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Executive Project Leadership Program Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Forretningsforståelse i prosjekter Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Fra behov til prosjekt Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Grammatikk og pragmatikk Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnleggende jernbaneteknikk Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnleggende kjemi 1 Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnleggende kjemi 2 Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Hvordan utvikle styrkebasert læringsfellesskap - teorier og praksiser Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i audiopedagogikk Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i kognitiv atferdsterapi Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i norsk tegnspråk 1 Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i synshemming og synspedagogisk praksis Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Innovasjon og innovasjonsledelse Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Internasjonal digital markedsføring Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse og organisering av prosjektarbeid Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse og strategi - Trondheim Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Lederskapsrollen i prosjekter og global prosjektledelse Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsteknologi for synshemmede Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Markedsføring og internasjonalisering Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikkvansker - kartlegging og tiltak Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordisk litteraturhistorie Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Nye forretningsmodeller Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjon og endring - Trondheim Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift i opplæringen Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk prosjektledelse - Trondheim (oppstart 10. september) Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Produksjonsstyring og Supply Chain Management (SCM) Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosjektgjennomføring med bruk av VDC Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgiving og veiledning for PPT Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning 1: Rådgivning i et mangfoldig samfunn Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Risikoanalyse Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Risikopersepsjon og risikokommunikasjon Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Sikkerhet og organisasjon Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Språkhistorie og talemål Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Strategisk samhandling med eksterne aktører i prosjekter Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Take Credit Del 1 Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Take Credit Del 2 Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Teknologi og forskningslære modul II Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Teknologi og forskningslære modul IV Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Testteoretisk kompetanse Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanningsvalg 1: Selvinnsikt og valgkompetanse for livslang karrierelæring Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Vassdrags- og våtmarkrestaurering (grunnkurs) Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Vedlikeholdsoptimalisering Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i praksisveiledning av studenter/profesjonsutøvere i helse- og sosialtjenesten Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og verdiskaping Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Barn og unges psykiske helse Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy (oppstart 10. sept.) Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Digital strategi og ledelse Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitalisering og digital transformasjon (Teknologiendring og samfunnsutvikling) - nettbasert Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitalisering og digital transformasjon (Teknologiendring og samfunnsutvikling) - Trondheim Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Dramaterapi Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Executive Project Leadership Program Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Forretningsforståelse i prosjekter Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Fra behov til prosjekt Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Grammatikk og pragmatikk Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnleggende jernbaneteknikk Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnleggende kjemi 1 Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnleggende kjemi 2 Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Hvordan utvikle styrkebasert læringsfellesskap - teorier og praksiser Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i audiopedagogikk Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i kognitiv atferdsterapi Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i norsk tegnspråk 1 Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i synshemming og synspedagogisk praksis Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Innovasjon og innovasjonsledelse Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Internasjonal digital markedsføring Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse og organisering av prosjektarbeid Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse og strategi - Trondheim Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Lederskapsrollen i prosjekter og global prosjektledelse Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsteknologi for synshemmede Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Markedsføring og internasjonalisering Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikkvansker - kartlegging og tiltak Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordisk litteraturhistorie Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Nye forretningsmodeller Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjon og endring - Trondheim Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift i opplæringen Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk prosjektledelse - Trondheim (oppstart 10. september) Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Produksjonsstyring og Supply Chain Management (SCM) Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosjektgjennomføring med bruk av VDC Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgiving og veiledning for PPT Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning 1: Rådgivning i et mangfoldig samfunn Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Risikoanalyse Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Risikopersepsjon og risikokommunikasjon Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Sikkerhet og organisasjon Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Språkhistorie og talemål Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Strategisk samhandling med eksterne aktører i prosjekter Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Take Credit Del 1 Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Take Credit Del 2 Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Teknologi og forskningslære modul II Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Teknologi og forskningslære modul IV Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Testteoretisk kompetanse Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanningsvalg 1: Selvinnsikt og valgkompetanse for livslang karrierelæring Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Vassdrags- og våtmarkrestaurering (grunnkurs) Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Vedlikeholdsoptimalisering Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i praksisveiledning av studenter/profesjonsutøvere i helse- og sosialtjenesten Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og verdiskaping Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Akuttmedisin for legevaktpersonell Anna utdanning NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Barn og unges psykiske helse Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy (oppstart 10. sept.) Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Digital strategi og ledelse Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitalisering og digital transformasjon (Teknologiendring og samfunnsutvikling) - nettbasert Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitalisering og digital transformasjon (Teknologiendring og samfunnsutvikling) - Trondheim Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Dramaterapi Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Executive Project Leadership Program Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Forretningsforståelse i prosjekter Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Fra behov til prosjekt Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Grammatikk og pragmatikk Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnleggende jernbaneteknikk Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnleggende kjemi 1 Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnleggende kjemi 2 Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Hvordan utvikle styrkebasert læringsfellesskap - teorier og praksiser Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i audiopedagogikk Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i kognitiv atferdsterapi Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i norsk tegnspråk 1 Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i synshemming og synspedagogisk praksis Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Innovasjon og innovasjonsledelse Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Internasjonal digital markedsføring Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse og organisering av prosjektarbeid Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse og strategi - Trondheim Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Lederskapsrollen i prosjekter og global prosjektledelse Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsteknologi for synshemmede Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Markedsføring og internasjonalisering Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikkvansker - kartlegging og tiltak Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordisk litteraturhistorie Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Nye forretningsmodeller Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjon og endring - Trondheim Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift i opplæringen Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk prosjektledelse - Trondheim (oppstart 10. september) Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Produksjonsstyring og Supply Chain Management (SCM) Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosjektgjennomføring med bruk av VDC Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgiving og veiledning for PPT Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning 1: Rådgivning i et mangfoldig samfunn Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Risikoanalyse Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Risikopersepsjon og risikokommunikasjon Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Sikkerhet og organisasjon Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Språkhistorie og talemål Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Strategisk samhandling med eksterne aktører i prosjekter Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Take Credit Del 1 Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Take Credit Del 2 Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Teknologi og forskningslære modul II Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Teknologi og forskningslære modul IV Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Testteoretisk kompetanse Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanningsvalg 1: Selvinnsikt og valgkompetanse for livslang karrierelæring Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Vassdrags- og våtmarkrestaurering (grunnkurs) Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Vedlikeholdsoptimalisering Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i praksisveiledning av studenter/profesjonsutøvere i helse- og sosialtjenesten Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og verdiskaping Lågare nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak