× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

UWC United World College favoritt ikon

Anna
Vidaregåande
40 elever
1 programområder
UWC er en internasjonal utdanningsbevegelse med 17 videregående skoler i forskjellige land. Alle UWC-skolene bruker IB (International Baccalaureate) som sitt utdanningsprogram.

United World Colleges (UWC) er en verdensomspennende bevegelse med 17 videregående skoler i forskjellige land. Skolene er i Norge, Kina, Wales, India, Italia, Tyskland, Nederland, Singapore, USA, Armenia, Bosnia og Herzegovina, Canada, Costa Rica, Hong Kong, Eswatini, Thailand og Japan. 

Visjonen er å bruke utdanning til å fremme fred og bærekraftig utdanning, ved å forene ungdom på tvers av nasjonalitet, kultur og bakgrunn.

Alle UWC-skolene bruker IB (International Baccalaureate) som sitt utdanningsprogram, og all undervisning foregår på engelsk. Du får godkjent IB som tilsvarende norsk videregående skole. Med bestått IB oppnår du generell studiekompetanse og kan søke på norske og utenlandske universiteter og høyskoler. 

I forhold til videregående skole i Norge, har IB færre fag, og man går mer i dybden i hvert fag. I de fagene der det er naturlig, forsøker man å utnytte elevenes forskjellige bakgrunn som en ressurs i undervisningen. Klassene er små og det legges opp til mer selvstendig jobbing enn hva som er vanlig i Norge samtidig som du får mer oppfølging enn i norsk skole.

Alle elevene på UWC må delta i diverse aktiviteter. Dette kan for eksempel være teaterproduksjoner, bidra på en lokal gård, basket eller språkkurs. Det tilbys en rekke ulike aktiviteter ved hver skole, ofte arrangert av elevene selv. Det er også forventet at du tar del i en form for frivillig arbeid, arrangert i samarbeid med lokalsamfunnet. Gjennom aktiviteter og arbeid lærer elevene mye om seg selv, om samarbeid, og om samfunnet rundt seg. 

Hvert år tas 40 norske elever opp på UWC. Skolegangen er toåring og går over 2. og 3. året på videregående skole. UWC er et av få offentlige tilbud om å fullføre videregående på en internasjonal skole, og utdanningen støttes gjennom stipend fra staten.

For mer informasjon se www.uwc.no

Her ligger skolen

Kristian Augusts gate 19
0164 Oslo

UWC makes education a force for peace and a sustainable future

Video description: 

Grunnsteinen i UWCs utdanningsmodell er bevisst mangold. Vi tror at elevene vil lære mer i et miljø der de møter og samhandler med mennesker med ulik bakgrunn, samtidig som de følger en globalt annerkjent læreplan.

UWC skal vise elevene at det er mulig å gjøre en forskjell ved å ta modige valg, være gode rollemodeller og arbeide til det beste for fellesskapet. Vi arbeider for at elevene skal utvikle seg intellektuelt, moralsk, emosjonelt, sosialt og fysisk.