× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Folkeuniversitetet Sør-Øst favoritt ikon

Vår region dekker følgende områder og studiesteder:

 • Telemark - Skien
 • Vestfold - Larvik, Sandefjord, Tønsberg
 • Buskerud - Drammen, Kongsberg, Hønefoss, Gol
 • Asker kommune - Asker

Vi har et bredt sammensatt studietilbud og tilbyr utdanning på universitets- og høgskolenivå, fagskole- og videregående skoles nivå og yrkesopplæring. Vi har tradisjonelt ett stort tilbud av kurs innen kultur og fritid. Folkeuniversitetet er i tillegg Norges største arrangør av språkkurs.

Her ligger skolen

1386 Asker
3047 Drammen
3080 Holmestrand
3117 Tønsberg
3214 Sandefjord
3262 Larvik
3510 Hønefoss
3550 Gol
3616 Kongsberg
3616 Kongsberg
3676 Notodden
3724 Skien
3901 Porsgrunn
3214 Sandefjord
3570 Ål

Utdanninger

Tittel Studiested
Allmennfag påbygging
 • Hønefoss
Allmennfaglig påbygning
 • Gol
Ambulansearbeider vg2
 • Gol
Anleggsmaskinfører - teoridelen til fagbrevet
 • Asker
Arbeids og organisasjonspsykologi Asker
 • Asker
Arbeids og organisasjonspsykologi Asker
 • Drammen
Arbeids og organisasjonspsykologi Asker
 • Hønefoss
Barne- og ungdomsarbeider
 • Hønefoss
Barne- og ungdomsarbeider
 • Drammen
Barne- og ungdomsarbeider
 • Tønsberg
Barne- og ungdomsarbeider
 • Sandefjord
Barne- og ungdomsarbeider
 • Hønefoss
Barne- og ungdomsarbeider
 • Gol
Barne- og ungdomsarbeider
 • Skien
Barne- og ungdomsarbeider intensivt
 • Drammen
Barne- og ungdomsarbeider intensivt
 • Tønsberg
Barne- og ungdomsarbeider intensivt
 • Sandefjord
Barne- og ungdomsarbeider intensivt
 • Hønefoss
Barne- og ungdomsarbeider intensivt
 • Ål
Barne- og ungdomsarbeider intensivt
 • Skien
Barne-og ungdomsarbeider - teoridelen til fagbrevet
 • Asker
Barsel og barnepleie - Drammen
 • Drammen
Betongfagarbeider
 • Drammen
Betongfagarbeider
 • Tønsberg
Betongfagarbeider
 • Sandefjord
Betongfagarbeider
 • Hønefoss
Betongfagarbeider
 • Ål
Betongfagarbeider
 • Skien
Bilmekaniker Tønsberg
 • Tønsberg
Byggdrifter 2 sem.
 • Drammen
Byggdrifter 2 sem.
 • Tønsberg
Byggdrifter 2 sem.
 • Sandefjord
Byggdrifter 2 sem.
 • Hønefoss
Byggdrifter 2 sem.
 • Ål
Byggdrifter 2 sem.
 • Skien
Byggdrifter intensivt
 • Drammen
Byggdrifter intensivt
 • Tønsberg
Byggdrifter intensivt
 • Sandefjord
Byggdrifter intensivt
 • Hønefoss
Byggdrifter intensivt
 • Ål
Byggdrifter intensivt
 • Skien
Coaching og ledelse
 • Hønefoss
Engelsk
 • Sandefjord
Engelsk
 • Tønsberg
Engelsk TBG
 • Tønsberg
Fagbrev Anleggsmaskinfører
 • Hønefoss
Fagbrev Anleggsmaskinfører
 • Gol
Fagbrev Barne - og ungdomsarbeider H18/V19
 • Skien
Fagbrev Barne- og ungdomsarbeider H19/V20 Tønsberg
 • Tønsberg
Fagbrev Byggdrifter
 • Hønefoss
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
JUS 1211 H19 - Klasserom på nett Lågare nivå Tønsberg Lokalt opptak Lokalt opptak
JUS 1211 H19 - Klasserom på nett Lågare nivå Gol Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i spesialpedagogikk Lågare nivå Asker Lokalt opptak Lokalt opptak
Arbeids og organisasjonspsykologi Asker Lågare nivå Drammen Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching, emne 1 + 2, Sandefjord/Skien h19/v20 Lågare nivå Sandefjord Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i spesialpedagogikk Lågare nivå Gol Lokalt opptak Lokalt opptak
Kontor- og administrasjonsmedarbeider intensivt Lågare nivå Sandefjord Lokalt opptak Lokalt opptak
Kontor- og administrasjonsmedarbeider intensivt Lågare nivå Skien Lokalt opptak Lokalt opptak
JUS 1211 H19 - Klasserom på nett Lågare nivå Asker Lokalt opptak Lokalt opptak
JUS 1211 H19 - Klasserom på nett Lågare nivå Sandefjord Lokalt opptak Lokalt opptak
JUS 1211 H19 - Klasserom på nett Lågare nivå Kongsberg Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching, emne 3 Lågare nivå Drammen Lokalt opptak Lokalt opptak
Arbeids og organisasjonspsykologi Asker Lågare nivå Hønefoss Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching, emne 1 + 2, Sandefjord/Skien h19/v20 Lågare nivå Skien Lokalt opptak Lokalt opptak
Kontor- og administrasjonsmedarbeider intensivt Lågare nivå Drammen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kontor- og administrasjonsmedarbeider intensivt Lågare nivå Hønefoss Lokalt opptak Lokalt opptak
Motivasjonspsykologi Asker Lågare nivå Asker Lokalt opptak Lokalt opptak
JUS 1211 H19 - Klasserom på nett Lågare nivå Drammen Lokalt opptak Lokalt opptak
JUS 1211 H19 - Klasserom på nett Lågare nivå Hønefoss Lokalt opptak Lokalt opptak
JUS 1211 H19 - Klasserom på nett Lågare nivå Skien Lokalt opptak Lokalt opptak
Arbeids og organisasjonspsykologi Asker Lågare nivå Asker Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching, emne 1 + 2 h19/v20 Asker/Drammen Lågare nivå Asker Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i spesialpedagogikk Lågare nivå Skien Lokalt opptak Lokalt opptak
Kontor- og administrasjonsmedarbeider intensivt Lågare nivå Tønsberg Lokalt opptak Lokalt opptak
Kontor- og administrasjonsmedarbeider intensivt Lågare nivå Gol Lokalt opptak Lokalt opptak
Personalpsykologi H19 Asker Lågare nivå Asker Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Fagbrev Kokk, institusjonskokk og servitør Hønefoss
HMS for verneombud Hønefoss
Fagbrev Byggdrifter Hønefoss
Fagbrev Byggdrifter Gol
Renholder fagbrevkurs Hønefoss
Historie Sandefjord
Fagbrev Helsefagarbeider Sandefjord Sandefjord
Logistikkoperatør Sandefjord
Logistikkoperatør Sandefjord
Fagbrev Anleggsmaskinfører Hønefoss
Fagbrev Anleggsmaskinfører Gol
VGS Naturfag Skien
VGS Norsk Skien
Fagbrev Byggdrifter Sandefjord
Spesialpedagogikk for assistenter i barnehage, sfo og skole Hønefoss
YRK Fagbrev Logistikkoperatør V19 - H19 Drammen
Fagbrev Salg, service og sikkerhet Drammen
Fagbrev Renholdsoperatør Sandefjord Sandefjord
Mesterutdanningen Bedriftsledelse Drammen
Mesterutdanninge Faglig ledelse byggfag Drammen
Mesterutdanningen Bedriftsledelse Hønefoss
Ambulansearbeider vg2 Gol
Fagbrev Helsefagarbeider Tønsberg Tønsberg
Helse- og oppvekstfag intensivkurs Gol
HMS for ledere Hønefoss
Barne- og ungdomsarbeider Hønefoss
Helsefagarbeider Hønefoss
Samarbeid og ledelse på flerkulturelle arbeidsplasser Asker
Mesterutdanningen: Bedriftsledelse Gol Gol
Fagbrev Salgsfag Hønefoss
Engelsk Sandefjord
Generell studiekompetanse 6-fagpakken Sandefjord
Engelsk Tønsberg
Generell studiekompetanse 6-fagpakken Tønsberg
Historie Sandefjord
Historie Tønsberg
VGS Matematikk 1P+2P Tønsberg
Naturfag Tønsberg
Norsk Sandefjord
Norsk Tønsberg
Påbygging til studiekomp. Tønsberg
VGS Samfunnsfag Sandefjord
Mesterutdanning - Bedriftsledelse Tønsberg
Fagbrev Barne- og ungdomsarbeider H19/V20 Tønsberg Tønsberg
Fagbrev Renholdsoperatør H19/V20 Skien
Fagbrev Helsefagarbeider Kongsberg
Fagbrev Helsefagarbeider Kongsberg
Truckførerkurs Hønefoss
VGS 6-fagpakken Skien
VGS Engelsk Skien
Tittel Studienivå Studiested Kravkode
Norsk Anna utdanning Sandefjord
IKT-servicemedarbeider Anna utdanning Sandefjord
Fagbrev Helsefagarbeider Sandefjord Anna utdanning Sandefjord
Industriell matproduksjon Anna utdanning Gol
Barne- og ungdomsarbeider Anna utdanning Sandefjord
Regnskap m/Visma eAccounting Anna utdanning Asker
gbrev Kokk, servitør og institusjonskokk Anna utdanning Asker
Generell studiekompetanse Engelsk - klasserom på nett Anna utdanning Gol
Generell studiekompetanse Matematikk 1P+2P - klasserom på nett Anna utdanning Tønsberg
VGS Samfunnsfag Anna utdanning Sandefjord
IKT-servicemedarbeider Anna utdanning Skien
Fagbrev Anleggsmaskinfører Anna utdanning Hønefoss
Kokk intensivt Anna utdanning Tønsberg
Barne- og ungdomsarbeider Anna utdanning Skien
Regnskapskurs med Visma eAccounting Anna utdanning Skien
Barne- og ungdomsarbeider intensivt Anna utdanning Ål
Barne- og ungdomsarbeider intensivt Anna utdanning Drammen
Byggdrifter 2 sem. Anna utdanning Drammen
Generell studiekompetanse Matematikk 1P+2P - klasserom på nett Anna utdanning Gol
Fagbrev Renholdsoperatør H19/V20 Anna utdanning Skien
Generell studiekompetanse Naturfag - klasserom på nett Anna utdanning Sandefjord
VGS Norsk Anna utdanning Skien
Kokk intensivt Anna utdanning Gol
Gjenvinningsoperatør Anna utdanning Sandefjord
Byggdrifter 2 sem. Anna utdanning Hønefoss
Generell studiekompetanse Påbygging - klasserom på nett Anna utdanning Tønsberg
Truckførerkurs Anna utdanning Hønefoss
Generell studiekompetanse Naturfag - klasserom på nett Anna utdanning Skien
YRK Fagbrev Logistikkoperatør V19 - H19 Anna utdanning Drammen
Kokk Anna utdanning Tønsberg
Gjenvinningsoperatør Anna utdanning Skien
Betongfagarbeider Anna utdanning Drammen
Generell studiekompetanse Påbygging - klasserom på nett Anna utdanning Gol
VGS Historie Anna utdanning Skien
Generell studiekompetanse Samfunnsfag - klasserom på nett Anna utdanning Sandefjord
Mesterutdanningen Bedriftsledelse Anna utdanning Drammen
Kokk Anna utdanning Gol
Generell studiekompetanse Historie - klasserom på nett Anna utdanning Sandefjord
Generell studiekompetanse Historie - klasserom på nett Anna utdanning Skien
Betongfagarbeider Anna utdanning Hønefoss
Generell studiekompetanse 6-fagpakken - klasserom på nett Anna utdanning Tønsberg
Regnskap med Visma eAccounting Sandefjord Anna utdanning Sandefjord
Generell studiekompetanse Samfunnsfag - klasserom på nett Anna utdanning Skien
Ambulansearbeider vg2 Anna utdanning Gol
Kontor- og administrasjonsmedarbeider Anna utdanning Tønsberg
Helsefagarbeider intensivt Anna utdanning Sandefjord
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Anna utdanning Drammen
Generell studiekompetanse 6-fagpakken - klasserom på nett Anna utdanning Gol
Allmennfag påbygging Anna utdanning Hønefoss
Generell studiekompetanse Matematikk 2PY, påbygging - klasserom på nett Anna utdanning Sandefjord
HMS for ledere Anna utdanning Hønefoss
Helsefagarbeider intensivt Anna utdanning Skien
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Anna utdanning Hønefoss
Produksjonsteknikk - klasserom på nett Anna utdanning Tønsberg
Allmennfaglig påbygning Anna utdanning Gol
Generell studiekompetanse Matematikk 2PY, påbygging - klasserom på nett Anna utdanning Skien
Samarbeid og ledelse på flerkulturelle arbeidsplasser Anna utdanning Asker
Kontor- og administrasjonsmedarbeider Anna utdanning Gol
Helsefagarbeider Anna utdanning Sandefjord
Byggdrifter intensivt Anna utdanning Drammen
Produksjonsteknikk - klasserom på nett Anna utdanning Gol
Fagbrev Helsefagarbeider Anna utdanning Skien
Generell studiekompetanse Norsk - klasserom på nett Anna utdanning Sandefjord
Engelsk Anna utdanning Sandefjord
Logistikkoperatør 2 sem Anna utdanning Tønsberg
Logistikkoperatør 2 sem Anna utdanning Ål
HMS for verneombud Anna utdanning Hønefoss
Helsefagarbeider Anna utdanning Skien
Byggdrifter intensivt Anna utdanning Hønefoss
Fagbrev Logistikk Anna utdanning Tønsberg
Fagbrev Helsefagarbeider 1.sem kveld H19/V20 kveld Anna utdanning Drammen
Generell studiekompetanse Norsk - klasserom på nett Anna utdanning Skien
Generell studiekompetanse 6-fagpakken Anna utdanning Tønsberg
VGS Matematikk 1P+2P Anna utdanning Tønsberg
IKT-servicemedarbeider Anna utdanning Drammen
Renholder fagbrevkurs Anna utdanning Hønefoss
Industriell matproduksjon Anna utdanning Sandefjord
Barne- og ungdomsarbeider Anna utdanning Drammen
Lønn m/Huldt og Lillevik, 5.0 Anna utdanning Asker
Helsefagarbeider - teoridelen til fagbrevet Anna utdanning Asker
Generell studiekompetanse Engelsk - klasserom på nett Anna utdanning Sandefjord
Generell studiekompetanse Engelsk - klasserom på nett Anna utdanning Skien
Norsk Anna utdanning Tønsberg
IKT-servicemedarbeider Anna utdanning Hønefoss
Logistikkoperatør Anna utdanning Sandefjord
Industriell matproduksjon Anna utdanning Skien
Barne- og ungdomsarbeider Anna utdanning Hønefoss
Regnskapsteori, grunnkurs Anna utdanning Asker
YRK Spesialpedagogikk - innføringskurs H19 Anna utdanning Drammen
Generell studiekompetanse Matematikk 1P+2P - klasserom på nett Anna utdanning Sandefjord
Mesterutdanning - Bedriftsledelse Anna utdanning Tønsberg
Generell studiekompetanse Naturfag - klasserom på nett Anna utdanning Drammen
Fagbrev Anleggsmaskinfører Anna utdanning Gol
Kokk intensivt Anna utdanning Sandefjord
Gjenvinningsoperatør Anna utdanning Drammen
Engelsk TBG Anna utdanning Tønsberg
Barne- og ungdomsarbeider intensivt Anna utdanning Skien
Barne- og ungdomsarbeider intensivt Anna utdanning Tønsberg
Byggdrifter 2 sem. Anna utdanning Tønsberg
Generell studiekompetanse Matematikk 1P+2P - klasserom på nett Anna utdanning Skien
Fagbrev Helsefagarbeider Anna utdanning Kongsberg
Generell studiekompetanse Naturfag - klasserom på nett Anna utdanning Hønefoss
Fagbrev Byggdrifter Anna utdanning Sandefjord
Kokk intensivt Anna utdanning Skien
Gjenvinningsoperatør Anna utdanning Hønefoss
Byggdrifter 2 sem. Anna utdanning Ål
Generell studiekompetanse Påbygging - klasserom på nett Anna utdanning Sandefjord
VGS 6-fagpakken Anna utdanning Skien
Generell studiekompetanse Samfunnsfag - klasserom på nett Anna utdanning Drammen
Fagbrev Salg, service og sikkerhet Anna utdanning Drammen
Kokk Anna utdanning Sandefjord
Generell studiekompetanse Historie - klasserom på nett Anna utdanning Drammen
Generell studiekompetanse Historie - klasserom på nett Anna utdanning Hønefoss
Betongfagarbeider Anna utdanning Tønsberg
Generell studiekompetanse Påbygging - klasserom på nett Anna utdanning Skien
VGS Matematikk 1 P + 2 P Anna utdanning Skien
Generell studiekompetanse Samfunnsfag - klasserom på nett Anna utdanning Hønefoss
Mesterutdanninge Faglig ledelse byggfag Anna utdanning Drammen
Kokk Anna utdanning Skien
Helsefagarbeider intensivt Anna utdanning Drammen
Betongfagarbeider Anna utdanning Ål
Generell studiekompetanse 6-fagpakken - klasserom på nett Anna utdanning Sandefjord
Mesterutdanning - Faglig ledelse byggfag TBG H18 Anna utdanning Tønsberg
Generell studiekompetanse Matematikk 2PY, påbygging - klasserom på nett Anna utdanning Drammen
Fagbrev Helsefagarbeider Tønsberg Anna utdanning Tønsberg
Kontor- og administrasjonsmedarbeider Anna utdanning Sandefjord
Helsefagarbeider intensivt Anna utdanning Hønefoss
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Anna utdanning Tønsberg
Generell studiekompetanse 6-fagpakken - klasserom på nett Anna utdanning Skien
Handlingsledelse Anna utdanning Drammen
Generell studiekompetanse Matematikk 2PY, påbygging - klasserom på nett Anna utdanning Hønefoss
Barne- og ungdomsarbeider Anna utdanning Hønefoss
Helsefagarbeider Anna utdanning Drammen
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Anna utdanning Ål
Produksjonsteknikk - klasserom på nett Anna utdanning Sandefjord
Innføring i regnskapsteori, kveld Anna utdanning Skien
Generell studiekompetanse Norsk - klasserom på nett Anna utdanning Drammen
Mesterutdanningen: Bedriftsledelse Gol Anna utdanning Gol
Kontor- og administrasjonsmedarbeider Anna utdanning Skien
Logistikkoperatør 2 sem Anna utdanning Sandefjord
Helsefagarbeider Anna utdanning Hønefoss
Byggdrifter intensivt Anna utdanning Tønsberg
Produksjonsteknikk - klasserom på nett Anna utdanning Skien
Fagbrev Helsefagarbeider 1.sem H19/V20 Anna utdanning Drammen
Generell studiekompetanse Norsk - klasserom på nett Anna utdanning Hønefoss
Generell studiekompetanse 6-fagpakken Anna utdanning Sandefjord
Logistikkoperatør 2 sem Anna utdanning Skien
Fagbrev Byggdrifter Anna utdanning Hønefoss
Industriell matproduksjon Anna utdanning Drammen
Byggdrifter intensivt Anna utdanning Ål
Fagbrev logistikkoperatør H19/V20 Anna utdanning Skien
Fagbrev Barne - og ungdomsarbeider H18/V19 Anna utdanning Skien
Generell studiekompetanse Engelsk - klasserom på nett Anna utdanning Drammen
Historie Anna utdanning Sandefjord
Naturfag Anna utdanning Tønsberg
IKT-servicemedarbeider Anna utdanning Tønsberg
Historie Anna utdanning Sandefjord
Industriell matproduksjon Anna utdanning Hønefoss
Barne- og ungdomsarbeider Anna utdanning Tønsberg
Regnskap m/ IT -Visma Mamut Anna utdanning Asker
Barne-og ungdomsarbeider - teoridelen til fagbrevet Anna utdanning Asker
Generell studiekompetanse Engelsk - klasserom på nett Anna utdanning Hønefoss
Generell studiekompetanse Matematikk 1P+2P - klasserom på nett Anna utdanning Drammen
Påbygging til studiekomp. Anna utdanning Tønsberg
IKT-servicemedarbeider Anna utdanning Ål
Logistikkoperatør Anna utdanning Sandefjord
Kokk intensivt Anna utdanning Drammen
Barne- og ungdomsarbeider Anna utdanning Gol
Regnskapsteori, grunnkurs Anna utdanning Asker
Regnskapskurs med Visma eAccounting Anna utdanning Skien
Barne- og ungdomsarbeider intensivt Anna utdanning Hønefoss
Anleggsmaskinfører - teoridelen til fagbrevet Anna utdanning Asker
Generell studiekompetanse Matematikk 1P+2P - klasserom på nett Anna utdanning Hønefoss
Fagbrev Barne- og ungdomsarbeider H19/V20 Tønsberg Anna utdanning Tønsberg
Generell studiekompetanse Naturfag - klasserom på nett Anna utdanning Tønsberg
VGS Naturfag Anna utdanning Skien
Kokk intensivt Anna utdanning Hønefoss
Gjenvinningsoperatør Anna utdanning Tønsberg
Fagbrev Logistikkoperatør Anna utdanning Asker
Barne- og ungdomsarbeider intensivt Anna utdanning Sandefjord
Byggdrifter 2 sem. Anna utdanning Sandefjord
Generell studiekompetanse Påbygging - klasserom på nett Anna utdanning Drammen
Fagbrev Helsefagarbeider Anna utdanning Kongsberg
Generell studiekompetanse Naturfag - klasserom på nett Anna utdanning Gol
Spesialpedagogikk for assistenter i barnehage, sfo og skole Anna utdanning Hønefoss
Kokk Anna utdanning Drammen
Gjenvinningsoperatør Anna utdanning Gol
Byggdrifter 2 sem. Anna utdanning Skien
Generell studiekompetanse Påbygging - klasserom på nett Anna utdanning Hønefoss
VGS Engelsk Anna utdanning Skien
Generell studiekompetanse Samfunnsfag - klasserom på nett Anna utdanning Tønsberg
Fagbrev Renholdsoperatør Sandefjord Anna utdanning Sandefjord
Kokk Anna utdanning Hønefoss
Generell studiekompetanse Historie - klasserom på nett Anna utdanning Tønsberg
Generell studiekompetanse Historie - klasserom på nett Anna utdanning Gol
Betongfagarbeider Anna utdanning Sandefjord
Generell studiekompetanse 6-fagpakken - klasserom på nett Anna utdanning Drammen
VGS Samfunnsfag Anna utdanning Skien
Generell studiekompetanse Samfunnsfag - klasserom på nett Anna utdanning Gol
Mesterutdanningen Bedriftsledelse Anna utdanning Hønefoss

Annen utdanning

Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Fagbrev Kokk, institusjonskokk og servitør Hønefoss
HMS for verneombud Hønefoss
Fagbrev Byggdrifter Hønefoss
Fagbrev Byggdrifter Gol
Renholder fagbrevkurs Hønefoss
Historie Sandefjord
Fagbrev Helsefagarbeider Sandefjord Sandefjord
Logistikkoperatør Sandefjord
Logistikkoperatør Sandefjord
Fagbrev Anleggsmaskinfører Hønefoss
Fagbrev Anleggsmaskinfører Gol
VGS Naturfag Skien
VGS Norsk Skien
Fagbrev Byggdrifter Sandefjord
Spesialpedagogikk for assistenter i barnehage, sfo og skole Hønefoss
YRK Fagbrev Logistikkoperatør V19 - H19 Drammen
Fagbrev Salg, service og sikkerhet Drammen
Fagbrev Renholdsoperatør Sandefjord Sandefjord
Mesterutdanningen Bedriftsledelse Drammen
Mesterutdanninge Faglig ledelse byggfag Drammen
Mesterutdanningen Bedriftsledelse Hønefoss
Ambulansearbeider vg2 Gol
Fagbrev Helsefagarbeider Tønsberg Tønsberg
Helse- og oppvekstfag intensivkurs Gol
HMS for ledere Hønefoss
Barne- og ungdomsarbeider Hønefoss
Helsefagarbeider Hønefoss
Samarbeid og ledelse på flerkulturelle arbeidsplasser Asker
Mesterutdanningen: Bedriftsledelse Gol Gol
Fagbrev Salgsfag Hønefoss
Engelsk Sandefjord
Generell studiekompetanse 6-fagpakken Sandefjord
Engelsk Tønsberg
Generell studiekompetanse 6-fagpakken Tønsberg
Historie Sandefjord
Historie Tønsberg
VGS Matematikk 1P+2P Tønsberg
Naturfag Tønsberg
Norsk Sandefjord
Norsk Tønsberg
Påbygging til studiekomp. Tønsberg
VGS Samfunnsfag Sandefjord
Mesterutdanning - Bedriftsledelse Tønsberg
Fagbrev Barne- og ungdomsarbeider H19/V20 Tønsberg Tønsberg
Fagbrev Renholdsoperatør H19/V20 Skien
Fagbrev Helsefagarbeider Kongsberg
Fagbrev Helsefagarbeider Kongsberg
Truckførerkurs Hønefoss
VGS 6-fagpakken Skien
VGS Engelsk Skien

Listen viser kun studier ved dette studiestedet. Se alle utdanninger ved Folkeuniversitetet.