× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Folkeuniversitetet Sør-Øst favoritt ikon

Vår region dekker følgende områder og studiesteder:

 • Telemark - Skien
 • Vestfold - Larvik, Sandefjord, Tønsberg
 • Buskerud - Drammen, Kongsberg, Hønefoss, Gol
 • Asker kommune - Asker

Vi har et bredt sammensatt studietilbud og tilbyr utdanning på universitets- og høgskolenivå, fagskole- og videregående skoles nivå og yrkesopplæring. Vi har tradisjonelt ett stort tilbud av kurs innen kultur og fritid. Folkeuniversitetet er i tillegg Norges største arrangør av språkkurs.

Her ligger skolen

1386 Asker
3047 Drammen
3080 Holmestrand
3117 Tønsberg
3214 Sandefjord
3262 Larvik
3510 Hønefoss
3550 Gol
3616 Kongsberg
3616 Kongsberg
3676 Notodden
3724 Skien
3901 Porsgrunn
3214 Sandefjord
3570 Ål

Utdanninger

Tittel Studiested
Fagbrev Byggdrifter
 • Gol
Fagbrev Byggdrifter
 • Sandefjord
Fagbrev Helsefagarbeider
 • Kongsberg
Fagbrev Helsefagarbeider
 • Kongsberg
Fagbrev Helsefagarbeider
 • Skien
Fagbrev Helsefagarbeider 1.sem H19/V20
 • Drammen
Fagbrev Helsefagarbeider 1.sem kveld H19/V20 kveld
 • Drammen
Fagbrev Helsefagarbeider 1B dag H19/V20
 • Drammen
Fagbrev Helsefagarbeider Sandefjord
 • Sandefjord
Fagbrev Helsefagarbeider Tønsberg
 • Tønsberg
Fagbrev Kokk, institusjonskokk og servitør
 • Hønefoss
Fagbrev Logistikk
 • Tønsberg
Fagbrev Logistikkoperatør
 • Asker
Fagbrev logistikkoperatør H19/V20
 • Skien
Fagbrev Renholdsoperatør H19/V20
 • Skien
Fagbrev Renholdsoperatør Sandefjord
 • Sandefjord
Fagbrev Salg, service og sikkerhet
 • Drammen
Fagbrev Salgsfag
 • Hønefoss
Fagskole helse og miljø - Psykisk helsearbeid
 • Hønefoss
gbrev Kokk, servitør og institusjonskokk
 • Asker
Generell studiekompetanse 6-fagpakken
 • Sandefjord
Generell studiekompetanse 6-fagpakken
 • Tønsberg
Generell studiekompetanse 6-fagpakken - klasserom på nett
 • Drammen
Generell studiekompetanse 6-fagpakken - klasserom på nett
 • Tønsberg
Generell studiekompetanse 6-fagpakken - klasserom på nett
 • Sandefjord
Generell studiekompetanse 6-fagpakken - klasserom på nett
 • Hønefoss
Generell studiekompetanse 6-fagpakken - klasserom på nett
 • Gol
Generell studiekompetanse 6-fagpakken - klasserom på nett
 • Skien
Generell studiekompetanse Engelsk - klasserom på nett
 • Drammen
Generell studiekompetanse Engelsk - klasserom på nett
 • Tønsberg
Generell studiekompetanse Engelsk - klasserom på nett
 • Sandefjord
Generell studiekompetanse Engelsk - klasserom på nett
 • Hønefoss
Generell studiekompetanse Engelsk - klasserom på nett
 • Gol
Generell studiekompetanse Engelsk - klasserom på nett
 • Skien
Generell studiekompetanse Historie - klasserom på nett
 • Drammen
Generell studiekompetanse Historie - klasserom på nett
 • Tønsberg
Generell studiekompetanse Historie - klasserom på nett
 • Sandefjord
Generell studiekompetanse Historie - klasserom på nett
 • Hønefoss
Generell studiekompetanse Historie - klasserom på nett
 • Gol
Generell studiekompetanse Historie - klasserom på nett
 • Skien
Generell studiekompetanse Matematikk 1P+2P - klasserom på nett
 • Drammen
Generell studiekompetanse Matematikk 1P+2P - klasserom på nett
 • Tønsberg
Generell studiekompetanse Matematikk 1P+2P - klasserom på nett
 • Sandefjord
Generell studiekompetanse Matematikk 1P+2P - klasserom på nett
 • Hønefoss
Generell studiekompetanse Matematikk 1P+2P - klasserom på nett
 • Gol
Generell studiekompetanse Matematikk 1P+2P - klasserom på nett
 • Skien
Generell studiekompetanse Matematikk 2PY, påbygging - klasserom på nett
 • Drammen
Generell studiekompetanse Matematikk 2PY, påbygging - klasserom på nett
 • Tønsberg
Generell studiekompetanse Matematikk 2PY, påbygging - klasserom på nett
 • Sandefjord
Generell studiekompetanse Matematikk 2PY, påbygging - klasserom på nett
 • Hønefoss
Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
VGS Historie Skien
VGS Matematikk 1 P + 2 P Skien
VGS Samfunnsfag Skien
Regnskap med Visma eAccounting Sandefjord Sandefjord
Mesterutdanning - Faglig ledelse byggfag TBG H18 Tønsberg
Mesterutdanningen Bedriftsledelse V19/ H19 Notodden Kongsberg
Allmennfag påbygging Hønefoss
Handlingsledelse Drammen
Coaching og ledelse Hønefoss
Allmennfaglig påbygning Gol
Innføring i regnskapsteori, kveld Skien
Innføring i regnskapsteori, dag Skien
Fagbrev Helsefagarbeider Skien
Fagbrev Helsefagarbeider 1.sem H19/V20 Drammen
Fagbrev Helsefagarbeider 1B dag H19/V20 Drammen
Fagbrev Helsefagarbeider 1.sem kveld H19/V20 kveld Drammen
Fagbrev Barne - og ungdomsarbeider H18/V19 Skien
Spesialpedagogikk for assistenter Hønefoss
Helsefagarbeider - teoridelen til fagbrevet Asker
Barne-og ungdomsarbeider - teoridelen til fagbrevet Asker
gbrev Kokk, servitør og institusjonskokk Asker
YRK Spesialpedagogikk - innføringskurs H19 Drammen
Regnskapskurs med Visma eAccounting Skien
Regnskapskurs med Visma eAccounting Skien
Engelsk TBG Tønsberg
Fagbrev Logistikkoperatør Asker
Barne- og ungdomsarbeider intensivt Drammen
Barne- og ungdomsarbeider intensivt Tønsberg
Barne- og ungdomsarbeider intensivt Sandefjord
Barne- og ungdomsarbeider intensivt Hønefoss
Barne- og ungdomsarbeider intensivt Ål
Barne- og ungdomsarbeider intensivt Skien
Anleggsmaskinfører - teoridelen til fagbrevet Asker
Byggdrifter 2 sem. Drammen
Byggdrifter 2 sem. Tønsberg
Byggdrifter 2 sem. Sandefjord
Byggdrifter 2 sem. Hønefoss
Byggdrifter 2 sem. Ål
Byggdrifter 2 sem. Skien
Betongfagarbeider Drammen
Betongfagarbeider Tønsberg
Betongfagarbeider Sandefjord
Betongfagarbeider Hønefoss
Betongfagarbeider Ål
Betongfagarbeider Skien
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Drammen
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Tønsberg
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Sandefjord
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Hønefoss
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Ål
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Kontor- og administrasjonsmedarbeider intensivt Lågare nivå Sandefjord Lokalt opptak Lokalt opptak
Kontor- og administrasjonsmedarbeider intensivt Lågare nivå Skien Lokalt opptak Lokalt opptak
Logistikkoperatør Anna utdanning Sandefjord
Logistikkoperatør Anna utdanning Sandefjord
Logistikkoperatør 2 sem Anna utdanning Drammen
Logistikkoperatør 2 sem Anna utdanning Hønefoss
Logistikkoperatør 2 sem Anna utdanning Tønsberg
Logistikkoperatør 2 sem Anna utdanning Ål
Logistikkoperatør 2 sem Anna utdanning Sandefjord
Logistikkoperatør 2 sem Anna utdanning Skien
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Anna utdanning Sandefjord
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Anna utdanning Skien
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Anna utdanning Drammen
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Anna utdanning Hønefoss
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Anna utdanning Tønsberg
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Anna utdanning Ål
Lønn m/Huldt og Lillevik, 5.0 Anna utdanning Asker
Mesterutdanning - Bedriftsledelse Anna utdanning Tønsberg
Mesterutdanning - Faglig ledelse byggfag TBG H18 Anna utdanning Tønsberg
Mesterutdanninge Faglig ledelse byggfag Anna utdanning Drammen
Mesterutdanningen Bedriftsledelse Anna utdanning Hønefoss
Mesterutdanningen Bedriftsledelse Anna utdanning Drammen
Mesterutdanningen Bedriftsledelse H19 Skien Anna utdanning Skien
Mesterutdanningen Bedriftsledelse V19/ H19 Notodden Anna utdanning Kongsberg
Mesterutdanningen: Bedriftsledelse Gol Anna utdanning Gol
Miljøarbeid innen rus - Drammen Fagskole Drammen
Miljøarbeid innen rus - Tønsberg Fagskole Tønsberg
Motivasjonspsykologi Asker Lågare nivå Asker Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag Anna utdanning Tønsberg
Norsk Anna utdanning Tønsberg
Norsk Anna utdanning Sandefjord
Påbygging til studiekomp. Anna utdanning Tønsberg
Personalpsykologi H19 Asker Lågare nivå Asker Lokalt opptak Lokalt opptak
Produksjonsteknikk - klasserom på nett Anna utdanning Drammen
Produksjonsteknikk - klasserom på nett Anna utdanning Hønefoss
Produksjonsteknikk - klasserom på nett Anna utdanning Tønsberg
Produksjonsteknikk - klasserom på nett Anna utdanning Gol
Produksjonsteknikk - klasserom på nett Anna utdanning Sandefjord
Produksjonsteknikk - klasserom på nett Anna utdanning Skien
Psykisk helsearbeid - Drammen DAG Fagskole Drammen
Psykisk helsearbeid - Drammen KVELD Fagskole Drammen
Psykisk helsearbeid - Tønsberg Fagskole Tønsberg
Regnskap m/ IT -Visma Mamut Anna utdanning Asker
Regnskap m/Visma eAccounting Anna utdanning Asker
Regnskap med Visma eAccounting Sandefjord Anna utdanning Sandefjord
Regnskapskurs med Visma eAccounting Anna utdanning Skien
Regnskapskurs med Visma eAccounting Anna utdanning Skien
Regnskapsteori, grunnkurs Anna utdanning Asker
Regnskapsteori, grunnkurs Anna utdanning Asker
Renholder fagbrevkurs Anna utdanning Hønefoss
Samarbeid og ledelse på flerkulturelle arbeidsplasser Anna utdanning Asker
Spesialpedagogikk - innføringskurs Anna utdanning Kongsberg
Spesialpedagogikk for assistenter Anna utdanning Hønefoss
Spesialpedagogikk for assistenter i barnehage, sfo og skole Anna utdanning Hønefoss
Truckførerkurs Anna utdanning Hønefoss
Veiledning og coaching, emne 1 + 2 h19/v20 Asker/Drammen Lågare nivå Asker Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching, emne 1 + 2, Sandefjord/Skien h19/v20 Lågare nivå Skien Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching, emne 1 + 2, Sandefjord/Skien h19/v20 Lågare nivå Sandefjord Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching, emne 3 Lågare nivå Drammen Lokalt opptak Lokalt opptak
VGS 6-fagpakken Anna utdanning Skien
VGS Engelsk Anna utdanning Skien
VGS Historie Anna utdanning Skien
VGS Matematikk 1 P + 2 P Anna utdanning Skien
VGS Matematikk 1P+2P Anna utdanning Tønsberg
VGS Naturfag Anna utdanning Skien
VGS Norsk Anna utdanning Skien
VGS Samfunnsfag Anna utdanning Skien
VGS Samfunnsfag Anna utdanning Sandefjord
YRK Fagbrev Logistikkoperatør V19 - H19 Anna utdanning Drammen
YRK Spesialpedagogikk - innføringskurs H19 Anna utdanning Drammen

Annen utdanning

Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
VGS Historie Skien
VGS Matematikk 1 P + 2 P Skien
VGS Samfunnsfag Skien
Regnskap med Visma eAccounting Sandefjord Sandefjord
Mesterutdanning - Faglig ledelse byggfag TBG H18 Tønsberg
Mesterutdanningen Bedriftsledelse V19/ H19 Notodden Kongsberg
Allmennfag påbygging Hønefoss
Handlingsledelse Drammen
Coaching og ledelse Hønefoss
Allmennfaglig påbygning Gol
Innføring i regnskapsteori, kveld Skien
Innføring i regnskapsteori, dag Skien
Fagbrev Helsefagarbeider Skien
Fagbrev Helsefagarbeider 1.sem H19/V20 Drammen
Fagbrev Helsefagarbeider 1B dag H19/V20 Drammen
Fagbrev Helsefagarbeider 1.sem kveld H19/V20 kveld Drammen
Fagbrev Barne - og ungdomsarbeider H18/V19 Skien
Spesialpedagogikk for assistenter Hønefoss
Helsefagarbeider - teoridelen til fagbrevet Asker
Barne-og ungdomsarbeider - teoridelen til fagbrevet Asker
gbrev Kokk, servitør og institusjonskokk Asker
YRK Spesialpedagogikk - innføringskurs H19 Drammen
Regnskapskurs med Visma eAccounting Skien
Regnskapskurs med Visma eAccounting Skien
Engelsk TBG Tønsberg
Fagbrev Logistikkoperatør Asker
Barne- og ungdomsarbeider intensivt Drammen
Barne- og ungdomsarbeider intensivt Tønsberg
Barne- og ungdomsarbeider intensivt Sandefjord
Barne- og ungdomsarbeider intensivt Hønefoss
Barne- og ungdomsarbeider intensivt Ål
Barne- og ungdomsarbeider intensivt Skien
Anleggsmaskinfører - teoridelen til fagbrevet Asker
Byggdrifter 2 sem. Drammen
Byggdrifter 2 sem. Tønsberg
Byggdrifter 2 sem. Sandefjord
Byggdrifter 2 sem. Hønefoss
Byggdrifter 2 sem. Ål
Byggdrifter 2 sem. Skien
Betongfagarbeider Drammen
Betongfagarbeider Tønsberg
Betongfagarbeider Sandefjord
Betongfagarbeider Hønefoss
Betongfagarbeider Ål
Betongfagarbeider Skien
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Drammen
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Tønsberg
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Sandefjord
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Hønefoss
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Ål

Listen viser kun studier ved dette studiestedet. Se alle utdanninger ved Folkeuniversitetet.