× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Folkeuniversitetet Sør-Øst favoritt ikon

Vår region dekker følgende områder og studiesteder:

 • Telemark - Skien
 • Vestfold - Larvik, Sandefjord, Tønsberg
 • Buskerud - Drammen, Kongsberg, Hønefoss, Gol
 • Asker kommune - Asker

Vi har et bredt sammensatt studietilbud og tilbyr utdanning på universitets- og høgskolenivå, fagskole- og videregående skoles nivå og yrkesopplæring. Vi har tradisjonelt ett stort tilbud av kurs innen kultur og fritid. Folkeuniversitetet er i tillegg Norges største arrangør av språkkurs.

Her ligger skolen

1386 Asker
3047 Drammen
3080 Holmestrand
3117 Tønsberg
3214 Sandefjord
3262 Larvik
3510 Hønefoss
3550 Gol
3616 Kongsberg
3616 Kongsberg
3676 Notodden
3724 Skien
3901 Porsgrunn
3214 Sandefjord
3570 Ål

Utdanninger

Tittel Studiested
Allmennfaglig påbygging Gol
 • Gol
Ambulansearbeider Vg2
 • Gol
Anleggsmaskinfører
 • Asker
Anleggsmaskinfører
 • Skien
Barsel og barnepleie - Drammen
 • Drammen
Coaching og ledelse
 • Hønefoss
Fagbrev Barne - og ungdomsarbeider H19/V20 Skien
 • Skien
Fagbrev Barne- og ungdomsarbeider
 • Drammen
Fagbrev Barne- og ungdomsarbeider
 • Drammen
Fagbrev Barne- og ungdomsarbeider V20/H20 Sandefjord
 • Sandefjord
Fagbrev Barne-og ungdomsarbeider
 • Asker
Fagbrev Helsefagarbeider
 • Drammen
Fagbrev Helsefagarbeider
 • Drammen
Fagbrev Helsefagarbeider
 • Drammen
Fagbrev Helsefagarbeider dagtid
 • Asker
Fagbrev Helsefagarbeider kveldstid
 • Asker
Fagbrev Helsefagarbeider Notodden
 • Kongsberg
Fagbrev Kokk, servitør og institusjonskokk v/h 20 Asker
 • Asker
Fagbrev Kontor - og administrasjonsfaget intensivkurs Skien
 • Skien
Fagbrev logistikkoperatør
 • Tønsberg
Fagbrev Logistikkoperatør Drammen
 • Drammen
Fagbrev Renholdsoperatør
 • Asker
Fagbrev Renholdsoperatør H20 Tønsberg
 • Tønsberg
Fagbrev Salgsfag
 • Hønefoss
Fagbrev Salgsfaget H20/V21 Sandefjord
 • Sandefjord
Fagbrev Salgsmedarbeider intensivkurs Skien
 • Skien
Generell studiekompetanse, 6-fagpakken
 • Sandefjord
Generell studiekompetanse, 6-fagpakken
 • Tønsberg
Helse- og oppvekstfag vg1 intensivkurs Hallingdal
 • Gol
Helsefagarbeider
 • Hønefoss
Helsefagarbeider DAG H20/V21 Tønsberg
 • Tønsberg
HMS for ledere
 • Hønefoss
HMS for verneombud
 • Hønefoss
Innføring i Regnskap
 • Asker
Innføring i Regnskap
 • Asker
Innføring i Regnskap
 • Asker
Innføring i spesialpedagogikk
 • Skien
Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Drammen
Lønn m/Huldt og Lillevik
 • Asker
Maskinførerkurs
 • Hønefoss
Mesterutdanningen Bedriftsledelse
 • Kongsberg
Mesterutdanningen Bedriftsledelse
 • Hønefoss
Mesterutdanningen Bedriftsledelse
 • Drammen
Mesterutdanningen Bedriftsledelse H20 TBG
 • Tønsberg
Mesterutdanningen Faglig ledelse byggfag
 • Skien
Miljøarbeid innen rus
 • Tønsberg
Miljøarbeid innen rus - Drammen
 • Drammen
Motivasjonspsykologi Asker
 • Asker
MP Mesterutdanningen Bedriftsledelse H20/V21 Skien
 • Skien
MP Mesterutdanningen Faglig ledelse Drm H20/V21
 • Drammen
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Veiledning og coaching, emne 3 Drammen H20/V21 Lågare nivå Drammen Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching, emne 1 + 2 Sandefjord/Porsgrunn Lågare nivå Sandefjord Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching, emne 1 + 2 Sandefjord/Porsgrunn Lågare nivå Porsgrunn Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching, emne 1 + 2 Lågare nivå Asker Lokalt opptak Lokalt opptak
Personalpsykologi V20 Asker Lågare nivå Asker Lokalt opptak Lokalt opptak
Motivasjonspsykologi Asker Lågare nivå Asker Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i spesialpedagogikk Lågare nivå Skien Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
HMS for verneombud Hønefoss
Fagbrev Logistikkoperatør Drammen Drammen
HMS for ledere Hønefoss
Helsefagarbeider Hønefoss
Fagbrev Salgsfag Hønefoss
Fagbrev Helsefagarbeider Notodden Kongsberg
Mesterutdanningen Bedriftsledelse Kongsberg
Coaching og ledelse Hønefoss
Spesialpedagogikk grunnkurs Hønefoss
Spesialpedagogikk grunnkurs Drammen
Fagbrev logistikkoperatør Tønsberg
Fagbrev Renholdsoperatør H20 Tønsberg Tønsberg
Fagbrev Salgsmedarbeider intensivkurs Skien Skien
Fagbrev Kontor - og administrasjonsfaget intensivkurs Skien Skien
Fagbrev Renholdsoperatør Asker
Regnskapskurs, grunnleggende Hønefoss
YRK Fagbrev Helsefagarbeider V20, kveld - Sandefjord Sandefjord
Fagbrev Barne- og ungdomsarbeider V20/H20 Sandefjord Sandefjord
YRK Fagbrev Renholdsoperatør V19/H19 Sandefjord Sandefjord
Påbygging til generell studiekompetanse Skien
Fagbrev Barne - og ungdomsarbeider H19/V20 Skien Skien
MP Mesterutdanningen Bedriftsledelse H20/V21 Skien Skien
Mesterutdanningen Bedriftsledelse Hønefoss
Mesterutdanningen Bedriftsledelse Drammen
MP Mesterutdanningen Faglig ledelse Drm H20/V21 Drammen
Fagbrev Barne-og ungdomsarbeider Asker
Fagbrev Helsefagarbeider kveldstid Asker
Fagbrev Helsefagarbeider dagtid Asker
Fagbrev Kokk, servitør og institusjonskokk v/h 20 Asker Asker
Fagbrev Helsefagarbeider Drammen
Mesterutdanningen Bedriftsledelse H20 TBG Tønsberg
Fagbrev Barne- og ungdomsarbeider Drammen
Helsefagarbeider DAG H20/V21 Tønsberg Tønsberg
Fagbrev Salgsfaget H20/V21 Sandefjord Sandefjord
Regnskap med Visma eAccounting Sandefjord Sandefjord
Innføring i Regnskap Asker
Fagbrev Barne- og ungdomsarbeider Drammen
Fagbrev Helsefagarbeider Drammen
Mesterutdanningen Faglig ledelse byggfag Skien
Allmennfaglig påbygging Gol Gol
Studiekompetanse, engelsk Sandefjord
Studiekompetanse, engelsk Tønsberg
Studiekompetanse, historie Sandefjord
Studiekompetanse, historie Tønsberg
Ambulansearbeider Vg2 Gol
Studiekompetanse, matematikk 1P+2P Sandefjord
Studiekompetanse, matematikk 1P+2P Tønsberg
Studiekompetanse, naturfag Sandefjord
Studiekompetanse, naturfag Tønsberg
Studiekompetanse, norsk Sandefjord
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
YRK Fagbrev Renholdsoperatør V19/H19 Sandefjord Anna utdanning Sandefjord
YRK Fagbrev Helsefagarbeider V20, kveld - Sandefjord Anna utdanning Sandefjord
Veiledning og coaching, emne 3 Drammen H20/V21 Lågare nivå Drammen Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching, emne 1 + 2 Sandefjord/Porsgrunn Lågare nivå Porsgrunn Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching, emne 1 + 2 Sandefjord/Porsgrunn Lågare nivå Sandefjord Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching, emne 1 + 2 Lågare nivå Asker Lokalt opptak Lokalt opptak
Truckførerkurs Anna utdanning Hønefoss
Studiekompetanse, samfunnsfag Anna utdanning Sandefjord
Studiekompetanse, samfunnsfag Anna utdanning Tønsberg
Studiekompetanse, norsk Anna utdanning Sandefjord
Studiekompetanse, norsk Anna utdanning Tønsberg
Studiekompetanse, naturfag Anna utdanning Tønsberg
Studiekompetanse, naturfag Anna utdanning Sandefjord
Studiekompetanse, matematikk 1P+2P Anna utdanning Sandefjord
Studiekompetanse, matematikk 1P+2P Anna utdanning Tønsberg
Studiekompetanse, historie Anna utdanning Tønsberg
Studiekompetanse, historie Anna utdanning Sandefjord
Studiekompetanse, engelsk Anna utdanning Sandefjord
Studiekompetanse, engelsk Anna utdanning Tønsberg
Spesialpedagogikk grunnkurs Anna utdanning Hønefoss
Spesialpedagogikk grunnkurs Anna utdanning Drammen
Regnskapskurs, grunnleggende Anna utdanning Hønefoss
Regnskap med Visma eAccounting Sandefjord Anna utdanning Sandefjord
Psykisk helsearbeid - Drammen DAG Fagskole Drammen
Psykisk helsearbeid Fagskole Skien
Psykisk helsearbeid Fagskole Tønsberg
Psykisk helse Fagskole Gol
Personalpsykologi V20 Asker Lågare nivå Asker Lokalt opptak Lokalt opptak
Påbygging til generell studiekompetanse Anna utdanning Skien
Påbygging til generell studiekompetanse Anna utdanning Tønsberg
Påbygging til generell studiekompetanse Anna utdanning Sandefjord
MP Mesterutdanningen Faglig ledelse Drm H20/V21 Anna utdanning Drammen
MP Mesterutdanningen Bedriftsledelse H20/V21 Skien Anna utdanning Skien
Motivasjonspsykologi Asker Lågare nivå Asker Lokalt opptak Lokalt opptak
Miljøarbeid innen rus - Drammen Fagskole Drammen
Miljøarbeid innen rus Fagskole Tønsberg
Mesterutdanningen Faglig ledelse byggfag Anna utdanning Skien
Mesterutdanningen Bedriftsledelse H20 TBG Anna utdanning Tønsberg
Mesterutdanningen Bedriftsledelse Anna utdanning Hønefoss
Mesterutdanningen Bedriftsledelse Anna utdanning Drammen
Mesterutdanningen Bedriftsledelse Anna utdanning Kongsberg
Maskinførerkurs Anna utdanning Hønefoss
Lønn m/Huldt og Lillevik Anna utdanning Asker
Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskole Drammen
Innføring i spesialpedagogikk Lågare nivå Skien Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i Regnskap Anna utdanning Asker
Innføring i Regnskap Anna utdanning Asker
Innføring i Regnskap Anna utdanning Asker
HMS for verneombud Anna utdanning Hønefoss
HMS for ledere Anna utdanning Hønefoss
Helsefagarbeider DAG H20/V21 Tønsberg Anna utdanning Tønsberg
Helsefagarbeider Anna utdanning Hønefoss
Helse- og oppvekstfag vg1 intensivkurs Hallingdal Anna utdanning Gol
Generell studiekompetanse, 6-fagpakken Anna utdanning Tønsberg
Generell studiekompetanse, 6-fagpakken Anna utdanning Sandefjord
Fagbrev Salgsmedarbeider intensivkurs Skien Anna utdanning Skien
Fagbrev Salgsfaget H20/V21 Sandefjord Anna utdanning Sandefjord
Fagbrev Salgsfag Anna utdanning Hønefoss
Fagbrev Renholdsoperatør H20 Tønsberg Anna utdanning Tønsberg
Fagbrev Renholdsoperatør Anna utdanning Asker
Fagbrev Logistikkoperatør Drammen Anna utdanning Drammen
Fagbrev logistikkoperatør Anna utdanning Tønsberg
Fagbrev Kontor - og administrasjonsfaget intensivkurs Skien Anna utdanning Skien
Fagbrev Kokk, servitør og institusjonskokk v/h 20 Asker Anna utdanning Asker
Fagbrev Helsefagarbeider Notodden Anna utdanning Kongsberg
Fagbrev Helsefagarbeider kveldstid Anna utdanning Asker
Fagbrev Helsefagarbeider dagtid Anna utdanning Asker
Fagbrev Helsefagarbeider Anna utdanning Drammen
Fagbrev Helsefagarbeider Anna utdanning Drammen
Fagbrev Helsefagarbeider Anna utdanning Drammen
Fagbrev Barne-og ungdomsarbeider Anna utdanning Asker
Fagbrev Barne- og ungdomsarbeider V20/H20 Sandefjord Anna utdanning Sandefjord
Fagbrev Barne- og ungdomsarbeider Anna utdanning Drammen
Fagbrev Barne- og ungdomsarbeider Anna utdanning Drammen
Fagbrev Barne - og ungdomsarbeider H19/V20 Skien Anna utdanning Skien
Coaching og ledelse Anna utdanning Hønefoss
Barsel og barnepleie - Drammen Fagskole Drammen
Anleggsmaskinfører Anna utdanning Skien
Anleggsmaskinfører Anna utdanning Asker
Ambulansearbeider Vg2 Anna utdanning Gol
Allmennfaglig påbygging Gol Anna utdanning Gol

Annen utdanning

Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
HMS for verneombud Hønefoss
Fagbrev Logistikkoperatør Drammen Drammen
HMS for ledere Hønefoss
Helsefagarbeider Hønefoss
Fagbrev Salgsfag Hønefoss
Fagbrev Helsefagarbeider Notodden Kongsberg
Mesterutdanningen Bedriftsledelse Kongsberg
Coaching og ledelse Hønefoss
Spesialpedagogikk grunnkurs Hønefoss
Spesialpedagogikk grunnkurs Drammen
Fagbrev logistikkoperatør Tønsberg
Fagbrev Renholdsoperatør H20 Tønsberg Tønsberg
Fagbrev Salgsmedarbeider intensivkurs Skien Skien
Fagbrev Kontor - og administrasjonsfaget intensivkurs Skien Skien
Fagbrev Renholdsoperatør Asker
Regnskapskurs, grunnleggende Hønefoss
YRK Fagbrev Helsefagarbeider V20, kveld - Sandefjord Sandefjord
Fagbrev Barne- og ungdomsarbeider V20/H20 Sandefjord Sandefjord
YRK Fagbrev Renholdsoperatør V19/H19 Sandefjord Sandefjord
Påbygging til generell studiekompetanse Skien
Fagbrev Barne - og ungdomsarbeider H19/V20 Skien Skien
MP Mesterutdanningen Bedriftsledelse H20/V21 Skien Skien
Mesterutdanningen Bedriftsledelse Hønefoss
Mesterutdanningen Bedriftsledelse Drammen
MP Mesterutdanningen Faglig ledelse Drm H20/V21 Drammen
Fagbrev Barne-og ungdomsarbeider Asker
Fagbrev Helsefagarbeider kveldstid Asker
Fagbrev Helsefagarbeider dagtid Asker
Fagbrev Kokk, servitør og institusjonskokk v/h 20 Asker Asker
Fagbrev Helsefagarbeider Drammen
Mesterutdanningen Bedriftsledelse H20 TBG Tønsberg
Fagbrev Barne- og ungdomsarbeider Drammen
Helsefagarbeider DAG H20/V21 Tønsberg Tønsberg
Fagbrev Salgsfaget H20/V21 Sandefjord Sandefjord
Regnskap med Visma eAccounting Sandefjord Sandefjord
Innføring i Regnskap Asker
Fagbrev Barne- og ungdomsarbeider Drammen
Fagbrev Helsefagarbeider Drammen
Mesterutdanningen Faglig ledelse byggfag Skien
Allmennfaglig påbygging Gol Gol
Studiekompetanse, engelsk Sandefjord
Studiekompetanse, engelsk Tønsberg
Studiekompetanse, historie Sandefjord
Studiekompetanse, historie Tønsberg
Ambulansearbeider Vg2 Gol
Studiekompetanse, matematikk 1P+2P Sandefjord
Studiekompetanse, matematikk 1P+2P Tønsberg
Studiekompetanse, naturfag Sandefjord
Studiekompetanse, naturfag Tønsberg
Studiekompetanse, norsk Sandefjord

Listen viser kun studier ved dette studiestedet. Se alle utdanninger ved Folkeuniversitetet.