× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Skrivekunstakademiet i Hordaland favoritt ikon

Høgskole
Offentleg
2 studier

Skrivekunstakademiet i Hordaland driv undervising innan skjønnlitterær skriving.

Du får opplæring i dei ulike skjønnlitterære sjangrane. Det er i hovudsak forfattarar som underviser, for tida fire faste lærarar og fleire gjestelærarar. Undervisninga legg vekt på det praktiske skrivearbeidet, og særleg på den einskilde student sine eigne tekstar. 

I tillegg til Årsstudium i skapande skriving og påbyggingskurs, tilbyr Skrivekunstakademiet kortare skrivekurs.

Akademiet er lokalisert i Kulturhuset USF (Verftet) på Nordnes i Bergen, som huser mange kulturverksemder og kunstnarar innan ulike fagområde. I tillegg finn ein kafé, filmklubb, konsertlokale, visningsrom og teatersal i bygget.

Skrivekunstakademiet er ei stifting og blei skipa i 1985. Mange av studentane ved akademiet har debutert som forfattarar.

 

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i skapande skriving Årsstudium Skrivekunstakademiet i Hordaland Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Påbyggingskurs i skapande skriving Anna utdanning Skrivekunstakademiet i Hordaland Bergen
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i skapande skriving Årsstudium Skrivekunstakademiet i Hordaland Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Påbyggingskurs i skapande skriving Skrivekunstakademiet i Hordaland Bergen

Annen utdanning

Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Påbyggingskurs i skapande skriving Skrivekunstakademiet i Hordaland Bergen