× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet favoritt ikon

Universitet
Offentleg
39 000 studenter
337 studier
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Etter sammenslåingen med flere høgskoler i 2016 har vi et mer komplett studietilbud og større forskningsmiljøer. Sammen lager vi Norges mest spennende, innovative og største universitet.

Her ligger skolen

Høgskoleringen
7491 Trondheim Trondheim
Larsgårdsvegen 2
6009 Ålesund
Teknologivegen 22
2815 Gjøvik
 • Campus Gløshaugen, Trondheim

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i teknologidesign og ledelse Årsstudium NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 39.3
Drama og teater - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 49.0
Samfunnsøkonomi - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 41.8
 • 45.2
Kunsthistorie - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Statsvitenskap - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 44.4
 • 50.3
Årsstudium i økonomi og administrasjon Årsstudium NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Kompletterende utdanning i realfag og teknologi for flyktninger - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 34.8
 • 37.3
Fransk med didaktikk - Caen - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i økonomi og ledelse Årsstudium NTNU i Ålesund
 • Generell studiekompetanse
 • 30.5
 • 46.2
Spansk - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 35.7
Medisinske og biologiske fag - årsstudium Årsstudium NTNU i Ålesund
 • REALFA
 • 48.3
 • 47.9
Likestilling og mangfold - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 45.2
Allmenn litteraturvitskap - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Shippingledelse Årsstudium NTNU i Ålesund
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Sosialantropologi - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 41.6
 • 45.5
Religionsvitenskap - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 41.8
Bygningsinformasjonsmodellering-BIM -årsstudium Årsstudium NTNU i Gjøvik
 • BYNTNU
 • Oppgis ikke
 • 47.3
Kirkemusikk - ettårig studium Årsstudium NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Bioteknologi og kjemiingeniørfag - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • REALFA
 • 55.9
 • 57.8
Medievitenskap - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 35.8
 • 43.8
Musikkvitenskap - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • MUNTNU
 • Alle
 • Alle
Sosiologi - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 43.1
 • 49.1
Geografi - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 47.5
Fransk - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Webdesign - årsstudium Årsstudium NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 42.7
Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid Årsstudium NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Tysk - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 48.8
Psykologi - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 49.2
 • 52.1
Filosofi - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 32.1
 • 40.0
Biologi og kjemi, realfag - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • REALFA
 • 54.1
 • 57.4
Filmvitenskap - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 36.8
 • 41.7
Nasjonal Paramedic-utdanning for ambulansepersonell Årsstudium NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Latin - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Tegnspråkutdanning Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 35.4
 • 52.9
Matematiske fag - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • REALR2
 • Alle
 • Alle
Nordisk språk og litteratur - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Fleksibel PPU for allmennfag Årsstudium NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 40.7
 • 53.4
Fleksibel PPU for yrkesfag Årsstudium NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i økonomi og administrasjon Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 48.3
 • 60.5
Pedagogikk - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 42.6
 • 50.1
Musikkvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • MUNTNU
 • Alle
 • Alle
Statsvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 46.5
 • 48.0
Europastudier - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Europastudier med franskGenerell studiekompetanseAlleAlle
Europastudier med statsvitenskapGenerell studiekompetanse43.346.1
Europastudier med engelskGenerell studiekompetanse39.441.0
Europastudier med tyskGenerell studiekompetanseAlleAlle
Europastudier med spansk Generell studiekompetanseAlleAlle
Fremmedspråk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Engelsk, bachelorGenerell studiekompetanse36.737.3
Spansk, bachelorGenerell studiekompetanseAlleAlle
Tysk, bachelorGenerell studiekompetanseAlleAlle
Fransk, bachelor Generell studiekompetanseAlleAlle
Bachelor i økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik, NTNU i Trondheim, NTNU i Ålesund
Økonomi og administrasjon, Ålesund, bachelorGenerell studiekompetanse38.242.1
Økonomi og administrasjon, Gjøvik, bachelorGenerell studiekompetanse33.141.4
Økonomi og administrasjon, Trondheim, bachelor Generell studiekompetanse48.350.6
Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 46.9
 • 51.8
Bachelor i ingeniørfag, maskin Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Ingeniør, maskin, TrondheimHING48.951.3
Ingeniør, maskin, ÅlesundHINGAlleAlle
Ingeniør, maskin, GjøvikHINGAlleAlle
Ingeniør, maskin, fleksibel HINGAlle46.4
Kulturminneforvaltning - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i ergoterapi Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik, NTNU i Trondheim
Ergoterapi, TrondheimGenerell studiekompetanse41.345.8
Ergoterapi, Gjøvik Generell studiekompetanse36.544.8
Bachelor i programmering Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • MATRS
 • 44.0
 • 48.4
Bevegelsesvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 40.4
 • 44.2
Nordisk og litteraturvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Norsk som andrespråkLokalt opptak
Allmenn litteraturvitenskap, bachelorAlle
Nordisk språk og litteratur, bachelor Alle
Geografi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 33.3
 • 32.8
Bachelor i radiografi Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik, NTNU i Trondheim
Radiografi, GjøvikGenerell studiekompetanse41.248.3
Radiografi, Trondheim Generell studiekompetanse45.949.6
Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik, NTNU i Trondheim, NTNU i Ålesund
Ingeniør, fornybar energi, ÅlesundHINGAlleAlle
Ingeniør, fornybar energi, TrondheimHING53.653.7
Ingeniør, fornybar energi, Gjøvik HINGAlleAlle
Grafisk design - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 44.2
 • 46.1
Bachelor i ingeniørfag, bygg Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik, NTNU i Trondheim, NTNU i Ålesund
Ingeniør, bygg, TrondheimHING51.554.7
Ingeniør, bygg, GjøvikHINGAlleAlle
Ingeniør, bygg, ÅlesundHINGAlleAlle
Ingeniør, bygg, fleksibel HINGAlle57.9
Interaksjonsdesign - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 37.7
 • 45.4
Bachelor i ingeniørfag, kjemi Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • HING
 • 44.9
 • 44.8
Informatikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • MATRS
 • 50.4
 • 54.9
Bachelor i ingeniørfag, elektro Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik, NTNU i Trondheim, NTNU i Ålesund
Ingeniør, elektro, TrondheimHING49.851.9
Ingeniør, elektro, ÅlesundHINGAlleAlle
Ingeniør, elektro, Gjøvik HINGAlleAlle
Yrkesfaglærerutdanning - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfagYLHSAlle
Yrkesfaglærer, teknikk og industriell produksjonYLTEKPAlle
Yrkesfaglærer, elektrofagYLELAlle
Yrkesfaglærer, resturant- og matfagYLREMALokalt opptak
Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikk YLBYGAAlle
Bachelor i bioingeniørfag Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim, NTNU i Ålesund
Bioingeniør, ÅlesundBIOI45.349.4
Bioingeniør, Trondheim BIOI52.253.9
Bachelor i ingeniørfag, data Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik, NTNU i Trondheim, NTNU i Ålesund
Ingeniør, data, GjøvikHING45.446.6
Ingeniør, data, TrondheimHING54.057.0
Ingeniør, data, Ålesund HING37.142.7
Bachelor i ingeniørfag, geomatikk Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • HING
 • Alle
 • Alle
Kjemi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • REALR2
 • 44.7
 • 43.6
Filosofi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Filosofi, generell filosofiGenerell studiekompetanseAlle37.2
Filosofi, anvendt etikk Generell studiekompetanseAlleAlle
Bachelor i sykepleie Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik, NTNU i Trondheim, NTNU i Ålesund
Sykepleie, ÅlesundNO3MA340.944.8
Sykepleie, GjøvikNO3MA338.944.8
Sykepleie, Trondheim NO3MA349.452.9
Rådgivning og voksnes læring - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 32.1
 • 46.2
Bachelor i Shipping management Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • Generell studiekompetanse
 • 44.0
 • 47.2
Psykologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 48.6
 • 52.3
Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Drama og teater - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i økonomi og administrasjon, deltid Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 55.4
Kunsthistorie - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Arkeologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 34.2
 • 39.0
Samfunns- og idrettsvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 42.9
 • 46.3
Billedkunst - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Historie, bachelorGenerell studiekompetanse34.438.9
Antikkens kultur og klassiske fag Generell studiekompetanseAlleAlle
Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 45.5
 • 49.4
Bachelor i ingeniørfag, logistikk Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • HING
 • 46.2
 • 48.1
Bachelor i fysioterapi Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 52.4
 • 56.8
Bachelor i norsk tegnspråk Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 43.6
Bachelor i webutvikling Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 33.5
 • 42.6
Matematiske fag - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • REALR2
 • Alle
 • Alle
Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • HING
 • 50.9
 • 51.1
Bachelor i Bioteknologi Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • REALFA
 • 49.5
 • 48.7
Bachelor i digital forretningsutvikling Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 48.3
 • 53.8
Bachelor i nautikk Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • MARTE
 • 44.8
 • 51.1
Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik, NTNU i Trondheim
Digital infrastruktur og cybersikkerhet, GjøvikMATRS44.848.9
Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Trondheim MATRS52.656.3
Biologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • REALFA
 • 50.8
 • 52.2
Filmvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 34.0
 • 36.3
Bachelor i teknologidesign og ledelse Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 30.9
 • 40.2
Medievitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 40.0
 • 44.8
Samfunnsøkonomi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 42.9
 • 44.1
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 41.8
 • 48.2
Sosiologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 42.5
 • 45.4
Bachelor i logistikk Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 34.4
 • 44.2
Bachelor i audiologi (audiograf) Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 38.1
 • 45.9
Musikkteknologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • MUSIT
 • 43.3
 • 51.4
Bachelor i tradisjonelt bygghåndverk Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Bachelor i markedsføring, innovasjon og ledelse Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • Generell studiekompetanse
 • 40.5
 • 42.1
Bachelor i ingeniørfag, havbruk Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • HING
Bachelor i Biomarin Innovasjon Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • Generell studiekompetanse
 • 44.9
 • 49.1
Bachelor i informasjonsbehandling Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • MATRS
 • Alle
 • 58.1
Pedagogikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 39.3
 • 46.2
Bachelor i ingeniørfag - Skipsdesign Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • HING
 • Alle
 • Alle
Sosialantropologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 35.2
 • 38.5
Bachelor i matteknologi Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • MATTEK
 • Alle
 • Alle
Fysikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • REALR2
 • 55.3
 • 53.5
Religionsvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Film- og videoproduksjon - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 49.6
 • 53.3
Musikk, utøvende - bachelorstudium (3-årig) Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Geologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • REALFA
 • 51.7
 • 53.5
Organisasjon og ledelse - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i rådgivning for barn og ungdom Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helse - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Experience-based Master in Information Security Erfaringsbasert master NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Public Administration Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i teknologiledelse og digital omstilling Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i skoleutvikling og utdanningsledelse Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sykepleie Erfaringsbasert master NTNU i Gjøvik, NTNU i Trondheim, NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Technology Management - Master Programme Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Logopedi - erfaringsbasert masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk-psykologisk rådgivning - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Veg og jernbane - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Helseinformatikk - master Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Eiendomsutvikling og -forvaltning - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i jordmorfag Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master - lærerspesialist Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfagskurs 1/2 årig Forkurs NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forkurs NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag Forkurs NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Biofysikk - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Bioteknologi - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Arkitektur - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Elkraftteknikk - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematiske fag - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og ledelse - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglige kulturstudier - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknologi og informatikk - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Gjøvik, NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Medisin og helsevitenskap - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kjemi - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Materialteknologi - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kjemisk prosessteknologi - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell design - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Audiovisuelle medier - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Nautiske operasjoner - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Gjøvik, NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Språkvitenskap - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Ingeniørvitenskap - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsvitenskap - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunstnerisk utviklingsarbeid - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Fysikk - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Biologi - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Teknisk kybernetikk - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Medisinsk teknologi - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie og kulturfag - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Estetiske fag - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Elektronikk og telekommunikasjon - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanningsvitenskap - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Historie - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 34.8
 • 37.3
Musikkvitenskap - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • MUNTNU
 • Alle
 • Alle
Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 48.8
Filmvitenskap - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 36.8
 • 41.7
Fleksibel PPU for allmennfag Årsstudium NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykologi - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 49.2
 • 52.1
Geografi - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 47.5
Shippingledelse Årsstudium NTNU i Ålesund
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Årsstudium i teknologidesign og ledelse Årsstudium NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 39.3
Kompletterende utdanning i realfag og teknologi for flyktninger - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Tegnspråkutdanning Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 35.4
 • 52.9
Nordisk språk og litteratur - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Engelsk - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 40.7
 • 53.4
Filosofi - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 32.1
 • 40.0
Matematiske fag - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • REALR2
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i økonomi og administrasjon Årsstudium NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Drama og teater - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 49.0
Kunsthistorie - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Fleksibel PPU for yrkesfag Årsstudium NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 44.4
 • 50.3
Årsstudium i økonomi og ledelse Årsstudium NTNU i Ålesund
 • Generell studiekompetanse
 • 30.5
 • 46.2
Bioteknologi og kjemiingeniørfag - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • REALFA
 • 55.9
 • 57.8
Nasjonal Paramedic-utdanning for ambulansepersonell Årsstudium NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i økonomi og administrasjon Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 48.3
 • 60.5
Fransk med didaktikk - Caen - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Spansk - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 35.7
Allmenn litteraturvitskap - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Latin - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Kirkemusikk - ettårig studium Årsstudium NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Likestilling og mangfold - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 45.2
Webdesign - årsstudium Årsstudium NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 42.7
Medievitenskap - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 35.8
 • 43.8
Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid Årsstudium NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialantropologi - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 41.6
 • 45.5
Samfunnsøkonomi - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 41.8
 • 45.2
Sosiologi - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 43.1
 • 49.1
Medisinske og biologiske fag - årsstudium Årsstudium NTNU i Ålesund
 • REALFA
 • 48.3
 • 47.9
Bygningsinformasjonsmodellering-BIM -årsstudium Årsstudium NTNU i Gjøvik
 • BYNTNU
 • Oppgis ikke
 • 47.3
Biologi og kjemi, realfag - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • REALFA
 • 54.1
 • 57.4
Pedagogikk - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 42.6
 • 50.1
Fransk - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Tysk - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Religionsvitenskap - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 41.8
Ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag Forkurs NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfagskurs 1/2 årig Forkurs NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forkurs NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Lågare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i morgendagens digitale organisasjoner Lågare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i magnetisk resonans deltid Lågare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Vern og overvåking i distribusjonsnett Lågare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Smart læring Live Lågare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i ingeniørfag, elektro Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik, NTNU i Trondheim, NTNU i Ålesund
Ingeniør, elektro, GjøvikHINGAlleAlle
Ingeniør, elektro, TrondheimHING49.851.9
Ingeniør, elektro, Ålesund HINGAlleAlle
Medievitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 40.0
 • 44.8
Fremmedspråk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Spansk, bachelorGenerell studiekompetanseAlleAlle
Tysk, bachelorGenerell studiekompetanseAlleAlle
Fransk, bachelorGenerell studiekompetanseAlleAlle
Engelsk, bachelor Generell studiekompetanse36.737.3
Bachelor i ingeniørfag, data Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik, NTNU i Trondheim, NTNU i Ålesund
Ingeniør, data, GjøvikHING45.446.6
Ingeniør, data, TrondheimHING54.057.0
Ingeniør, data, Ålesund HING37.142.7
Bachelor i digital forretningsutvikling Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 48.3
 • 53.8
Nordisk og litteraturvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Norsk som andrespråkLokalt opptak
Allmenn litteraturvitenskap, bachelorAlle
Nordisk språk og litteratur, bachelor Alle
Bachelor i økonomi og administrasjon, deltid Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 55.4
Psykologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 48.6
 • 52.3
Filosofi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Filosofi, anvendt etikkGenerell studiekompetanseAlleAlle
Filosofi, generell filosofi Generell studiekompetanseAlle37.2
Grafisk design - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 44.2
 • 46.1
Bachelor i økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik, NTNU i Trondheim, NTNU i Ålesund
Økonomi og administrasjon, Gjøvik, bachelorGenerell studiekompetanse33.141.4
Økonomi og administrasjon, Trondheim, bachelorGenerell studiekompetanse48.350.6
Økonomi og administrasjon, Ålesund, bachelor Generell studiekompetanse38.242.1
Sosiologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 42.5
 • 45.4
Europastudier - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Europastudier med tyskGenerell studiekompetanseAlleAlle
Europastudier med spanskGenerell studiekompetanseAlleAlle
Europastudier med franskGenerell studiekompetanseAlleAlle
Europastudier med statsvitenskapGenerell studiekompetanse43.346.1
Europastudier med engelsk Generell studiekompetanse39.441.0
Yrkesfaglærerutdanning - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfagYLHSAlle
Yrkesfaglærer, teknikk og industriell produksjonYLTEKPAlle
Yrkesfaglærer, elektrofagYLELAlle
Yrkesfaglærer, resturant- og matfagYLREMALokalt opptak
Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikk YLBYGAAlle
Bachelor i radiografi Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik, NTNU i Trondheim
Radiografi, TrondheimGenerell studiekompetanse45.949.6
Radiografi, Gjøvik Generell studiekompetanse41.248.3
Kjemi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • REALR2
 • 44.7
 • 43.6
Bachelor i bioingeniørfag Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim, NTNU i Ålesund
Bioingeniør, ÅlesundBIOI45.349.4
Bioingeniør, Trondheim BIOI52.253.9
Bachelor i ingeniørfag, geomatikk Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • HING
 • Alle
 • Alle
Historie - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Antikkens kultur og klassiske fagGenerell studiekompetanseAlleAlle
Historie, bachelor Generell studiekompetanse34.438.9
Samfunnsøkonomi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 42.9
 • 44.1
Bachelor i ingeniørfag, logistikk Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • HING
 • 46.2
 • 48.1
Bachelor i sykepleie Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik, NTNU i Trondheim, NTNU i Ålesund
Sykepleie, ÅlesundNO3MA340.944.8
Sykepleie, GjøvikNO3MA338.944.8
Sykepleie, Trondheim NO3MA349.452.9
Bachelor i ingeniørfag, maskin Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Ingeniør, maskin, fleksibelHINGAlle46.4
Ingeniør, maskin, TrondheimHING48.951.3
Ingeniør, maskin, ÅlesundHINGAlleAlle
Ingeniør, maskin, Gjøvik HINGAlleAlle
Matematiske fag - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • REALR2
 • Alle
 • Alle
Bachelor i Bioteknologi Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • REALFA
 • 49.5
 • 48.7
Bachelor i matteknologi Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • MATTEK
 • Alle
 • Alle
Bachelor i ingeniørfag - Skipsdesign Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik, NTNU i Trondheim, NTNU i Ålesund
Ingeniør, fornybar energi, GjøvikHINGAlleAlle
Ingeniør, fornybar energi, ÅlesundHINGAlleAlle
Ingeniør, fornybar energi, Trondheim HING53.653.7
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 41.8
 • 48.2
Bachelor i fysioterapi Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 52.4
 • 56.8
Pedagogikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 39.3
 • 46.2
Bachelor i ingeniørfag, bygg Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik, NTNU i Trondheim, NTNU i Ålesund
Ingeniør, bygg, fleksibelHINGAlle57.9
Ingeniør, bygg, TrondheimHING51.554.7
Ingeniør, bygg, GjøvikHINGAlleAlle
Ingeniør, bygg, Ålesund HINGAlleAlle
Film- og videoproduksjon - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 49.6
 • 53.3
Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik, NTNU i Trondheim
Digital infrastruktur og cybersikkerhet, GjøvikMATRS44.848.9
Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Trondheim MATRS52.656.3
Billedkunst - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i informasjonsbehandling Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • MATRS
 • Alle
 • 58.1
Bachelor i norsk tegnspråk Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 43.6
Bachelor i logistikk Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 34.4
 • 44.2
Statsvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 46.5
 • 48.0
Religionsvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i webutvikling Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 33.5
 • 42.6
Bachelor i ergoterapi Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik, NTNU i Trondheim
Ergoterapi, TrondheimGenerell studiekompetanse41.345.8
Ergoterapi, Gjøvik Generell studiekompetanse36.544.8
Geografi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 33.3
 • 32.8
Biologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • REALFA
 • 50.8
 • 52.2
Kulturminneforvaltning - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 46.9
 • 51.8
Bachelor i tradisjonelt bygghåndverk Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, kjemi Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • HING
 • 44.9
 • 44.8
Bachelor i Biomarin Innovasjon Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • Generell studiekompetanse
 • 44.9
 • 49.1
Musikk, utøvende - bachelorstudium (3-årig) Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i audiologi (audiograf) Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 38.1
 • 45.9
Bachelor i Shipping management Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • Generell studiekompetanse
 • 44.0
 • 47.2
Drama og teater - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Rådgivning og voksnes læring - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 32.1
 • 46.2
Kunsthistorie - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Informatikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • MATRS
 • 50.4
 • 54.9
Sosialantropologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 35.2
 • 38.5
Bachelor i programmering Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • MATRS
 • 44.0
 • 48.4
Samfunns- og idrettsvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 42.9
 • 46.3
Arkeologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 34.2
 • 39.0
Interaksjonsdesign - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 37.7
 • 45.4
Geologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • REALFA
 • 51.7
 • 53.5
Bachelor i ingeniørfag, havbruk Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • HING
Fysikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • REALR2
 • 55.3
 • 53.5
Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 45.5
 • 49.4
Musikkteknologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • MUSIT
 • 43.3
 • 51.4
Bachelor i markedsføring, innovasjon og ledelse Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • Generell studiekompetanse
 • 40.5
 • 42.1
Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • HING
 • 50.9
 • 51.1
Bachelor i nautikk Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • MARTE
 • 44.8
 • 51.1
Musikkvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • MUNTNU
 • Alle
 • Alle
Bevegelsesvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 40.4
 • 44.2
Bachelor i teknologidesign og ledelse Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 30.9
 • 40.2
Filmvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 34.0
 • 36.3
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Master of Public Administration Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helse - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjon og ledelse - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sykepleie Erfaringsbasert master NTNU i Gjøvik, NTNU i Trondheim, NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i jordmorfag Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i teknologiledelse og digital omstilling Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Helseinformatikk - master Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i skoleutvikling og utdanningsledelse Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i rådgivning for barn og ungdom Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Veg og jernbane - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Technology Management - Master Programme Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk-psykologisk rådgivning - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Experience-based Master in Information Security Erfaringsbasert master NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Eiendomsutvikling og -forvaltning - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master - lærerspesialist Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Logopedi - erfaringsbasert masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Wind Energy (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Music, Communication and Technology - (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
NTNUs Entreprenørskole - masterstudium i entreprenørskap (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i medisinsk bildeteknologi Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Electric Power Engineering (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Industrial Design (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Computational Colour and Spectral Imaging Master, 2 år NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Urban Ecological Planning (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Maritime Engineering (Nordic Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Cold Climate Engineering (Nordic Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialantropologi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk, utøvende - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Information Security Master, 2 år NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Gjøvik, NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Interaction Design Master, 2 år NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Sustainable Architecture (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Environmental Toxicology and Chemistry (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Geografi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Dance Studies - Master's Programme Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Fransk - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Finansiell økonomi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i barnevern Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Chemical Engineering (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Entreprenørskap, innovasjon og samfunn - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Eiendomsutvikling og -forvaltning - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Biotechnology (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Petroleum Engineering (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
English Linguistics and Language Acquisition (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Skipsdesign Master, 2 år NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Circular Economy Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Biology (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Natural Gas Technology (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Film- og videoproduksjon - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Filosofi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Sustainable Manufacturing Master, 2 år NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i fagdidaktikk Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Materials Science and Engineering (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Communication Technology (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell kybernetikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
European Studies (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i helseledelse Master, 2 år NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Energi og miljø - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Global Health (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Geologi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknologi - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Electronic Systems Design (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i økonomi og administrasjon Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Neuroscience (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Environmental Engineering (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Undervannsteknologi - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykologi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Regnskap og revisjon - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Colour in Science and Industry (COSI) Master, 2 år NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Marin teknikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosiologi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i læring i arbeidsliv og samfunn Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Arkitektur - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Molecular Medicine (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Allmenn litteraturvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Dance Knowledge, Practice and Heritage (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordisk språk og litteratur - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialt arbeid - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Natural Resources Management (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Hydropower Development (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in International Business and Marketing Master, 2 år NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Physics (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Marine Technology (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Drama og teater - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Tysk - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Religionsvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Produkt og systemdesign Master, 2 år NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Informatics Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Polymer Technology (Nordic Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Film- og medievitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kulturminneforvaltning - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i arkiv og dokumentasjonsforvaltning Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Ocean Resources (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Security and Cloud Computing (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kybernetikk og robotikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkteknologi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Helse, miljø og sikkerhet - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Renewable Energy in the Marine Environment (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Folkehelse - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Marine and Maritime Intelligent Robotics (MIR) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Embedded Computing Systems (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Industrial Ecology (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Global Manufacturing Management (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i Digital samhandling Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i mat og teknologi Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i ledelse av teknologi Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Petroleumsfag - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Childhood Studies (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Applied Computer Science Master, 2 år NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Produktutvikling og produksjon - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrettsvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk helsevitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivningsvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Farmasi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsøkonomi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Funksjonshemming og samfunn - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i språk og kommunikasjon i profesjoner Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Globalisation and Sustainable Development (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Likestilling og mangfold - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Fysisk planlegging - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Innovative Sustainable Energy Engineering (Nordic Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Petroleum Geosciences (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse av krevende maritime operasjoner - masterstudium Master, 2 år NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Physical Activity and Health Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Chemistry (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Sustainable Energy (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunsthistorie - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Arkeologi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i simulering og visualisering Master, 2 år NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell kjemi og bioteknologi - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Geotechnics and Geohazards (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Fine Art (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Project Management (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Mathematical Sciences (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Ingeniørvitenskap og IKT - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 55.3
 • 57.3
Datateknologi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 58.3
 • 60.7
Elektronisk systemdesign og innovasjon - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 56.6
 • 57.6
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn- masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med norskLÆRMA445.447.3
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med matematikk LÆRMA448.149.7
Industriell kjemi og bioteknologi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 54.4
 • 54.0
Lektorutdanning i språkfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
Lektor i språkfag/nordisk, 8.-13. trinnLÆRMA449.149.5
Lektor i språkfag/tysk, 8.-13. trinnLÆRMA4AlleAlle
Lektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinnLÆRMA4AlleAlle
Lektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinn LÆRMA449.251.1
Petroleumsfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 50.0
 • 53.1
Industriell økonomi og teknologiledelse - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 60.3
 • 64.2
Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 56.4
 • 58.9
Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 53.2
 • 55.3
Lektorutdanning i realfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • LÆREAL
 • 51.3
 • 53.3
Arkitektur - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ARKN
 • 54.8
 • 59.4
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • LÆRMA4
 • 43.7
 • 45.6
Nanoteknologi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 61.0
 • 61.8
Lektorutdanning i samfunnsfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • LÆRMA4
 • 52.1
 • 55.7
Samfunnsøkonomi (5-årig) - masterstudium Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • MATRS
 • 43.8
 • 43.5
Materialteknologi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 56.5
 • 56.4
Lektorutdanning i geografi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • LÆRMA4
 • 48.8
 • 51.6
Tekniske geofag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 53.5
 • 54.2
Energi og miljø - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 54.4
 • 54.4
Produktutvikling og produksjon - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 52.6
 • 53.4
Industriell design - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 55.2
 • 59.8
Fysikk og matematikk - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 60.2
 • 59.6
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • LÆRMA4
 • 50.8
 • 55.9
Bioteknologi (5-årig) - masterstudium Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • REALFA
 • 56.8
 • 59.9
Kybernetikk og robotikk - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 59.4
 • 61.7
Lektorutdanning i historie - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • LÆRMA4
 • 50.8
 • 55.6
Marin teknikk - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 53.6
 • 54.3
Psykologutdanning, 6-årig løp Profesjonsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 56.7
 • 64.3
Medisinstudiet Profesjonsstudium NTNU i Trondheim
 • MEROD
 • 61.0
 • 67.3
Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar Høgare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i operasjonssykepleie Høgare nivå NTNU i Gjøvik, NTNU i Trondheim, NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i barnesykepleie Høgare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i palliativ omsorg-helhetlig lindring i livets sluttfase Høgare nivå NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie Høgare nivå NTNU i Trondheim, NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i anestesisykepleie Høgare nivå NTNU i Gjøvik, NTNU i Trondheim, NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning, psykisk helsearbeid Høgare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i intensivsykepleie Høgare nivå NTNU i Gjøvik, NTNU i Trondheim, NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikkdidaktikk for lærerutdannere Høgare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i helsesykepleie Høgare nivå NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Elektronikk og telekommunikasjon - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Ingeniørvitenskap - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Fysikk - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Biologi - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Arkitektur - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Audiovisuelle medier - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Språkvitenskap - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsvitenskap - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Gjøvik, NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og ledelse - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Teknisk kybernetikk - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Nautiske operasjoner - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Biofysikk - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Bioteknologi - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell design - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie og kulturfag - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Estetiske fag - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanningsvitenskap - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknologi og informatikk - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Gjøvik, NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematiske fag - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Elkraftteknikk - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kjemi - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Materialteknologi - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kjemisk prosessteknologi - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Medisinsk teknologi - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglige kulturstudier - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Medisin og helsevitenskap - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunstnerisk utviklingsarbeid - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Master i teknologiledelse og digital omstilling Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Veg og jernbane - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Public Administration Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjon og ledelse - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sykepleie Erfaringsbasert master NTNU i Gjøvik, NTNU i Trondheim, NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk-psykologisk rådgivning - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Experience-based Master in Information Security Erfaringsbasert master NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Technology Management - Master Programme Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helse - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i skoleutvikling og utdanningsledelse Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i rådgivning for barn og ungdom Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i jordmorfag Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Logopedi - erfaringsbasert masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Helseinformatikk - master Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Eiendomsutvikling og -forvaltning - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master - lærerspesialist Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Vern og overvåking i distribusjonsnett Lågare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i magnetisk resonans deltid Lågare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Smart læring Live Lågare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i morgendagens digitale organisasjoner Lågare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Lågare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning, psykisk helsearbeid Høgare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie Høgare nivå NTNU i Trondheim, NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i anestesisykepleie Høgare nivå NTNU i Gjøvik, NTNU i Trondheim, NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar Høgare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i intensivsykepleie Høgare nivå NTNU i Gjøvik, NTNU i Trondheim, NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikkdidaktikk for lærerutdannere Høgare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i palliativ omsorg-helhetlig lindring i livets sluttfase Høgare nivå NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i operasjonssykepleie Høgare nivå NTNU i Gjøvik, NTNU i Trondheim, NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i barnesykepleie Høgare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i helsesykepleie Høgare nivå NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak