× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet favoritt ikon

Universitet
Offentleg
39 000 studenter
343 studier
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

1. januar 2016 slo NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Det gir oss et mer komplett studietilbud og større forskningsmiljøer. Sammen lager vi Norges mest spennende, innovative og største universitet.

Her ligger skolen

Høgskoleringen
7491 Trondheim
Larsgårdsvegen 2
6009 Ålesund
Teknologivegen 22
2815 Gjøvik
 • Campus Gløshaugen, Trondheim

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Allmenn litteraturvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Allmenn litteraturvitskap - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 48.0
Arkeologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 32.0
 • 42.5
Arkeologi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Arkitektur - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Arkitektur - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Arkitektur - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ARKN
 • 54.0
 • 59.5
Årsstudium i økonomi og ledelse Årsstudium NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 35.0
 • 46.8
Årsstudium i informatikk Årsstudium NTNU i Gjøvik
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Årsstudium i teknologidesign og ledelse Årsstudium NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 41.7
Årsstudium i økonomi og administrasjon Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
Audiovisuelle medier - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 36.8
Bachelor i audiologi (audiograf) Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 39.0
 • 45.5
Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 44.3
 • 49.0
Bachelor i bioingeniørfag Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • BIOI
 • 51.9
 • 53.4
Bachelor i Bioingeniørfag Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • BIOI
 • 43.0
 • 48.5
Bachelor i Biomarin Innovasjon Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • Generell studiekompetanse
 • 42.9
 • 46.7
Bachelor i Bioteknologi Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • REALFA
 • 48.4
 • 48.1
Bachelor i digital forretningsutvikling Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 44.7
 • 50.4
Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Digital infrastruktur og cybersikkerhet, GjøvikMATRS
Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Trondheim MATRS
Bachelor i ergoterapi Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 39.2
 • 45.7
Bachelor i ergoterapi Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 36.3
 • 43.8
Bachelor i fysioterapi Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 52.1
 • 56.2
Bachelor i informasjonsbehandling Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • MATRS
 • Alle
 • 59.7
Bachelor i ingeniørfag - Skipsdesign Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelor i ingeniørfag, bygg Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, data Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, elektro Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • HING
Bachelor i ingeniørfag, geomatikk Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • HING
Bachelor i ingeniørfag, kjemi Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • HING
 • 50.3
 • 49.9
Bachelor i ingeniørfag, logistikk Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • HING
 • 43.5
 • 49.6
Bachelor i ingeniørfag, maskin Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • HING
Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • HING
 • 51.2
 • 53.1
Bachelor i logistikk Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 34.3
 • 41.8
Bachelor i markedsføring, innovasjon og ledelse Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • Generell studiekompetanse
 • 40.0
 • 42.3
Bachelor i matteknologi Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • MATTEK
 • 40.0
 • 47.0
Bachelor i nautikk Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • MARTE
 • 44.9
 • 52.6
Bachelor i programmering Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • MATRS
 • 42.4
 • 45.5
Bachelor i radiografi Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 44.1
 • 48.7
Bachelor i radiografi Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 39.3
 • 46.3
Bachelor i Shipping management Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • Generell studiekompetanse
 • 41.9
 • 45.4
Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 45.7
 • 52.5
Bachelor i sykepleie Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Sykepleie, desentralisert, Hitra
Sykepleie, Trondheim49.3
Sykepleie, desentralisert, Meldal
Sykepleie, desentralisert, Hemne
Sykepleie, desentralisert, Selbu
Bachelor i sykepleie Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • NO3MA3
 • 42.1
 • 46.6
Bachelor i sykepleie , heltid Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
Sykepleie, Hadeland, deltidNO3MA336.348.0
Sykepleie, Gjøvik, deltidNO3MA339.251.0
Sykepleie, Gudbrandsdal, deltidNO3MA334.845.2
Sykepleie, Valdres, deltidNO3MA337.146.4
Sykepleie, Gjøvik NO3MA341.146.1
Bachelor i sykepleie, deltid Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i tegnspråk og tolking Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 43.8
Bachelor i teknologidesign og ledelse Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 34.3
 • 44.2
Bachelor i tradisjonelt bygghåndverk Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 40.5
 • 48.0
Bachelor i webutvikling Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 30.9
 • 43.6
Bachelor i Økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • Generell studiekompetanse
 • 40.4
 • 42.3
Bachelor i økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 47.7
 • 51.3
Bachelor i økonomi, ledelse og bærekraft Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
Økonomi, ledelse og bærekraftGenerell studiekompetanse36.140.4
Økonomi, ledelse og bærekraft, deltid Generell studiekompetanseAlle56.4
Bevegelsesvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 41.1
 • 44.7
Billedkunst - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Biofysikk - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Biologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • REALFA
 • 51.1
 • 52.5
Biologi - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Biologi og kjemi, realfag - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • REALFA
 • 53.5
 • 57.0
Biology (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Biotechnology (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Bioteknologi (5-årig) - masterstudium Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • REALFA
 • 57.3
 • 58.9
Bioteknologi - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Bioteknologi og kjemiingeniørfag - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • REALFA
 • 53.6
 • 56.0
Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 52.8
 • 55.6
Bygningsinformasjonsmodellering-BIM -årsstudium Årsstudium NTNU i Gjøvik
 • BYNTNU
 • Oppgis ikke
 • 47.8
Chemical Engineering (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Chemistry (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Childhood Studies (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Coastal and Marine Engineering and Management (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Cold Climate Engineering (Nordic Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Colour in Science and Industry (COSI) Master, 2 år NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Communication Technology (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Dance Knowledge, Practice and Heritage (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Dance Studies - Master's Programme Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknologi - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknologi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 58.0
 • 60.0
Diverse studier - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Lågare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Drama og teater - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 37.4
 • 49.7
Drama og teater - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Drama og teater - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Eiendomsutvikling og -forvaltning - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Eiendomsutvikling og -forvaltning - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Electric Power Engineering (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Electronic Systems Design (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Elektronisk systemdesign og innovasjon - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 55.7
 • 56.2
Embedded Computing Systems (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Energi og miljø - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Energi og miljø - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 53.6
 • 53.2
Engelsk - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 39.2
 • 50.1
Engelsk - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
English Linguistics and Language Acquisition (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Entreprenørskap, innovasjon og samfunn - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Environmental Engineering (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Environmental Toxicology and Chemistry (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Estetiske fag - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag Forkurs NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Europastudier - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Europastudier med franskGenerell studiekompetanseAlleAlle
Europastudier med statsvitenskapGenerell studiekompetanse45.548.3
Europastudier med engelskGenerell studiekompetanse41.344.6
Europastudier med tyskGenerell studiekompetanseAlleAlle
Europastudier med spansk Generell studiekompetanseAlleAlle
European Studies (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Experience-based Master in Information Security Erfaringsbasert master NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Farmasi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Film- og medievitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Film- og videoproduksjon - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 51.5
 • 54.0
Film- og videoproduksjon - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Filmvitenskap - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 43.4
 • 47.2
Filmvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 38.8
 • 42.3
Filosofi - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 37.2
 • 44.6
Filosofi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Filosofi, generell filosofiGenerell studiekompetanse32.043.0
Filosofi, anvendt etikk Generell studiekompetanseOppgis ikkeOppgis ikke
Filosofi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Finansiell økonomi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Fine Art (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Fleksibel PPU for allmennfag Årsstudium NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Fleksibel PPU for yrkesfag Årsstudium NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell forståelse Høgare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Folkehelse - masterstudium Master, 2 år NTNU i Gjøvik, NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forkurs NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Fransk - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Fransk - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Fransk med didaktikk - Caen - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 51.1
 • 54.8
Fremmedspråk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Tysk, bachelorGenerell studiekompetanseAlleAlle
Fransk, bachelorGenerell studiekompetanseAlleAlle
Engelsk, bachelorGenerell studiekompetanse33.840.8
Spansk, bachelor Generell studiekompetanseAlleAlle
Funksjonshemming og samfunn - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Fysikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • REALR2
 • 54.0
 • 52.1
Fysikk - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Fysikk og matematikk - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 59.4
 • 59.3
Fysisk planlegging - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Geografi - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 42.4
 • 50.8
Geografi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 37.8
 • 42.5
Geografi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Geologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • REALFA
 • 50.2
 • 52.0
Geologi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Geotechnics and Geohazards (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Global Health (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Global Manufacturing Management (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Globalisation and Sustainable Development (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Grafisk design - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 41.7
 • 44.0
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • LÆRMA4
 • 43.2
 • 45.1
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn- masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med matematikkLÆRMA446.048.3
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med norsk LÆRMA444.446.2
Helse, miljø og sikkerhet - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Helse, miljø og sikkerhet - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Helseinformatikk - master Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 40.4
 • 47.3
Historie - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Historie, bachelorGenerell studiekompetanse33.639.6
Antikkens kultur og klassiske fag Generell studiekompetanseAlleAlle
Historie - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie og kulturfag - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Hydropower Development (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrettsvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Industrial Design (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Industrial Ecology (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell design - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell design - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 54.8
 • 59.4
Industriell kjemi og bioteknologi - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell kjemi og bioteknologi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 53.6
 • 51.9
Industriell kybernetikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell økonomi og teknologiledelse - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 59.8
 • 64.2
Informatikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • MATRS
 • 50.9
 • 55.6
Ingeniørvitenskap - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Ingeniørvitenskap og IKT - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 54.2
 • 56.5
Innovative Sustainable Energy Engineering (Nordic Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Interaksjonsdesign - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 32.5
 • 43.1
Jordmorutdanning Høgare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kardiologisk sykepleie Høgare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kirkemusikk - ettårig studium Årsstudium NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kjemi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • REALR2
 • 48.2
 • 46.1
Kjemi - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kjemisk prosessteknologi - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk helsevitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kommunikasjonsteknologi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 55.7
 • 58.0
Kompletterende utdanning i realfag og teknologi for flyktninger - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kulturminneforvaltning - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Kulturminneforvaltning - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunsthistorie - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 43.4
Kunsthistorie - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Kunsthistorie - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kybernetikk og robotikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kybernetikk og robotikk - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 59.4
 • 61.1
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Allmenn litteraturvitskap - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 48.0
Årsstudium i økonomi og ledelse Årsstudium NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 35.0
 • 46.8
Årsstudium i informatikk Årsstudium NTNU i Gjøvik
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Årsstudium i teknologidesign og ledelse Årsstudium NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 41.7
Årsstudium i økonomi og administrasjon Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
Biologi og kjemi, realfag - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • REALFA
 • 53.5
 • 57.0
Bioteknologi og kjemiingeniørfag - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • REALFA
 • 53.6
 • 56.0
Bygningsinformasjonsmodellering-BIM -årsstudium Årsstudium NTNU i Gjøvik
 • BYNTNU
 • Oppgis ikke
 • 47.8
Diverse studier - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Lågare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Drama og teater - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 37.4
 • 49.7
Engelsk - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 39.2
 • 50.1
Ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag Forkurs NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Filmvitenskap - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 43.4
 • 47.2
Filosofi - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 37.2
 • 44.6
Fleksibel PPU for allmennfag Årsstudium NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Fleksibel PPU for yrkesfag Årsstudium NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forkurs NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Fransk - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Fransk med didaktikk - Caen - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 51.1
 • 54.8
Geografi - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 42.4
 • 50.8
Historie - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 40.4
 • 47.3
Kirkemusikk - ettårig studium Årsstudium NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kompletterende utdanning i realfag og teknologi for flyktninger - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunsthistorie - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 43.4
Latin - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Likestilling og mangfold - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 34.2
 • 45.4
Matematiske fag - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • REALR2
 • Alle
 • Alle
Medievitenskap - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 37.7
 • 46.0
Medisinske og biologiske fag - årsstudium Årsstudium NTNU i Ålesund
 • REALFA
 • 48.0
 • 47.7
Musikkvitenskap - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • MUNTNU
 • Alle
 • Alle
Nasjonal Paramedic-utdanning for ambulansepersonell Årsstudium NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordisk språk og litteratur - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Pedagogikk - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 39.2
 • 52.3
Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid Årsstudium NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykologi - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 47.8
 • 51.2
Realfagskurs 1/2 årig Forkurs NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Religionsvitenskap - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 32.0
 • 52.4
Samfunnsøkonomi - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 44.4
 • 50.8
Shippingledelse Årsstudium NTNU i Ålesund
 • Generell studiekompetanse
 • 37.9
 • 45.8
Sosialantropologi - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 41.7
 • 45.9
Sosiologi - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 44.6
 • 50.0
Spansk - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Statsvitenskap - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 44.7
 • 47.8
Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 37.3
 • 48.5
Tegnspråkutdanning Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 42.9
 • 53.1
Trinndelte kurs - norsk Lågare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Lågare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Tysk - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 43.8
Videreutdanning i magnetisk resonans deltid Lågare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i palliativ omsorg-helhetlig lindring i livets sluttfase Lågare nivå NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i tverrfaglig veiledning Lågare nivå NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar Lågare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning, psykisk helsearbeid Lågare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Webdesign - årsstudium Årsstudium NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 40.7
Økonomi og ledelse Årsstudium NTNU i Ålesund
 • Generell studiekompetanse
 • 36.0
 • 44.7
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Arkeologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 32.0
 • 42.5
Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 36.8
Bachelor i audiologi (audiograf) Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 39.0
 • 45.5
Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 44.3
 • 49.0
Bachelor i bioingeniørfag Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • BIOI
 • 51.9
 • 53.4
Bachelor i Bioingeniørfag Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • BIOI
 • 43.0
 • 48.5
Bachelor i Biomarin Innovasjon Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • Generell studiekompetanse
 • 42.9
 • 46.7
Bachelor i Bioteknologi Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • REALFA
 • 48.4
 • 48.1
Bachelor i digital forretningsutvikling Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 44.7
 • 50.4
Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Digital infrastruktur og cybersikkerhet, GjøvikMATRS
Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Trondheim MATRS
Bachelor i ergoterapi Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 36.3
 • 43.8
Bachelor i ergoterapi Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 39.2
 • 45.7
Bachelor i fysioterapi Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 52.1
 • 56.2
Bachelor i informasjonsbehandling Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • MATRS
 • Alle
 • 59.7
Bachelor i ingeniørfag - Skipsdesign Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelor i ingeniørfag, bygg Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, data Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, elektro Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • HING
Bachelor i ingeniørfag, geomatikk Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • HING
Bachelor i ingeniørfag, kjemi Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • HING
 • 50.3
 • 49.9
Bachelor i ingeniørfag, logistikk Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • HING
 • 43.5
 • 49.6
Bachelor i ingeniørfag, maskin Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • HING
Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • HING
 • 51.2
 • 53.1
Bachelor i logistikk Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 34.3
 • 41.8
Bachelor i markedsføring, innovasjon og ledelse Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • Generell studiekompetanse
 • 40.0
 • 42.3
Bachelor i matteknologi Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • MATTEK
 • 40.0
 • 47.0
Bachelor i nautikk Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • MARTE
 • 44.9
 • 52.6
Bachelor i programmering Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • MATRS
 • 42.4
 • 45.5
Bachelor i radiografi Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 44.1
 • 48.7
Bachelor i radiografi Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 39.3
 • 46.3
Bachelor i Shipping management Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • Generell studiekompetanse
 • 41.9
 • 45.4
Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 45.7
 • 52.5
Bachelor i sykepleie Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Sykepleie, TrondheimNO3MA349.354.0
Sykepleie, desentralisert, MeldalSYDESN
Sykepleie, desentralisert, HemneSYDESN
Sykepleie, desentralisert, SelbuSYDESN
Sykepleie, desentralisert, Hitra SYDESN
Bachelor i sykepleie Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • NO3MA3
 • 42.1
 • 46.6
Bachelor i sykepleie , heltid Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
Sykepleie, Valdres, deltidNO3MA337.146.4
Sykepleie, GjøvikNO3MA341.146.1
Sykepleie, Hadeland, deltidNO3MA336.348.0
Sykepleie, Gjøvik, deltidNO3MA339.251.0
Sykepleie, Gudbrandsdal, deltid NO3MA334.845.2
Bachelor i sykepleie, deltid Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i tegnspråk og tolking Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 43.8
Bachelor i teknologidesign og ledelse Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 34.3
 • 44.2
Bachelor i tradisjonelt bygghåndverk Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 40.5
 • 48.0
Bachelor i webutvikling Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 30.9
 • 43.6
Bachelor i Økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • Generell studiekompetanse
 • 40.4
 • 42.3
Bachelor i økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 47.7
 • 51.3
Bachelor i økonomi, ledelse og bærekraft Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
Økonomi, ledelse og bærekraftGenerell studiekompetanse36.140.4
Økonomi, ledelse og bærekraft, deltid Generell studiekompetanseAlle56.4
Bevegelsesvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 41.1
 • 44.7
Billedkunst - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Biologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • REALFA
 • 51.1
 • 52.5
Drama og teater - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Europastudier - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Europastudier med tyskGenerell studiekompetanseAlleAlle
Europastudier med spanskGenerell studiekompetanseAlleAlle
Europastudier med franskGenerell studiekompetanseAlleAlle
Europastudier med statsvitenskapGenerell studiekompetanse45.548.3
Europastudier med engelsk Generell studiekompetanse41.344.6
Film- og videoproduksjon - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 51.5
 • 54.0
Filmvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 38.8
 • 42.3
Filosofi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Filosofi, anvendt etikkGenerell studiekompetanseOppgis ikkeOppgis ikke
Filosofi, generell filosofi Generell studiekompetanse32.043.0
Fremmedspråk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Engelsk, bachelorGenerell studiekompetanse33.840.8
Spansk, bachelorGenerell studiekompetanseAlleAlle
Tysk, bachelorGenerell studiekompetanseAlleAlle
Fransk, bachelor Generell studiekompetanseAlleAlle
Fysikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • REALR2
 • 54.0
 • 52.1
Geografi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 37.8
 • 42.5
Geologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • REALFA
 • 50.2
 • 52.0
Grafisk design - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 41.7
 • 44.0
Historie - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Antikkens kultur og klassiske fagGenerell studiekompetanseAlleAlle
Historie, bachelor Generell studiekompetanse33.639.6
Informatikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • MATRS
 • 50.9
 • 55.6
Interaksjonsdesign - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 32.5
 • 43.1
Kjemi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • REALR2
 • 48.2
 • 46.1
Kulturminneforvaltning - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Kunsthistorie - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Matematiske fag - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • REALR2
 • 47.9
 • 47.8
Medievitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 41.1
 • 44.8
Musikk, utøvende - bachelorstudium (3-årig) Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk, utøvende - bachelorstudium (4-årig) Bachelor, 4 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkteknologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • MUSIT
 • 43.8
 • 47.1
Musikkvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • MUNTNU
 • Alle
 • Alle
Nordisk og litteraturvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Norsk som andrespråkGenerell studiekompetanseOppgis ikkeOppgis ikke
Allmenn litteraturvitenskap, bachelorGenerell studiekompetanseAlleAlle
Nordisk språk og litteratur, bachelor Generell studiekompetanseAlleAlle
Pedagogikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 38.5
 • 46.7
Psykologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 47.5
 • 51.3
Rådgivning og voksnes læring - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 36.0
 • 50.4
Religionsvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Samfunns- og idrettsvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 44.0
 • 48.0
Samfunnsøkonomi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 44.3
 • 46.8
Sosialantropologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 38.5
 • 42.5
Sosiologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 42.9
 • 45.8
Statsvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 46.8
 • 49.8
Yrkesfaglærerutdanning - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikkYLBYGAAlle
Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfagYLHSAlle
Yrkesfaglærer, teknikk og industriell produksjonYLTEKPAlle
Yrkesfaglærer, elektrofagYLELAlle
Yrkesfaglærer, resturant- og matfag YLREMALokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Allmenn litteraturvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Arkeologi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Arkitektur - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Arkitektur - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ARKN
 • 54.0
 • 59.5
Biology (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Biotechnology (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Bioteknologi (5-årig) - masterstudium Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • REALFA
 • 57.3
 • 58.9
Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 52.8
 • 55.6
Chemical Engineering (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Chemistry (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Childhood Studies (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Coastal and Marine Engineering and Management (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Cold Climate Engineering (Nordic Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Colour in Science and Industry (COSI) Master, 2 år NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Communication Technology (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Dance Knowledge, Practice and Heritage (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Dance Studies - Master's Programme Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknologi - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknologi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 58.0
 • 60.0
Drama og teater - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Eiendomsutvikling og -forvaltning - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Eiendomsutvikling og -forvaltning - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Electric Power Engineering (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Electronic Systems Design (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Elektronisk systemdesign og innovasjon - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 55.7
 • 56.2
Embedded Computing Systems (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Energi og miljø - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Energi og miljø - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 53.6
 • 53.2
Engelsk - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
English Linguistics and Language Acquisition (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Entreprenørskap, innovasjon og samfunn - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Environmental Engineering (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Environmental Toxicology and Chemistry (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
European Studies (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Experience-based Master in Information Security Erfaringsbasert master NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Farmasi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Film- og medievitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Film- og videoproduksjon - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Filosofi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Finansiell økonomi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Fine Art (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell forståelse Høgare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Folkehelse - masterstudium Master, 2 år NTNU i Gjøvik, NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Fransk - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Funksjonshemming og samfunn - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Fysikk og matematikk - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 59.4
 • 59.3
Fysisk planlegging - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Geografi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Geologi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Geotechnics and Geohazards (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Global Health (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Global Manufacturing Management (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Globalisation and Sustainable Development (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • LÆRMA4
 • 43.2
 • 45.1
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn- masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med matematikkLÆRMA446.048.3
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med norsk LÆRMA444.446.2
Helse, miljø og sikkerhet - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Helse, miljø og sikkerhet - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Helseinformatikk - master Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Hydropower Development (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrettsvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Industrial Design (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Industrial Ecology (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell design - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 54.8
 • 59.4
Industriell kjemi og bioteknologi - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell kjemi og bioteknologi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 53.6
 • 51.9
Industriell kybernetikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell økonomi og teknologiledelse - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 59.8
 • 64.2
Ingeniørvitenskap og IKT - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 54.2
 • 56.5
Innovative Sustainable Energy Engineering (Nordic Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Jordmorutdanning Høgare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kardiologisk sykepleie Høgare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk helsevitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kommunikasjonsteknologi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 55.7
 • 58.0
Kulturminneforvaltning - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunsthistorie - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kybernetikk og robotikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kybernetikk og robotikk - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 59.4
 • 61.1
Ledelse av krevende maritime operasjoner - masterstudium Master, 2 år NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Lektorutdanning i geografi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • LÆRMA4
 • 48.1
 • 52.8
Lektorutdanning i historie - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • LÆRMA4
 • 50.8
 • 54.6
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • LÆRMA4
 • 51.4
 • 54.9
Lektorutdanning i realfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • LÆREAL
 • 52.3
 • 54.9
Lektorutdanning i samfunnsfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • LÆRMA4
 • 51.0
 • 54.5
Lektorutdanning i språkfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
Lektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinnLÆRMA4AlleAlle
Lektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinnLÆRMA447.551.2
Lektor i språkfag/nordisk, 8.-13. trinnLÆRMA445.446.0
Lektor i språkfag/tysk, 8.-13. trinn LÆRMA4AlleAlle
Likestilling og mangfold - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Logopedi - erfaringsbasert masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Lærerspesialist Høgare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Marin teknikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Marin teknikk - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 51.8
 • 53.2
Marine Technology (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Maritime Engineering (Nordic Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master - lærerspesialist Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i barnevern Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i barnevern, deltid Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sykepleie Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i ledelse av teknologi Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i mat og teknologi Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i matematikkdidaktikk 1.-7. trinn Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i matematikkdidaktikk 5.-10. trinn Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Medisinsk MR-avbildning Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i norskdidaktikk 1.-7. trinn Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i norskdidaktikk 5.-10. trinn Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Produkt og systemdesign Master, 2 år NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i rådgivning for barn og ungdom Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i simulering og visualisering Master, 2 år NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Skipsdesign Master, 2 år NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i skoleutvikling og utdanningsledelse Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i språk og kommunikasjon i profesjoner Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i økonomi og administrasjon Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Applied Computer Science Master, 2 år NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Information Security Master, 2 år NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Interaction Design Master, 2 år NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in International Business and Marketing Master, 2 år NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Sustainable Manufacturing Master, 2 år NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Public Administration Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Circular Economy Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Informatics Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Oil and Gas Technology Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Physical Activity and Health Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i Digital samhandling Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Materials Science and Engineering (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Materialteknologi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 55.4
 • 55.6
Mathematical Sciences (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Medisinstudiet Profesjonsstudium NTNU i Trondheim
 • MEROD
 • 60.7
 • 67.0
Molecular Medicine (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Music, Communication and Technology - (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk, utøvende - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkteknologi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Nanoteknologi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 60.8
 • 62.6
Natural Gas Technology (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Natural Resources Management (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Neuroscience (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordisk språk og litteratur - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
NTNUs Entreprenørskole - masterstudium i entreprenørskap (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Ocean Resources (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjon og ledelse - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk-psykologisk rådgivning - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Petroleum Engineering (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Petroleum Geosciences (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Petroleumsfag - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Petroleumsfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 49.4
 • 51.4
Physics (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Polymer Technology (Nordic Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Produktutvikling og produksjon - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Produktutvikling og produksjon - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 52.3
 • 53.6
Project Management (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helse - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykologi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykologutdanning, 6-årig løp Profesjonsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 56.0
 • 64.0
Rådgivningsvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Regnskap og revisjon - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Religionsvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Renewable Energy in the Marine Environment (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsøkonomi (5-årig) - masterstudium Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • MATRS
 • 44.8
 • 43.2
Samfunnsøkonomi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Security and Cloud Computing (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialantropologi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialt arbeid - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosiologi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Sustainable Architecture (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Sustainable Energy (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Technology Management - Master Programme Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Tekniske geofag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 49.4
 • 52.6
Tysk - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Undervannsteknologi - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Urban Ecological Planning (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Veg og jernbane - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i anestesisykepleie Høgare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie Høgare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i barnesykepleie Høgare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i intensivsykepleie Høgare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie Høgare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i operasjonssykepleie Høgare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning, helsesykepleier Høgare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Voksnes læring - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Wind Energy (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Arkitektur - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Audiovisuelle medier - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Biofysikk - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Biologi - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Bioteknologi - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Estetiske fag - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Fysikk - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie og kulturfag - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell design - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Ingeniørvitenskap - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kjemi - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kjemisk prosessteknologi - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Materialteknologi - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Medisin og helsevitenskap - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Medisinsk teknologi - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Nautiske operasjoner - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsvitenskap - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Språkvitenskap - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglige kulturstudier - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanningsvitenskap - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og ledelse - doktorgrad (ph.d.) Forskarutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Eiendomsutvikling og -forvaltning - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Experience-based Master in Information Security Erfaringsbasert master NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell forståelse Høgare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Helseinformatikk - master Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Jordmorutdanning Høgare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kardiologisk sykepleie Høgare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Logopedi - erfaringsbasert masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Lærerspesialist Høgare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master - lærerspesialist Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sykepleie Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i rådgivning for barn og ungdom Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i skoleutvikling og utdanningsledelse Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Public Administration Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Oil and Gas Technology Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjon og ledelse - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk-psykologisk rådgivning - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helse - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Technology Management - Master Programme Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Lågare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Veg og jernbane - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i anestesisykepleie Høgare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie Høgare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i barnesykepleie Høgare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i intensivsykepleie Høgare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie Høgare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i magnetisk resonans deltid Lågare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i operasjonssykepleie Høgare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i palliativ omsorg-helhetlig lindring i livets sluttfase Lågare nivå NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i tverrfaglig veiledning Lågare nivå NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar Lågare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning, helsesykepleier Høgare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning, psykisk helsearbeid Lågare nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak