× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

NSKI Høyskole favoritt ikon

Høgskole
Privat
150 studenter
4 studier
+47 40 06 50 06

NSKI Høyskole tilbyr fire bachelorutdanninger:

Bachelorgradsstudium i skuespillerfag
Bachelorgradsstudium i regi
Bachelorgradsstudium i manus
Bachelorgradsstudium i musikkteater

Skolen har to hovedmål: 

- Å utvikle studentenes evne til å tro på egne erfaringer og å utfordre dem til å utvikle seg til selvstendige kunstnere innen film, tv og teater.
- Å gi studentene et solid håndverk slik at de står godt rustet som selvstendige kunstnere i møte med morgendagens utfordringer innen film, tv og teater. 

Fagmiljøet og administrasjonen ved skolen har bred bakgrunn fra film-, tv- og teaterbrasjen, samt fra undervisning i de respektive fag. 

NSKI Høyskole har følgende kunstneriske ambisjoner: 

- Å tilby utdanninger av høy faglig og kunstnerisk kvalitet som stimulerer studentene til refleksjon, innsikt og handling 
- Produsere høy kunstnerisk kvalitet, med profesjonalitet i alle ledd 
- Benytte gjennomtenkte og utprøvde metodiske tilnærminger til kunstneriske uttrykk spesielt tilpasset film- og tv-mediet
- Hente inspirasjon fra kunstfag utenfor de tradisjonelle film-, tv- og scenekunst-fagene.
- Å teste ut nye arenaer innen fagområdene, samt finne veier til tverrfaglig samarbeid og sjangerkrysninger.

,

NSKI Høyskole | Bachelor i musikkteater

Lisens: 
All rights reserved.
Video description: 

Ta bachelor i musikkteater på NSKI Høyskole

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i manus: scenetekst og TV-drama Bachelor, 3 år NSKI Høyskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i musikkteater Bachelor, 3 år NSKI Høyskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i regi Bachelor, 3 år NSKI Høyskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i skuespillerfag Bachelor, 3 år NSKI Høyskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i manus: scenetekst og TV-drama Bachelor, 3 år NSKI Høyskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i musikkteater Bachelor, 3 år NSKI Høyskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i regi Bachelor, 3 år NSKI Høyskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i skuespillerfag Bachelor, 3 år NSKI Høyskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak