× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Folkeuniversitetet Nord favoritt ikon

Folkeuniversitetet Nord består av mange studiesteder i Troms- og Finnmark fylke.

Kurs og studier for voksne innen yrkesfag, språk, kultur og fritidsaktiviteter, både som begynneropplæring og på videregående, fagskole- og høgskole/universitetsnivå.

Her ligger skolen

9008 Tromsø
9147 Birtavarre
9151 Storslett
9152 Sørkjosen
9170 Longyearbyen
9180 Skjervøy
9300 Finnsnes
9311 Brøstadbotn
9325 Bardufoss
9350 Sjøvegan
9380 Gryllefjord
9404 Harstad
9440 Evenskjer
9440 Evenskjer
9450 Hamnvik
9510 Alta
9520 Kautokeino
9600 Hammerfest
9730 Karasjok
9750 Honningsvåg
9900 Kirkenes
9915 Vadsø
9950 Vardø

Utdanninger

Tittel Studiested
Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Tromsø
Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Sørkjosen
Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Finnsnes
Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Tromsø
Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Sjøvegan
Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Harstad
Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Evenskjer
Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Alta
Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Hammerfest
Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Vadsø
Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Kirkenes
Miljøarbeid innen rus
 • Tromsø
Miljøarbeid innen rus
 • Sørkjosen
Miljøarbeid innen rus
 • Finnsnes
Miljøarbeid innen rus
 • Tromsø
Miljøarbeid innen rus
 • Sjøvegan
Miljøarbeid innen rus
 • Harstad
Miljøarbeid innen rus
 • Evenskjer
Miljøarbeid innen rus
 • Alta
Miljøarbeid innen rus
 • Hammerfest
Miljøarbeid innen rus
 • Vadsø
Miljøarbeid innen rus
 • Kirkenes
Psykisk helsearbeid
 • Tromsø
Psykisk helsearbeid
 • Sørkjosen
Psykisk helsearbeid
 • Finnsnes
Psykisk helsearbeid
 • Tromsø
Psykisk helsearbeid
 • Sjøvegan
Psykisk helsearbeid
 • Harstad
Psykisk helsearbeid
 • Evenskjer
Psykisk helsearbeid
 • Alta
Psykisk helsearbeid
 • Hammerfest
Psykisk helsearbeid
 • Vadsø
Psykisk helsearbeid
 • Kirkenes
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming
 • Tromsø
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming
 • Sørkjosen
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming
 • Finnsnes
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming
 • Tromsø
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming
 • Sjøvegan
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming
 • Harstad
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming
 • Evenskjer
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming
 • Alta
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming
 • Hammerfest
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming
 • Vadsø
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming
 • Kirkenes
Rehabilitering
 • Tromsø
Rehabilitering
 • Sørkjosen
Rehabilitering
 • Finnsnes
Rehabilitering
 • Tromsø
Rehabilitering
 • Sjøvegan
Rehabilitering
 • Harstad
Tittel Fagretning Studiested
Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Finnsnes
Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Sørkjosen
Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Tromsø
Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Vadsø
Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Tromsø
Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Kirkenes
Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Hammerfest
Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Alta
Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Evenskjer
Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Harstad
Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Sjøvegan
Miljøarbeid innen rus
 • Vadsø
Miljøarbeid innen rus
 • Kirkenes
Miljøarbeid innen rus
 • Hammerfest
Miljøarbeid innen rus
 • Alta
Miljøarbeid innen rus
 • Evenskjer
Miljøarbeid innen rus
 • Harstad
Miljøarbeid innen rus
 • Tromsø
Miljøarbeid innen rus
 • Sjøvegan
Miljøarbeid innen rus
 • Finnsnes
Miljøarbeid innen rus
 • Sørkjosen
Miljøarbeid innen rus
 • Tromsø
Psykisk helsearbeid
 • Tromsø
Psykisk helsearbeid
 • Tromsø
Psykisk helsearbeid
 • Vadsø
Psykisk helsearbeid
 • Kirkenes
Psykisk helsearbeid
 • Hammerfest
Psykisk helsearbeid
 • Alta
Psykisk helsearbeid
 • Evenskjer
Psykisk helsearbeid
 • Harstad
Psykisk helsearbeid
 • Sjøvegan
Psykisk helsearbeid
 • Finnsnes
Psykisk helsearbeid
 • Sørkjosen
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming
 • Evenskjer
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming
 • Harstad
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming
 • Sjøvegan
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming
 • Finnsnes
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming
 • Sørkjosen
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming
 • Vadsø
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming
 • Tromsø
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming
 • Kirkenes
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming
 • Hammerfest
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming
 • Alta
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming
 • Tromsø
Rehabilitering
 • Kirkenes
Rehabilitering
 • Hammerfest
Rehabilitering
 • Alta
Rehabilitering
 • Tromsø
Rehabilitering
 • Evenskjer
Rehabilitering
 • Harstad
Tittel Studienivå Studiested Kravkode
Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskole Finnsnes
Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskole Harstad
Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskole Hammerfest
Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskole Tromsø
Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskole Tromsø
Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskole Evenskjer
Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskole Vadsø
Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskole Sørkjosen
Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskole Sjøvegan
Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskole Alta
Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskole Kirkenes
Miljøarbeid innen rus Fagskole Sørkjosen
Miljøarbeid innen rus Fagskole Sjøvegan
Miljøarbeid innen rus Fagskole Alta
Miljøarbeid innen rus Fagskole Kirkenes
Miljøarbeid innen rus Fagskole Finnsnes
Miljøarbeid innen rus Fagskole Harstad
Miljøarbeid innen rus Fagskole Hammerfest
Miljøarbeid innen rus Fagskole Tromsø
Miljøarbeid innen rus Fagskole Tromsø
Miljøarbeid innen rus Fagskole Evenskjer
Miljøarbeid innen rus Fagskole Vadsø
Psykisk helsearbeid Fagskole Sørkjosen
Psykisk helsearbeid Fagskole Sjøvegan
Psykisk helsearbeid Fagskole Alta
Psykisk helsearbeid Fagskole Kirkenes
Psykisk helsearbeid Fagskole Finnsnes
Psykisk helsearbeid Fagskole Harstad
Psykisk helsearbeid Fagskole Hammerfest
Psykisk helsearbeid Fagskole Tromsø
Psykisk helsearbeid Fagskole Tromsø
Psykisk helsearbeid Fagskole Evenskjer
Psykisk helsearbeid Fagskole Vadsø
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming Fagskole Hammerfest
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming Fagskole Tromsø
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming Fagskole Tromsø
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming Fagskole Evenskjer
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming Fagskole Vadsø
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming Fagskole Sørkjosen
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming Fagskole Sjøvegan
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming Fagskole Alta
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming Fagskole Kirkenes
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming Fagskole Finnsnes
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming Fagskole Harstad
Rehabilitering Fagskole Tromsø
Rehabilitering Fagskole Tromsø
Rehabilitering Fagskole Evenskjer
Rehabilitering Fagskole Vadsø
Rehabilitering Fagskole Sørkjosen
Rehabilitering Fagskole Sjøvegan
Rehabilitering Fagskole Alta
Rehabilitering Fagskole Kirkenes
Rehabilitering Fagskole Finnsnes
Rehabilitering Fagskole Harstad
Rehabilitering Fagskole Hammerfest

Listen viser kun studier ved dette studiestedet. Se alle utdanninger ved Folkeuniversitetet.