× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Folkeuniversitetet Nord favoritt ikon

Folkeuniversitetet Nord består av mange studiesteder i Troms- og Finnmark fylke.

Kurs og studier for voksne innen yrkesfag, språk, kultur og fritidsaktiviteter, både som begynneropplæring og på videregående, fagskole- og høgskole/universitetsnivå.

Her ligger skolen

9008 Tromsø
9147 Birtavarre
9151 Storslett
9152 Sørkjosen
9170 Longyearbyen
9180 Skjervøy
9300 Finnsnes
9311 Brøstadbotn
9325 Bardufoss
9350 Sjøvegan
9380 Gryllefjord
9404 Harstad
9440 Evenskjer
9440 Evenskjer
9450 Hamnvik
9510 Alta
9520 Kautokeino
9600 Hammerfest
9730 Karasjok
9750 Honningsvåg
9900 Kirkenes
9900 Vadsø
9950 Vardø
9900 Vadsø

Utdanninger

Tittel Studiested
Barne- og ungdomsarbeider
 • Tromsø
Barne- og ungdomsarbeider
 • Longyearbyen
Barne- og ungdomsarbeider
 • Harstad
Barne- og ungdomsarbeider
 • Alta
Barne- og ungdomsarbeider
 • Honningsvåg
Barne- og ungdomsarbeider
 • Kirkenes
Barne- og ungdomsarbeider intensivt
 • Tromsø
Barne- og ungdomsarbeider intensivt
 • Longyearbyen
Barne- og ungdomsarbeider intensivt
 • Harstad
Barne- og ungdomsarbeider intensivt
 • Alta
Barne- og ungdomsarbeider intensivt
 • Honningsvåg
Barne- og ungdomsarbeider intensivt
 • Kirkenes
Betongfagarbeider
 • Tromsø
Betongfagarbeider
 • Longyearbyen
Betongfagarbeider
 • Harstad
Betongfagarbeider
 • Alta
Betongfagarbeider
 • Honningsvåg
Betongfagarbeider
 • Kirkenes
Byggdrifter 2 sem.
 • Tromsø
Byggdrifter 2 sem.
 • Longyearbyen
Byggdrifter 2 sem.
 • Harstad
Byggdrifter 2 sem.
 • Alta
Byggdrifter 2 sem.
 • Honningsvåg
Byggdrifter 2 sem.
 • Kirkenes
Byggdrifter intensivt
 • Tromsø
Byggdrifter intensivt
 • Longyearbyen
Byggdrifter intensivt
 • Harstad
Byggdrifter intensivt
 • Alta
Byggdrifter intensivt
 • Honningsvåg
Byggdrifter intensivt
 • Kirkenes
FAG Helsefagarbeider Harstad H19-V20
 • Harstad
Gen.Studiekompetanse Engelsk H18-V19
 • Harstad
Gen.Studiekompetanse Historie Høst 18-Vår 19
 • Harstad
Gen.Studiekompetanse Matematikk VG2 Høst 18-Vår 19
 • Harstad
Gen.Studiekompetanse Naturfag Høst 18-Vår 19
 • Harstad
Gen.Studiekompetanse Norsk Høst 2018-Vår 2019
 • Harstad
Gen.Studiekompetanse Samfunnsfag Høst 18-Vår 19
 • Harstad
Generell Studiekompetanse 19/20 - Harstad
 • Harstad
Gjenvinningsoperatør
 • Tromsø
Gjenvinningsoperatør
 • Longyearbyen
Gjenvinningsoperatør
 • Harstad
Gjenvinningsoperatør
 • Alta
Gjenvinningsoperatør
 • Honningsvåg
Gjenvinningsoperatør
 • Kirkenes
Helsefagarbeider
 • Tromsø
Helsefagarbeider
 • Longyearbyen
Helsefagarbeider
 • Harstad
Helsefagarbeider
 • Alta
Helsefagarbeider
 • Honningsvåg
Helsefagarbeider
 • Kirkenes
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Kontor- og administrasjonsmedarbeider intensivt Lågare nivå Harstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Kontor- og administrasjonsmedarbeider intensivt Lågare nivå Kirkenes Lokalt opptak Lokalt opptak
Kontor- og administrasjonsmedarbeider intensivt Lågare nivå Tromsø Lokalt opptak Lokalt opptak
Kontor- og administrasjonsmedarbeider intensivt Lågare nivå Alta Lokalt opptak Lokalt opptak
Kontor- og administrasjonsmedarbeider intensivt Lågare nivå Longyearbyen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kontor- og administrasjonsmedarbeider intensivt Lågare nivå Honningsvåg Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Fagretning Studiested
Psykisk helsearbeid
 • Tromsø
Psykisk helsearbeid
 • Tromsø
Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Tromsø
Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Tromsø
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming
 • Tromsø
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming
 • Tromsø
Rehabilitering
 • Tromsø
Rehabilitering
 • Tromsø
Miljøarbeid innen rus
 • Tromsø
Miljøarbeid innen rus
 • Tromsø
Psykisk helsearbeid
 • Sørkjosen
Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Sørkjosen
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming
 • Sørkjosen
Rehabilitering
 • Sørkjosen
Miljøarbeid innen rus
 • Sørkjosen
Psykisk helsearbeid
 • Finnsnes
Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Finnsnes
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming
 • Finnsnes
Rehabilitering
 • Finnsnes
Miljøarbeid innen rus
 • Finnsnes
Psykisk helsearbeid
 • Sjøvegan
Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Sjøvegan
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming
 • Sjøvegan
Rehabilitering
 • Sjøvegan
Miljøarbeid innen rus
 • Sjøvegan
Psykisk helsearbeid
 • Harstad
Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Harstad
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming
 • Harstad
Rehabilitering
 • Harstad
Miljøarbeid innen rus
 • Harstad
Psykisk helsearbeid
 • Evenskjer
Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Evenskjer
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming
 • Evenskjer
Rehabilitering
 • Evenskjer
Miljøarbeid innen rus
 • Evenskjer
Psykisk helsearbeid
 • Alta
Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Alta
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming
 • Alta
Rehabilitering
 • Alta
Miljøarbeid innen rus
 • Alta
Psykisk helsearbeid
 • Hammerfest
Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Hammerfest
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming
 • Hammerfest
Rehabilitering
 • Hammerfest
Miljøarbeid innen rus
 • Hammerfest
Psykisk helsearbeid
 • Kirkenes
Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Kirkenes
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming
 • Kirkenes
Rehabilitering
 • Kirkenes
Miljøarbeid innen rus
 • Kirkenes
Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Våtromssertifisering Grunnmodul og modul A Tromsø
Våtromssertifisering Grunnmodul og modul A Finnsnes
Våtromssertifisering Grunnmodul og modul A Tromsø
Våtromssertifisering Grunnmodul og modul A Sjøvegan
Våtromssertifisering Grunnmodul og modul A Harstad
Våtromssertifisering Grunnmodul og modul A Evenskjer
Våtromssertifisering Grunnmodul og modul A Alta
Våtromssertifisering Grunnmodul og modul A Hammerfest
Våtromssertifisering Grunnmodul og modul A Honningsvåg
Våtromssertifisering Grunnmodul og modul A Kirkenes
Rørlegger-fagbrev Tromsø
Rørlegger-fagbrev Finnsnes
Rørlegger-fagbrev Brøstadbotn
Rørlegger-fagbrev Tromsø
Rørlegger-fagbrev Sjøvegan
Rørlegger-fagbrev Gryllefjord
Rørlegger-fagbrev Harstad
Rørlegger-fagbrev Evenskjer
Rørlegger-fagbrev Alta
Rørlegger-fagbrev Kirkenes
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Sørkjosen
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Tromsø
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Finnsnes
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Brøstadbotn
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Sjøvegan
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Harstad
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Evenskjer
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Alta
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Kautokeino
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Hammerfest
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Karasjok
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Honningsvåg
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Kirkenes
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Vardø
Gen.Studiekompetanse Engelsk H18-V19 Harstad
Gen.Studiekompetanse Norsk Høst 2018-Vår 2019 Harstad
Gen.Studiekompetanse Historie Høst 18-Vår 19 Harstad
Gen.Studiekompetanse Matematikk VG2 Høst 18-Vår 19 Harstad
Gen.Studiekompetanse Naturfag Høst 18-Vår 19 Harstad
Gen.Studiekompetanse Samfunnsfag Høst 18-Vår 19 Harstad
Regnskap med Visma eAccounting Tromsø
Regnskap med Visma eAccounting Sørkjosen
Regnskap med Visma eAccounting Finnsnes
Regnskap med Visma eAccounting Sjøvegan
Regnskap med Visma eAccounting Gryllefjord
Regnskap med Visma eAccounting Harstad
Regnskap med Visma eAccounting Evenskjer
Regnskap med Visma eAccounting Alta
Regnskap med Visma eAccounting Hammerfest
Regnskap med Visma eAccounting Karasjok
Tittel Studienivå Studiested Kravkode
Byggdrifter intensivt Anna utdanning Kirkenes
Barne- og ungdomsarbeider intensivt Anna utdanning Tromsø
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Anna utdanning Kautokeino
Produksjonsteknikk - klasserom på nett Anna utdanning Alta
Kokk intensivt Anna utdanning Longyearbyen
Barne- og ungdomsarbeider Anna utdanning Harstad
Barne- og ungdomsarbeider intensivt Anna utdanning Alta
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Anna utdanning Honningsvåg
Kokk intensivt Anna utdanning Honningsvåg
Kokk Anna utdanning Longyearbyen
Barne- og ungdomsarbeider Anna utdanning Kirkenes
Byggdrifter 2 sem. Anna utdanning Tromsø
Gen.Studiekompetanse Engelsk H18-V19 Anna utdanning Harstad
Våtromssertifisering Grunnmodul og modul A Anna utdanning Tromsø
Våtromssertifisering Grunnmodul og modul A Anna utdanning Evenskjer
Kokk Anna utdanning Honningsvåg
Gjenvinningsoperatør Anna utdanning Harstad
Byggdrifter 2 sem. Anna utdanning Alta
Gen.Studiekompetanse Matematikk VG2 Høst 18-Vår 19 Anna utdanning Harstad
Våtromssertifisering Grunnmodul og modul A Anna utdanning Honningsvåg
Kontor- og administrasjonsmedarbeider Anna utdanning Longyearbyen
Gjenvinningsoperatør Anna utdanning Kirkenes
Betongfagarbeider Anna utdanning Tromsø
Regnskap med Visma eAccounting Anna utdanning Tromsø
Rørlegger-fagbrev Anna utdanning Finnsnes
Kontor- og administrasjonsmedarbeider Anna utdanning Honningsvåg
Helsefagarbeider intensivt Anna utdanning Harstad
Betongfagarbeider Anna utdanning Alta
Regnskap med Visma eAccounting Anna utdanning Sjøvegan
Regnskap med Visma eAccounting Anna utdanning Evenskjer
Rørlegger-fagbrev Anna utdanning Sjøvegan
Logistikkoperatør 2 sem Anna utdanning Longyearbyen
Helsefagarbeider intensivt Anna utdanning Kirkenes
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Anna utdanning Tromsø
Regnskap med Visma eAccounting Anna utdanning Karasjok
Rørlegger-fagbrev Anna utdanning Evenskjer
Logistikkoperatør 2 sem Anna utdanning Honningsvåg
Helsefagarbeider Anna utdanning Harstad
Mesterutdanning Bedriftsledelse H19 Anna utdanning Tromsø
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Anna utdanning Sørkjosen
IKT-servicemedarbeider Anna utdanning Longyearbyen
Helsefagarbeider Anna utdanning Kirkenes
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Anna utdanning Alta
VGS Gen.Studiekompetanse Matematikk VG2 V19 Anna utdanning Harstad
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Anna utdanning Brøstadbotn
IKT-servicemedarbeider Anna utdanning Honningsvåg
Industriell matproduksjon Anna utdanning Harstad
Byggdrifter intensivt Anna utdanning Tromsø
Byggdrifter intensivt Anna utdanning Alta
FAG Helsefagarbeider Harstad H19-V20 Anna utdanning Harstad
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Anna utdanning Evenskjer
Produksjonsteknikk - klasserom på nett Anna utdanning Longyearbyen
Industriell matproduksjon Anna utdanning Kirkenes
Barne- og ungdomsarbeider Anna utdanning Tromsø
Barne- og ungdomsarbeider intensivt Anna utdanning Longyearbyen
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Anna utdanning Hammerfest
Produksjonsteknikk - klasserom på nett Anna utdanning Honningsvåg
Kokk intensivt Anna utdanning Harstad
Barne- og ungdomsarbeider Anna utdanning Alta
Barne- og ungdomsarbeider intensivt Anna utdanning Honningsvåg
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Anna utdanning Kirkenes
Våtromssertifisering Grunnmodul og modul A Anna utdanning Tromsø
Kokk intensivt Anna utdanning Kirkenes
Kokk Anna utdanning Harstad
Gjenvinningsoperatør Anna utdanning Tromsø
Byggdrifter 2 sem. Anna utdanning Longyearbyen
Gen.Studiekompetanse Norsk Høst 2018-Vår 2019 Anna utdanning Harstad
Våtromssertifisering Grunnmodul og modul A Anna utdanning Sjøvegan
Våtromssertifisering Grunnmodul og modul A Anna utdanning Alta
Kokk Anna utdanning Kirkenes
Gjenvinningsoperatør Anna utdanning Alta
Byggdrifter 2 sem. Anna utdanning Honningsvåg
Gen.Studiekompetanse Naturfag Høst 18-Vår 19 Anna utdanning Harstad
Våtromssertifisering Grunnmodul og modul A Anna utdanning Kirkenes
Kontor- og administrasjonsmedarbeider Anna utdanning Harstad
Helsefagarbeider intensivt Anna utdanning Tromsø
Betongfagarbeider Anna utdanning Longyearbyen
Regnskap med Visma eAccounting Anna utdanning Sørkjosen
Rørlegger-fagbrev Anna utdanning Brøstadbotn
Kontor- og administrasjonsmedarbeider Anna utdanning Kirkenes
Helsefagarbeider intensivt Anna utdanning Alta
Betongfagarbeider Anna utdanning Honningsvåg
Regnskap med Visma eAccounting Anna utdanning Gryllefjord
Regnskap med Visma eAccounting Anna utdanning Alta
Rørlegger-fagbrev Anna utdanning Gryllefjord
Logistikkoperatør 2 sem Anna utdanning Harstad
Helsefagarbeider Anna utdanning Tromsø
Regnskap med Visma eAccounting Anna utdanning Honningsvåg
Rørlegger-fagbrev Anna utdanning Alta
Logistikkoperatør 2 sem Anna utdanning Kirkenes
Helsefagarbeider Anna utdanning Alta
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Anna utdanning Longyearbyen
VGS Gen.Studiekompetanse Norsk VG 3 Vår 2019 Anna utdanning Harstad
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Anna utdanning Tromsø
IKT-servicemedarbeider Anna utdanning Harstad
Industriell matproduksjon Anna utdanning Tromsø
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Anna utdanning Honningsvåg
VGS Gen.Studiekompetanse Naturfag VG1 V19 Anna utdanning Harstad
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Anna utdanning Sjøvegan
IKT-servicemedarbeider Anna utdanning Kirkenes
Industriell matproduksjon Anna utdanning Alta
Byggdrifter intensivt Anna utdanning Longyearbyen
Byggdrifter intensivt Anna utdanning Honningsvåg
Renholdsoperatør - fagbrev Harstad Anna utdanning Harstad
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Anna utdanning Alta
Produksjonsteknikk - klasserom på nett Anna utdanning Harstad
Kokk intensivt Anna utdanning Tromsø
Barne- og ungdomsarbeider Anna utdanning Longyearbyen
Barne- og ungdomsarbeider intensivt Anna utdanning Harstad
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Anna utdanning Karasjok
Produksjonsteknikk - klasserom på nett Anna utdanning Kirkenes
Kokk intensivt Anna utdanning Alta
Kokk Anna utdanning Tromsø
Barne- og ungdomsarbeider Anna utdanning Honningsvåg
Barne- og ungdomsarbeider intensivt Anna utdanning Kirkenes
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Anna utdanning Vardø
Våtromssertifisering Grunnmodul og modul A Anna utdanning Finnsnes
Kokk Anna utdanning Alta
Gjenvinningsoperatør Anna utdanning Longyearbyen
Byggdrifter 2 sem. Anna utdanning Harstad
Gen.Studiekompetanse Historie Høst 18-Vår 19 Anna utdanning Harstad
Våtromssertifisering Grunnmodul og modul A Anna utdanning Harstad
Våtromssertifisering Grunnmodul og modul A Anna utdanning Hammerfest
Kontor- og administrasjonsmedarbeider Anna utdanning Tromsø
Gjenvinningsoperatør Anna utdanning Honningsvåg
Byggdrifter 2 sem. Anna utdanning Kirkenes
Gen.Studiekompetanse Samfunnsfag Høst 18-Vår 19 Anna utdanning Harstad
Rørlegger-fagbrev Anna utdanning Tromsø
Kontor- og administrasjonsmedarbeider Anna utdanning Alta
Helsefagarbeider intensivt Anna utdanning Longyearbyen
Betongfagarbeider Anna utdanning Harstad
Regnskap med Visma eAccounting Anna utdanning Finnsnes
Rørlegger-fagbrev Anna utdanning Tromsø
Logistikkoperatør 2 sem Anna utdanning Tromsø
Helsefagarbeider intensivt Anna utdanning Honningsvåg
Betongfagarbeider Anna utdanning Kirkenes
Regnskap med Visma eAccounting Anna utdanning Harstad
Regnskap med Visma eAccounting Anna utdanning Hammerfest
Rørlegger-fagbrev Anna utdanning Harstad
Logistikkoperatør 2 sem Anna utdanning Alta
Helsefagarbeider Anna utdanning Longyearbyen
Regnskap med Visma eAccounting Anna utdanning Vardø
Rørlegger-fagbrev Anna utdanning Kirkenes
IKT-servicemedarbeider Anna utdanning Tromsø
Helsefagarbeider Anna utdanning Honningsvåg
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Anna utdanning Harstad
VGS Gen.Studiekompetanse Engelsk VG1 V19 Anna utdanning Harstad
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Anna utdanning Finnsnes
IKT-servicemedarbeider Anna utdanning Alta
Industriell matproduksjon Anna utdanning Longyearbyen
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Anna utdanning Kirkenes
Byggdrifter intensivt Anna utdanning Harstad
Generell Studiekompetanse 19/20 - Harstad Anna utdanning Harstad
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Anna utdanning Harstad
Produksjonsteknikk - klasserom på nett Anna utdanning Tromsø
Industriell matproduksjon Anna utdanning Honningsvåg
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming Fagskole Sjøvegan
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming Fagskole Alta
Psykisk helsearbeid Fagskole Tromsø
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming Fagskole Kirkenes
Rehabilitering Fagskole Finnsnes
Psykisk helsearbeid Fagskole Tromsø
Rehabilitering Fagskole Harstad
Psykisk helsearbeid Fagskole Evenskjer
Rehabilitering Fagskole Hammerfest
Psykisk helsearbeid Fagskole Honningsvåg
Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskole Sørkjosen
Miljøarbeid innen rus Fagskole Tromsø
Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskole Sjøvegan
Miljøarbeid innen rus Fagskole Tromsø
Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskole Alta
Miljøarbeid innen rus Fagskole Evenskjer
Miljøarbeid innen rus Fagskole Honningsvåg
Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskole Kirkenes
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming Fagskole Finnsnes
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming Fagskole Harstad
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming Fagskole Hammerfest
Psykisk helsearbeid Fagskole Sørkjosen
Rehabilitering Fagskole Tromsø
Rehabilitering Fagskole Tromsø
Psykisk helsearbeid Fagskole Sjøvegan
Rehabilitering Fagskole Evenskjer
Psykisk helsearbeid Fagskole Alta
Psykisk helsearbeid Fagskole Kirkenes
Rehabilitering Fagskole Honningsvåg
Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskole Finnsnes
Miljøarbeid innen rus Fagskole Sørkjosen
Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskole Harstad
Miljøarbeid innen rus Fagskole Sjøvegan
Miljøarbeid innen rus Fagskole Alta
Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskole Hammerfest
Miljøarbeid innen rus Fagskole Kirkenes
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming Fagskole Tromsø
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming Fagskole Tromsø
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming Fagskole Evenskjer
Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming Fagskole Honningsvåg
Rehabilitering Fagskole Sørkjosen
Psykisk helsearbeid Fagskole Finnsnes
Rehabilitering Fagskole Sjøvegan
Psykisk helsearbeid Fagskole Harstad

Annen utdanning

Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Våtromssertifisering Grunnmodul og modul A Tromsø
Våtromssertifisering Grunnmodul og modul A Finnsnes
Våtromssertifisering Grunnmodul og modul A Tromsø
Våtromssertifisering Grunnmodul og modul A Sjøvegan
Våtromssertifisering Grunnmodul og modul A Harstad
Våtromssertifisering Grunnmodul og modul A Evenskjer
Våtromssertifisering Grunnmodul og modul A Alta
Våtromssertifisering Grunnmodul og modul A Hammerfest
Våtromssertifisering Grunnmodul og modul A Honningsvåg
Våtromssertifisering Grunnmodul og modul A Kirkenes
Rørlegger-fagbrev Tromsø
Rørlegger-fagbrev Finnsnes
Rørlegger-fagbrev Brøstadbotn
Rørlegger-fagbrev Tromsø
Rørlegger-fagbrev Sjøvegan
Rørlegger-fagbrev Gryllefjord
Rørlegger-fagbrev Harstad
Rørlegger-fagbrev Evenskjer
Rørlegger-fagbrev Alta
Rørlegger-fagbrev Kirkenes
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Sørkjosen
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Tromsø
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Finnsnes
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Brøstadbotn
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Sjøvegan
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Harstad
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Evenskjer
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Alta
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Kautokeino
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Hammerfest
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Karasjok
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Honningsvåg
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Kirkenes
HMS - Grunnopplæring i arbeidsmiljø Vardø
Gen.Studiekompetanse Engelsk H18-V19 Harstad
Gen.Studiekompetanse Norsk Høst 2018-Vår 2019 Harstad
Gen.Studiekompetanse Historie Høst 18-Vår 19 Harstad
Gen.Studiekompetanse Matematikk VG2 Høst 18-Vår 19 Harstad
Gen.Studiekompetanse Naturfag Høst 18-Vår 19 Harstad
Gen.Studiekompetanse Samfunnsfag Høst 18-Vår 19 Harstad
Regnskap med Visma eAccounting Tromsø
Regnskap med Visma eAccounting Sørkjosen
Regnskap med Visma eAccounting Finnsnes
Regnskap med Visma eAccounting Sjøvegan
Regnskap med Visma eAccounting Gryllefjord
Regnskap med Visma eAccounting Harstad
Regnskap med Visma eAccounting Evenskjer
Regnskap med Visma eAccounting Alta
Regnskap med Visma eAccounting Hammerfest
Regnskap med Visma eAccounting Karasjok

Listen viser kun studier ved dette studiestedet. Se alle utdanninger ved Folkeuniversitetet.