× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Folkeuniversitetet Nord favoritt ikon

Folkeuniversitetet Nord består av mange studiesteder i Troms- og Finnmark fylke.

Kurs og studier for voksne innen yrkesfag, språk, kultur og fritidsaktiviteter, både som begynneropplæring og på videregående, fagskole- og høgskole/universitetsnivå.

Her ligger skolen

9008 Tromsø
9147 Birtavarre
9151 Storslett
9152 Sørkjosen
9170 Longyearbyen
9300 Finnsnes
9311 Brøstadbotn
9325 Bardufoss
9404 Harstad
9440 Evenskjer
9440 Evenskjer
9450 Hamnvik
9510 Alta
9520 Kautokeino
9600 Hammerfest
9730 Karasjok
9750 Honningsvåg
9900 Kirkenes
9950 Vardø
9180 Skjervøy
9915 Vadsø

Utdanninger

Tittel Studiested
Barne- og ungdomsarbeider
 • Tromsø
Barne- og ungdomsarbeider
 • Finnsnes
Barne- og ungdomsarbeider
 • Tromsø
Barne- og ungdomsarbeider
 • Harstad
Barne- og ungdomsarbeider
 • Evenskjer
Barne- og ungdomsarbeider
 • Alta
Barne- og ungdomsarbeider
 • Kautokeino
Barne- og ungdomsarbeider
 • Hammerfest
Barne- og ungdomsarbeider Intensivkurs
 • Tromsø
Barne- og ungdomsarbeider Intensivkurs
 • Finnsnes
Barne- og ungdomsarbeider Intensivkurs
 • Harstad
Barne- og ungdomsarbeider Intensivkurs
 • Evenskjer
Barne- og ungdomsarbeider Intensivkurs
 • Alta
Flerkulturell omsorg - klasseromsundervisning
 • Tromsø
Ledelse i praksis
 • Tromsø
Ledelse i praksis
 • Finnsnes
Ledelse i praksis
 • Harstad
Ledelse i praksis
 • Evenskjer
Ledelse i praksis
 • Alta
Praktisk Regnskap
 • Tromsø
Praktisk Regnskap
 • Longyearbyen
Praktisk Regnskap
 • Finnsnes
Praktisk Regnskap
 • Harstad
Praktisk Regnskap
 • Evenskjer
Praktisk Regnskap
 • Alta
Renholdsoperatør fagbrev
 • Tromsø
Renholdsoperatør fagbrev
 • Sørkjosen
Renholdsoperatør fagbrev
 • Longyearbyen
Renholdsoperatør fagbrev
 • Finnsnes
Renholdsoperatør fagbrev
 • Tromsø
Renholdsoperatør fagbrev
 • Harstad
Renholdsoperatør fagbrev
 • Evenskjer
Renholdsoperatør fagbrev
 • Alta
Renholdsoperatør fagbrev
 • Hammerfest
Renholdsoperatør fagbrev
 • Kirkenes
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager
 • Tromsø
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager
 • Finnsnes
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager
 • Tromsø
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager
 • Harstad
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager
 • Evenskjer
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager
 • Alta
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager
 • Hammerfest
VGS Generell Studiekompetanse 17/18
 • Harstad
Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Flerkulturell omsorg - klasseromsundervisning Tromsø
VGS Generell Studiekompetanse 17/18 Harstad
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager Tromsø
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager Finnsnes
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager Tromsø
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager Harstad
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager Evenskjer
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager Alta
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager Hammerfest
Renholdsoperatør fagbrev Tromsø
Renholdsoperatør fagbrev Sørkjosen
Renholdsoperatør fagbrev Longyearbyen
Renholdsoperatør fagbrev Finnsnes
Renholdsoperatør fagbrev Tromsø
Renholdsoperatør fagbrev Harstad
Renholdsoperatør fagbrev Evenskjer
Renholdsoperatør fagbrev Alta
Renholdsoperatør fagbrev Hammerfest
Renholdsoperatør fagbrev Kirkenes
Praktisk Regnskap Tromsø
Praktisk Regnskap Longyearbyen
Praktisk Regnskap Finnsnes
Praktisk Regnskap Harstad
Praktisk Regnskap Evenskjer
Praktisk Regnskap Alta
Ledelse i praksis Tromsø
Ledelse i praksis Finnsnes
Ledelse i praksis Harstad
Ledelse i praksis Evenskjer
Ledelse i praksis Alta
Barne- og ungdomsarbeider Tromsø
Barne- og ungdomsarbeider Finnsnes
Barne- og ungdomsarbeider Tromsø
Barne- og ungdomsarbeider Harstad
Barne- og ungdomsarbeider Evenskjer
Barne- og ungdomsarbeider Alta
Barne- og ungdomsarbeider Kautokeino
Barne- og ungdomsarbeider Hammerfest
Barne- og ungdomsarbeider Intensivkurs Tromsø
Barne- og ungdomsarbeider Intensivkurs Finnsnes
Barne- og ungdomsarbeider Intensivkurs Harstad
Barne- og ungdomsarbeider Intensivkurs Evenskjer
Barne- og ungdomsarbeider Intensivkurs Alta
Tittel Studienivå Studiested Kravkode
Barne- og ungdomsarbeider Anna utdanning Evenskjer
Barne- og ungdomsarbeider Anna utdanning Hammerfest
Barne- og ungdomsarbeider Anna utdanning Tromsø
Barne- og ungdomsarbeider Anna utdanning Alta
Barne- og ungdomsarbeider Anna utdanning Tromsø
Barne- og ungdomsarbeider Anna utdanning Harstad
Barne- og ungdomsarbeider Anna utdanning Kautokeino
Barne- og ungdomsarbeider Anna utdanning Finnsnes
Barne- og ungdomsarbeider Intensivkurs Anna utdanning Harstad
Barne- og ungdomsarbeider Intensivkurs Anna utdanning Tromsø
Barne- og ungdomsarbeider Intensivkurs Anna utdanning Evenskjer
Barne- og ungdomsarbeider Intensivkurs Anna utdanning Finnsnes
Barne- og ungdomsarbeider Intensivkurs Anna utdanning Alta
Flerkulturell omsorg - klasseromsundervisning Anna utdanning Tromsø
Ledelse i praksis Anna utdanning Finnsnes
Ledelse i praksis Anna utdanning Alta
Ledelse i praksis Anna utdanning Harstad
Ledelse i praksis Anna utdanning Tromsø
Ledelse i praksis Anna utdanning Evenskjer
Praktisk Regnskap Anna utdanning Longyearbyen
Praktisk Regnskap Anna utdanning Evenskjer
Praktisk Regnskap Anna utdanning Finnsnes
Praktisk Regnskap Anna utdanning Alta
Praktisk Regnskap Anna utdanning Tromsø
Praktisk Regnskap Anna utdanning Harstad
Renholdsoperatør fagbrev Anna utdanning Longyearbyen
Renholdsoperatør fagbrev Anna utdanning Harstad
Renholdsoperatør fagbrev Anna utdanning Hammerfest
Renholdsoperatør fagbrev Anna utdanning Tromsø
Renholdsoperatør fagbrev Anna utdanning Finnsnes
Renholdsoperatør fagbrev Anna utdanning Evenskjer
Renholdsoperatør fagbrev Anna utdanning Kirkenes
Renholdsoperatør fagbrev Anna utdanning Sørkjosen
Renholdsoperatør fagbrev Anna utdanning Tromsø
Renholdsoperatør fagbrev Anna utdanning Alta
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager Anna utdanning Tromsø
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager Anna utdanning Harstad
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager Anna utdanning Hammerfest
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager Anna utdanning Finnsnes
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager Anna utdanning Evenskjer
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager Anna utdanning Tromsø
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager Anna utdanning Alta
VGS Generell Studiekompetanse 17/18 Anna utdanning Harstad

Annen utdanning

Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Flerkulturell omsorg - klasseromsundervisning Tromsø
VGS Generell Studiekompetanse 17/18 Harstad
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager Tromsø
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager Finnsnes
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager Tromsø
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager Harstad
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager Evenskjer
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager Alta
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager Hammerfest
Renholdsoperatør fagbrev Tromsø
Renholdsoperatør fagbrev Sørkjosen
Renholdsoperatør fagbrev Longyearbyen
Renholdsoperatør fagbrev Finnsnes
Renholdsoperatør fagbrev Tromsø
Renholdsoperatør fagbrev Harstad
Renholdsoperatør fagbrev Evenskjer
Renholdsoperatør fagbrev Alta
Renholdsoperatør fagbrev Hammerfest
Renholdsoperatør fagbrev Kirkenes
Praktisk Regnskap Tromsø
Praktisk Regnskap Longyearbyen
Praktisk Regnskap Finnsnes
Praktisk Regnskap Harstad
Praktisk Regnskap Evenskjer
Praktisk Regnskap Alta
Ledelse i praksis Tromsø
Ledelse i praksis Finnsnes
Ledelse i praksis Harstad
Ledelse i praksis Evenskjer
Ledelse i praksis Alta
Barne- og ungdomsarbeider Tromsø
Barne- og ungdomsarbeider Finnsnes
Barne- og ungdomsarbeider Tromsø
Barne- og ungdomsarbeider Harstad
Barne- og ungdomsarbeider Evenskjer
Barne- og ungdomsarbeider Alta
Barne- og ungdomsarbeider Kautokeino
Barne- og ungdomsarbeider Hammerfest
Barne- og ungdomsarbeider Intensivkurs Tromsø
Barne- og ungdomsarbeider Intensivkurs Finnsnes
Barne- og ungdomsarbeider Intensivkurs Harstad
Barne- og ungdomsarbeider Intensivkurs Evenskjer
Barne- og ungdomsarbeider Intensivkurs Alta

Listen viser kun studier ved dette studiestedet. Se alle utdanninger ved Folkeuniversitetet.